Voditelj ljudskih potencijala

Vođenje odjela ljudskih potencijala ima sve važniju ulogu u poduzeću i HR menadžeri postaju strateški partneri upravi poduzeća.

Polaznici o programu

Opis

Vođenje odjela ljudskih potencijala ima sve važniju ulogu u poduzeću i HR menadžeri postaju strateški partneri upravi poduzeća. Najveće bogatstvo poduzeća su kvalitetni i kompetentni zaposlenici. Program voditelja ljudskih potencijala pomoći će vam da upravo Vi pronađete za svoje poduzeće najbolje djelatnike i sudjelujete kako u njihovom razvoju, tako i u razvoju i strategiji poduzeća.

Program je osmišljen kako bi polaznicima pružio konkretne alate za vođenje niza procesa u segmentu upravljanja ljudskim potencijalima.

Svi predavači dolaze iz HR prakse, iz renomiranih internacionalnih i domaćih tvrtki te će kroz njihova iskustva polaznici naučiti specifičnosti HR praksi u različitim okruženjima – od naprednih sustava s dugačkom HR tradicijom, do organizacija koje po prvi put uvode HR funkciju. Cilj nam je polaznicima dati što više praktičnih znanja i alata, kako bi naučeno mogli što prije primijeniti u svojim okruženjima.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o stručnom usavršavanju i diploma škole.

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.  

Ispit

Pisanje završnog rada i izrada prezentacije, a nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Napomena

Upisom u program dobivate besplatno članstvo u udruzi HR centar za 2020. godinu

Nastavni program

Organizacija HR funkcije i njena uloga u organizaciji

 • Pojam i značenje HR funkcije
 • Definiranje organizacijske strukture i poslovnih procesa
 • Planiranje razvoja HR odjela
 • Usklađivanje poslova sukladno standardima kompanije

Definiranje organizacijske strukture i poslovnih procesa

 • Definiranje pojma organizacijske strukture
 • Formalna i neformalna organizacija
 • Organizacijska kultura
 • Metode i modeli u istraživanju organizacijske kulture
 • Sustav za upravljanje poslovnim procesima

Radno pravo i etika poslovanja

 • Načela radnog prava
 • Ugovori o radu
 • Prekršajne odredbe
 • Etika

Regrutiranje i selekcija zaposlenika

 • Definiranje potreba i troškova
 • Izrada planova
 • Vođenje procesa regrutiranja i selekcije
 • Koordinacija i provođenje procesa uvođenja u posao

 Sustavi upravljanja radnim učinkom

 • Koordinacija procesa
 • Osiguranje protokola informacija
 • Administracija procesa
 • Edukacija sudionika u procesu
 • Analiza efikasnosti i isplativosti kriterija

 Strategije profesionalnog razvoja i planiranje karijere

 • Planiranje aktivnosti
 • Analiza poslova
 • Sistematizacija radnih mjesta
 • Definiranje kompetencija
 • Postavljanje targeta
 • Mjerenje uspješnosti postizanja targeta
 • Kontinuirano savjetovanje managementa

 Nagrađivanje i motiviranje zaposlenika

 • Planiranje troškova
 • Analiza sustava nagrađivanja
 • Praćenje i analiza plaća
 • Uvođenje sustava mjerenja radnog učinka i primjerenih sustava nagrađivanja

 Leadership i osobni razvoj

 • Definicija uloge menadžera u poduzeću
 • Kako postići kredibilitet u organizaciji
 • Upravljanje stresom i konfliktima
 • Tehnike delegiranja
 • Tehnike za poboljšanje timskog rada

Ciljevi programa

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:

 • definiranje potreba poduzeća i sistematizaciju radnih mjesta,
 • učinkovito vođenje procesa regrutiranja i selekcije,
 • razvoj modela ključnih kompetencija,
 • procjenu radnog učinka zaposlenika i implementaciju sustava nagrađivanja,
 • vođenje i razvoj karijere zaposlenika,
 • razvoj i upravljanje talentima,
 • izrada i provedba edukacijskog plana zaposlenika,
 • kreiranje organizacijske kulture,
 • vrste ugovora o radu,
 • suradnja HR odjela i agencija za zapošljavanje.

 Program je namijenjen:

 • poduzetnicima i menadžerima,
 • asistentima koji su potpora HR menadžmentu,
 • svima koji se žele posvetiti radu i razvoju ljudskih potencijala.

Termini

Od listopada, jednom tjedno od 17:30h

Trajanje

160 šk. sati.

Cijena

Upisnina 700 kuna + školarina 15.000 kn.

Popust na raniju prijavu!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 12 Amex ili preko tvrtke

Branimir Blajić

General manager - Queo d.o.o.

Jasmin Ibrahimović

Osnivač - Rainmaker d.o.o.

Petra Grabušić

Voditeljica ljudskih potencijala u Fortuna Entertainment Group

Damir Pavičić

HR voditelj - Zagrebacki holding d.o.o.

Iviana Penić

Voditeljica HR-a za tvrtku Europhone d.o.o.

Adriana Sopta, dipl.psiholog/univ.spec. oecc

Vodeći stručni koordinator za upravljanje karijerama i talentima

mr.sc. Tomislav Ivezić

Business People Consultant, LEVEL UP Consulting

Kontaktirajte nas

Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe