Dario Karačić

EU Projektni Menadžer

O predavaču

Dario Karačić, konzultant za EU fondove i neprofitni sektor.

Od 2004.-2015. godine zaposlen u udrugama osoba s invaliditetom na poslovima voditelja socijalnih i rehabilitacijskih usluga, upravljanja i strateškog razvoja organizacije, vođenja projekata i vođenje tima kontrole kvalitete socijalnih usluga, razvoja i provedbe socijalnih i obrazovnih usluga, razvoj socijalnog poduzetništva te prikupljanja sredstava za rad organizacije.

Od 2007. godine aktivno sudjeluje u razvoju i provedbi projekta iz Europskih fondova i nacionalnih programa (EIDHR, IPA program, Europa za građane, LLP program/Erasmus+, Europski strukturni fondovi, Poduzetnički impuls, ministarstva, uredi i zaklade VRH) za udruge, obrazovne i socijalne institucije, jedinice lokalne i regionalne samouprave i poduzeća na području međunarodne suradnje, socijalnih usluga, ljudskih prava, obrazovanja, zapošljavanja i poduzetništva. U navedenom razdoblju je sudjelovao u osmišljavanju, prijavi, provedbi i evaluaciji više od 50 projekata i usluga.

Uz primarno rehabilitacijsko obrazovanje, specijalizirao se u poslovima vođenja projekata financiranih iz sredstava Europske unije kroz svakodnevni rad i dodatnu edukaciju te je stekao certifikate:

 • Voditelj projekata za EU fondove (Učilište za poslovno upravljanje, Hrvatska);
 • Project Cycle management for EU actions (E-code, Ujedinjeno kraljevstvo);
 • Upravljanje projektima iz fondova Europske unije (E-misija, Hrvatska);

Od 2011. godine radi kao voditelj i predavač u obrazovnom programu Voditelj projekata za EU fondove na Institutu za menadžment. Od 2014.god surađuje s više konzultantskih tvrtki na poslovima strateškog planiranja i savjetovanja klijenata za dobivanje sredstava iz EU fondova.

Od 2014. godine postaje vanjski ocjenjivač (evaluator) za projektne prijedloge Europskog socijalnog fonda (socijalno uključivanje i civilni sektor) kao vanjski suradnik nadležnih Ugovornih tijela. S obzirom na veće uspjehe i povećan obim posla, 2015.god otvara tvrtku GANTT Consulting specijaliziranu za savjetovanje i edukaciju u području EU fondova, poslovnog planiranja organizacijskog razvoja neprofitnih organizacija.

Primjeri većih projekata:

 • InteGA- Zaštitna radionica za osobe s invaliditetom, Europski socijalni fond- pisanje projekta, osiguravanje partnerstva, asistent voditelja projekta, 2015.
 • STARTUP Program- Employment and self-employment opportunities for persons with phisical disabilities , IPA IV. Program- pisanje projekta, osiguravanje partnerstva, voditelj projekta, 2014-2015.
 • Little steps to true integration, IP IV. Program- asistent voditelja projekta zadužen za pripremu projekta, te podršku u implementaciji i provedbi edukacije zaposlenika aplikanata u području rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju, 2013-2014.
 • ENPSYGE, Life long Learning Programme – koordincija i deseminacija aktivnosti, 2012-2014
 • Promotion and education abgout the opportunities of persons with physical disabilities, EIDHR- priprema projekta te organizacija i provedba edukativnih aktivnosti, podrška u administraciji projekta,2010-2012.
 • Neighbuours in Action, program Europa za građane – voditelj projekta zadužen za uspostavljanje partnerstva, pripremu i koordinaciju projekta , 2009-2010.
 • Program razvoja sposobnosti djece s motoričkim teškoćama, MSPIM – voditelj projekta zadužen za planiranje, implementaciju i koordinaciju projekta te provedba rehabilitacijskih i edukativnih aktivnosti, 2010-2013.
 • Edukacijsko-rehabilitacijski kampovi, MSPIM- voditelj projekta zadužen za planiranje, implementaciju i koordinaciju projekta te provedba rehabilitacijskih i edukativnih aktivnosti, 2008.-2012.

Programi

Predavač predaje na sljedećim programima

Voditelj projekata za EU fondove

Mnogi ne znaju kako osmisliti i opisati projekt prihvatljiv ugovornim tijelima, kako financijski i administrativno upravljati projektima te kako se pripremiti za natječaje.

Opširnije