Projektni menadžer

S obzirom na užurbanu dinamiku poslovanja i potrebu za postizanjem što veće konkurentnosti na tržištu, javlja se potražnja za osobama koje uspješno provode projekte.

Polaznici o programu

Opis

Program je namijenjen osobama koje žele usvojiti način razmišljanja projektnog voditelja, način provedbe projekta prema priznatom standardu i procesima, osobama koje mogu i žele preuzeti odgovornost provedbe projekta prema sistematičnom pristupu koji mora naći odgovore i prilagodbu svim promjenama i otklonima koji se tijekom projekta nameću.

Ukoliko polaznici žele obogatiti svoje znanje o projektnom menadžmentu ili promijeniti profesionalno zvanje, ovaj program će im to omogućiti jer će dobiti praktično znanje uz primjere iz iskustva predavača u radu na projektima raznih veličina i iz različitih industrija.

Tijekom cijelog programa polaznici imaju pravo na neprekidnu koordinaciju i konzultacije oko praktičnog dijela projekta i pripadajuće dokumentacije. Na predavanjima se kroz vježbe priprema dokumentacija kao praktični dio projekta i rade pismeni testovi provjere znanja.
Nakon odslušanog programa polaznici stječu Uvjerenje o usavršavanju za poslove Voditelj projekata i s kojim se zvanje upisuje u radnu knjižicu.
Svi zainteresirani Uvjerenje o stručnom usavršavanju mogu iskoristiti za potrebne bodove prilikom prijave za polaganje PMP certifikata.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o stručnom usavršavanju i diploma škole.

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Samostalna praktična izrada te prezentacija projektnog prijedloga - završnog rada. Pismeni ispit - nastavni sadržaji iz modula.

Nastavni program

Uvod u projekte i upravljanje projektima

 • Uvod u projektni menadžment
 • Životni ciklus projekta
 • Analiza konteksta
 • Projektna dokumentacija
 • Ključni faktori uspješnosti projekata
 • Alati za praćenje projekata

Procesi upravljanja projektima

 • Uvod u procese upravljanja projektima
 • Procesna grupa: POKRETANJE
 • Procesna grupa: PLANIRANJE
 • Procesna grupa: IZVRŠENJE PROJEKTA
 • Procesna grupa: NADZOR I KONTROLA PROJEKTA
 • Procesna grupa: ZATVARANJE
 • Priprema praktičnog dijela projekta i pripadajuće dokumentacije

Područja znanja upravljanja projektima

 • Uvod u područja znanja upravljanja projektima
 • Upravljanje integracijom
 • Upravljanje opsegom
 • Upravljanje rasporedom
 • Upravljanje troškovima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje resursima
 • Upravljanje komunikacijom
 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje nabavom
 • Upravljanje dionicima

EU portfelji i programi

 • Prijava i priprema EU projekata
 • Uloga voditelja projekata

Ciljevi programa

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:

 • razviti projektni plan i sastaviti projektnu povelju primjenjujući tehnike projektnog upravljanja,
 • izraditi projektnu dokumentaciju, odrediti uloge sudionika na projektu i izračunati trajanje i vrijednost projekta,
 • upravljati pojedinim fazama projektnog ciklusa i provesti projekt koristeći najpovoljnije resurse (ljudski, materijalni, vremenski) s ciljem postizanja maksimalne kvalitete i smanjenja rizika,
 • izraditi projektni izvještaj i primopredajni zapisnik te procijeniti uspješnost projekta.

 Program je namijenjen:

 • poduzetnicima i menadžerima,
 • voditeljima projekata,
 • članovima projektnih timova,
 • tijelima državne uprave,
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području projektnog menadžmenta.

Termini

Od listopada, jednom tjedno od 17:30h

Trajanje

150 šk. sati.

Cijena

Upisnina 700 kuna + školarina 15.000 kn.

Popust na raniju prijavu!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 12 Amex ili preko tvrtke

Ivana Lampek Pavčnik

Konzultant i voditelj projekata

Nikolina Jandrić

SAP Release manager - Pliva

Kontaktirajte nas

Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe