Josip Kereta

Prokurist - Foris Savjetovanje

O predavaču

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer „Računovodstvo i poslovne financije“. Na istom fakultetu postaje magistar znanosti 2002. na smjeru „Financije poduzeća“. Tema magistarskog rada „Upravljanje rizicima u hrvatskim poduzećima realnog sektora“. Ima certifikate za Voditelja izrade i provedbe projekta financiranih iz EU fondova, Posrednika i Zastupnika u osiguranju, Ovlaštenog revizora.

Ima dugogodišnje poslovno iskustvo u uslužno-marketinškoj djelatnosti te u financijskoj industriji (osiguranje). U osiguranju je bio na različitim menadžerskim pozicijama i u različitim područjima: prodaja i marketing, financije i ulaganja, upravljanje rizicima, član uprave osiguravajućih društava. Radi na Veleučilištima „BALTAZAR ZAPREŠIĆ“ i VERN te Sveučilištu LIBERTAS kao predavač na kolegijima „Porezni susutav i primjena“, „Kontroling“, „Financijski menadžment“, „Budžetiranje kapitala“ i „Upravljanje rastom vrijednosti poduzeća“.

Sudjelovao na više domaćih i međunarodnih konferencija i stručnih skupova, bilo kao izlagač ili moderator okruglih stolova (Dani osiguranja, Tržište novca). Objavljuje radove u raznim časopisima na teme financija, upravljanja rizicima, kontrolinga i osiguranja.

Programi

Predavač predaje na sljedećim programima

Porezni specijalist

Steknite znanja za učinkovito upravljanje poduzećem i rješavanje problema vezanih uz oporezivanje, PDV, porez na dobit te porez na dohodak.

Opširnije