Intervju – Ivana Lampek Pavčnik

Intervju – Ivana Lampek Pavčnik

Ovaj tjedan vam donosimo intervju s Ivanom LampekPavčnik – voditeljicom projekata u Hrvatskoj agenciji za zaštitu okoliša i prirode te našom predavačicom iz programa Projektni menadžer. Ivana sa svojim bogatim iskustvom uvelike pridonosi nastavi jer smatra da se stečeno znanje i iskustvo trebaju podijeliti s drugima. Ivana nam pobliže objašnjava program i objašnjava kome je on namijenjen; govori o izvođenju nastave, vrednovanju projekata te kakve projekte polaznici prezentiraju na kraju programa. Ovaj tjedan vam donosimo intervju s Ivanom LampekPavčnik – voditeljicom projekata u Hrvatskoj agenciji za zaštitu okoliša i prirode te našom predavačicom iz programa Projektni menadžer.

Ivana sa svojim bogatim iskustvom uvelike pridonosi nastavi jer smatra da se stečeno znanje i iskustvo trebaju podijeliti s drugima. Ivana nam pobliže objašnjava program i objašnjava kome je on namijenjen; govori o izvođenju nastave, vrednovanju projekata te kakve projekte polaznici prezentiraju na kraju programa.

1. Ivana, predstavite nam se. Koliko dugo radite u području projektnog menadžmenta? Gdje ste stekli prvo iskustvo vezano uz PM?

Ivana Lampek Pavčnik, voditelj projekata, analitičar poslovnih procesa, stručnjak za GIS i tehnologije daljinskih istraživanja. Uz 20 godišnje iskustvo vođenja projekata znatnu profesionalnu nadogradnju ostvarila sam petogodišnjem vođenjem institucije na poziciji pomoćnika ravnatelja Agencije za zaštitu okoliša i Hrvatske agencije za zaštitu okoliša i prirode. Prvo iskustvo projektnog vođenja, prve korake, ostvarila sam u tvrtki GDI d.o.o. gdje sam vodila projekte primjene u zaštiti okoliša i prirode informatičkog karaktera. Vrlo aktivna i atraktivna vertikala zaštite okoliša i prirode postavila je preda mnom nove ciljeve koji su zahtijevali znatnu nadogradnju stručnog znanja u dijelu analize poslovnih standarda, novosti, procedura i sustava. Upravo ova kompetencija poslovnog analitičara postavila je dobre temelje projektnog vođenja posebice u dijelu planiranja opsega projekta. Vidjeti očima i potrebama korisnika, držati smjer razvoja i provedbe projekta prema zadanim ciljevima i rezultatima u definiranim okvirima vremena i resursa je upravo umijeće projektnog vođenja. Nadalje, iskustvo projektnog vođenja otvorilo je nove vizure u mom poslovnom razvoju koje su bile temelj novim izazovima i primjeni znanja upravljačkog angažmana koji uključuje koordiniranje resursa institucije. Upravo tehničko znanje, iskustvo voditelja koji planira, organizira, integrira i osigurava potrebno za provedbu projekta bio je temelj nadogradnje upravljanja institucijom koja uključuje strateška planiranja, sposobnost prepoznavanja i postavljanja ciljeva uz osiguranje provedbe istih.

2. Što vas veseli u tom poslu? Kako to da ste odlučili postati predavač? 

Indikatori uspješnosti vođenja projekta tj. provedbe projekta vrlo su konkretni i opipljivi. Provesti i dovesti do uspješne realizacije projekt prema dogovorenom opsegu, vremenu i trošku je više nego dobar osjećaj korisnosti i djelovanja. TO je primarni cilj, no, s vremenom postanete svjesni i sekundarnog, a to je veliki win-win efekt svih koji su na neki način dio projekta. Od tima koji kroz provedbu i zajedničkim osvajanjem ciljeva i rezultata, stječe iznimno znanje i iskustvo osobnog karaktera, do tvrtke koja uspješnim projektom ostvaruje dodatnu vrijednost koja nerijetko za posljedicu ima proširenje ponude, znanja i samog portfelja tvrtke. I sada na kraju najvažniji – sam Naručitelj, glavni korisnik, osigura održivost projekta i počne živjeti rezultate projekta onda morate biti zadovoljni. Ostvarenje ciljeva je vrlo jasno, konkretno i vidljivo, nerijetko je prisutan i osjećajsamoostvarenja. I ovaj osjećaj stvara novi odnos prema sebi, prema ljudima i prema životu, ovaj način sistematičnog razmišljanja prelijeva se u sve pore življenja. I to je ono što postanete svjesni tijekom nekog vremena.Ta neprestana nadgradnja, to me veseli. Zašto sam odlučila postati predavač? Danas polaznici traže više, više od znanja teorije i samog standarda i postupaka. Danas su interesi i zanimanje polaznika te njihova očekivanja izuzetno rafinirani i napredni, a zahtjevi vrlo svrsishodni i pragmatični u smislu rješavanja stvarnih situacija.I tu nastupa, uz teoretsko znanje i ono koje dolazi iskustvom. Stava sam da je potrebno dijeliti s ljudima iskustvo padanja i podizanja kroz projekt, iskustvo uspješnog i manje uspješnog, iskustvo izazovnog, manje izazovnog ili vrlo izazovnog projekta. Potrebno je pokazati sve vizure na projekt ne samo one teoretske. Dakle, to je bio osnovni pokretač, podijeliti sve situacije, sve dobre i one loše odluke, sve dobre postupke i one manje dobre. Pružiti budućim voditeljima projekta – prečicu do dobro i boljeg načina i pristupa vođenju projekta. To je osnovni razlog, podjela onog što imamo u prehodanim miljama kroz projekte i to u svim ulogama na projektu koje sam imala priliku osobno proći.

3. Da li je program namijenjen osobama s iskustvom ili početnicima? 

Program je namijenjen osobama koje žele usvojiti način razmišljanja projektnog voditelja, način provedbe projekta prema priznatom standardu i procesima, osobama koje mogu i žele preuzeti odgovornost provedbe projekta prema sistematičnom pristupu koji mora naći odgovore i prilagodbu svim promjenama i otklonima koji se tijekom projekta nameću.Ukoliko polaznici imaju određeno iskustvo, ono može itekako pomoći u bržem dobivanju slike cjeline, bržem svladavanju procesa te na kraju mogu pomoći u  svladavanju raznih neplanskih situacija koje se sasvim sigurno događaju tijekom provedbe projekta.

4. Kako su koncipirana predavanja? Koje je omjer teorije, a koji praktičnog dijela nastave?

Predavanja su koncipirana prema PMI Standardu i temelje se na sadržaju i kontinuitetu koji je definiran u PMBOK. Teorija je potpuno pokrivena iz navedene knjige. No, još važniji je koncept razvoja logike i načina razmišljanja voditelja projekta. Potrebno je polaznicima polako i temeljito razvijati logiku razvoja plana samog projekta prema točno definiranim procesima i kontinuitetu koji je definiran. Razvijati osjećaj i ulogu odgovornosti na projektu. Nadalje nakon razvoja svih aktivnosti tijekom faze iniciranja i planiranja projekta, polaznici se upoznaju za ostalim procesima koji uključuju provedbu, kontrolu i sam monitoring projekta. U ovom dijelu predavanja, polaznike suočavamo se s činjenicom da je projekt podložan promjenama, rizicima i dodatnim vizurama koje prilikom planiranja treba uvijek uzeti u obzir. I to je dodatna vrijednost projektnog vođenja, uz neprestanu brigu i fokus na opseg, vrijeme, trošak i resurse, u ovom dijelu predavanja svladavamo procese promjena, osiguravanja kvalitete te kontrole same kvalitete. Tehnike i alati koji se koriste u planiranju, provedbi, kontroli i monitoringu projekta, sastavni su dio predavanja i daju dobar input upravo praktičnom dijelu nastave.

U konačnici polaznici dobivaju znanje kako i kada zatvarati pojedine faze projekta kao i sam projekt, što nije zanemariv i vrlo je važan dio grupe procesa u projektnom vođenju.Kroz sve navedene grupe procesa polaznici uče i o specifičnim znanjima koje se primjenjuju u životnom ciklusu projekta, a uključuju znanje upravljanje opsegom, vremenom ,resursima, kvalitetom, troškom, znanje upravljanja rizicima, komunikacijom, nabavom i uopće cjelokupnom integracijom projekta koja je u potpunoj obvezi i odgovornosti voditelja projekta.Navedena teorija kroz primjenjive tehnike i alate potvrđuje se kroz izradu projekta i to je praktični dio programa. Polaznici se samostalno organiziraju u grupe, izabiru temu projekta i razvijaju projekt, tj. imaginarno vode projekt.Tijekom provedbe praktičnog dijela programa, polaznici razvijaju osjećaj timskog rada, primjenjuju komunikacijske vještine. Odnos praktičnog dijela i teoretskog je 1/3 naspram 2/3.

5. Kakve projekte predstavljaju polaznici na kraju programa? Iznenade li vas svojim prezentacijama? 

Uvijek me iznenade ideje i prijedlozi projekata koji se na kraju primijene u konkretnom praktičnom radu programa. Često su to primjeri iz same prakse no nerijetko su ideje takve da potiču potrebu pronalaženja rješenja i načina financiranja. Ideje su vrlo inventivne i konkretne i dolaze iz raznih vertikala i branši sa tržišta. Osim stvaranja tima tijekom predavanja i praktičnog dijela programa, polaznici odlično svladavaju i primjenjuju komunikacijske vještine posebice u dnevnim zadacima koji im se tijekom nastavne jedinice nameću a posebno prilikom prezentacije Završnog izvješća projekta kojeg tijekom programa razvijaju i vode isključivo timski.

6. Što biste preporučili budućim polaznicima?

Put od tisuću milja počinje prvim korakom. Namjeravate li krenuti put projekata, osiguranje znanja o primjeni globalnog standarda vođenja projekata je definitivno prvi korak koji morate napraviti.