Projektni menadžer

S obzirom na užurbanu dinamiku poslovanja i potrebu za postizanjem što veće konkurentnosti na tržištu, javlja se potražnja za osobama koje uspješno provode projekte.

Polaznici o programu

Opis

S obzirom na užurbanu dinamiku poslovanja i potrebu za postizanjem što veće konkurentnosti na tržištu, javlja se potražnja za osobama koje uspješno provode projekte. To su osobe koje odgovaraju za planiranje i izvedbu projekata te koje su odgovorne za uspjeh istog uz minimaliziranje rizika kroz životni ciklus projekta.

Naučit ćete kako razviti projektni plan i sastaviti projektu povelju, kako izraditi projektnu dokumentaciju, odrediti uloge sudionika te izračunati trajanje i vrijednost projekta. Upravljanjem pojedinim fazama naučit ćete kako provesti projekt uz korištenje najpovoljnijih resursa kako bi se smanjio rizik, osigurala maksimalna kvaliteta te u konačnici procijenila uspješnost projekta.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o stručnom usavršavanju i diploma škole.

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Samostalna praktična izrada te prezentacija projektnog prijedloga - završnog rada. Pismeni ispit - nastavni sadržaji iz modula.

Nastavni program

Uvod u projekte i upravljanje projektima

 • Uvod u projektni menadžment
 • Životni ciklus projekta
 • Projektna dokumentacija
 • Analiza konteksta

Procesi upravljanja projektima

 • Uvod u procese upravljanja projektima
 • Procesne grupe: pokretanje, planiranje, izvršenje projekta, nadzor i kontrola projekta, zatvaranje

Područja znanja za upravljanje projektima

 • Uvod u područja znanja upravljanja projektima
 • Upravljanje integracijom
 • Upravljanje opsegom
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje troškovima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje komunikacijom i sudionicima
 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje nabavom

EU portfelji i programi

 • Prijava projekata i uloga voditelja projekata

Tokom cijelog programa polaznici imaju pravo na neprekidnu koordinaciju i konzultacije oko praktičnog dijela projekta i pripadajuće dokumentacije.

Svi zainteresirani uvjerenje o stručnom usavršavanju mogu iskoristiti za potrebne bodove prilikom prijave za polaganje PMP certifikata.

Ciljevi programa

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:

 • razviti projektni plan i sastaviti projektnu povelju primjenjujući tehnike projektnog upravljanja,
 • izraditi projektnu dokumentaciju, odrediti uloge sudionika na projektu i izračunati trajanje i vrijednost projekta,
 • upravljati pojedinim fazama projektnog ciklusa i provesti projekt koristeći najpovoljnije resurse (ljudski, materijalni, vremenski) s ciljem postizanja maksimalne kvalitete i smanjenja rizika,
 • izraditi projektni izvještaj i primopredajni zapisnik te procijeniti uspješnost projekta.

 Program je namijenjen:

 • poduzetnicima i menadžerima,
 • voditeljima projekata,
 • tijelima državne uprave,
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području projektnog menadžmenta.

Termini

Od 02.11.2017. do 10.05.2018., četvrtkom od 17:30 do 21:15.

Trajanje

150 šk. sati.

Cijena

Upisnina 700 kuna + školarina 15.000 kn.

Popust na raniju prijavu!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Amex ili preko tvrtke

Ivana Lampek Pavčnik

V.d. pomoćnice ravnatelja - Agencija za zaštitu okoliša

Nikolina Jandrić

SAP Release manager - Pliva

Kontaktirajte nas

Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe