Srebrenka Pečenjak

Porezni stručnjak

O predavaču

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu, a magistrirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više godina je radila na poslovima investicija, financija i računovodstva.

Bila je viša savjetnica za porez na dobit, a trenutno je načelnica odjela za nadzor velikih poreznih obveznika u Ministarstvu financija – Porezne uprave Područni ured Zagreb.

Programi

Predavač predaje na sljedećim programima

Porezni specijalist

Steknite znanja za učinkovito upravljanje poduzećem i rješavanje problema vezanih uz oporezivanje, PDV, porez na dobit te porez na dohodak.

Opširnije