Knjigovođa

Knjigovođa je jedno od najtraženijih zanimanja na tržištu rada!

Opis

Knjigovođa je jedno od najtraženijih zanimanja na tržištu rada jer svako poduzeće, obrt, ustanova, udruga, zajednica mora voditi poslovnu dokumentaciju. Upisom u obrazovni program knjigovođe steći ćete praktična znanja i tehnike izrade, knjiženja, arhiviranja i vođenja poslovne dokumentacije. U manjim poduzećima knjigovođe rade od knjiženja do izrade završnih računa, dok u većim poduzećima djelatnici u knjigovodstvenom odjelu rade samo određeni segment.

Ovaj program namijenjen je polaznicima koji se po prvi put susreću s knjigovodstvom kao i onima koji rade u samo određenom segmentu i žele proširiti svoja znanja te dobiti cjelovitu sliku knjigovodstvenog posla.

Nakon završetka programa moći ćete raditi u knjigovodstvu i uz praksu vrlo brzo samostalno voditi poslovne knjige.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o stručnom usavršavanju i diploma škole.

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

ispit se sastoji od pismene provjere nakon odslušanog programa.

Nastavni program

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 • Pojam knjigovodstva i računovodstva
 • Ciljevi i zadaci knjigovodstva
 • Zakon o računovodstvu
 • Temeljne računovodstvene kategorije
 • Oblici konta
 • Podjela konta prema sadržaju
 • Knjigovodstvene isprave
 • Poslovne knjige
 • PDV
 • Popis imovine i obaveza
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Kontni plan
 • Dugotrajna imovina
 • Kratkotrajna imovina
 • Glavnica
 • Dugoročne obveze
 • Kratkoročne obveze
 • Troškovi poslovanja
 • Prihodi i rashodi
 • Financijski izvještaji

Ciljevi programa

Nakon završetka programa polaznici će:

 • znati izraditi, voditi, pohranjivati i održavati financijske dokumentacije u poduzećima i obrtima, knjižiti, obračunavati i izvješćivati,
 • sastavljati knjigovodstvene isprave,
 • razumjeti organizaciju knjigovodstva, prava i obveze ovlaštenih osoba, popis imovine i obveza, pravila vrednovanja, revalorizaciju i prepravljanje financijskih izvještaja, računski plan.

Program je namijenjen:

 • djelatnicima koji rade u knjigovodstvu i financijama,
 • djelatnicima u administraciji koji rade pripremu dokumentacije za knjigovodstvo,
 • voditeljima ureda,
 • poduzetnicima i obrtnicima,
 • svima koji žele steći praktična i konkretna znanja za rad u knjigovodstvu.

Termini

od 26.04.2019. dva puta tjedno do (17:30-20.30)

Trajanje

150 šk. sati.

Cijena

Upisnina 700 kuna + školarina 4.200 kn.

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 6 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Amex ili preko tvrtke

Silvio Škrlec

Certificirani računovođa

Kontaktirajte nas

Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe