Voditelj poslovanja u malom poduzetništvu

Upornost je jedna od glavnih osobina svih uspješnih poduzetnika. Vjera u sebe, konstantan rad i učenje preduvjet su uspješnog bavljenja poduzetništvom!

AAA pečat
Polaznici o programu

Opis

Mnogi sanjaju o tome da postanu poduzetnici, no opet se ne usude napraviti prvi korak. Poduzetnik mora imati jaku želju za stvaranjem nove vrijednosti. On stvara i unapređuje svoje poduzeće, proizvod ili uslugu, stvara poslovne prilike, otvara nova tržište, nove kupce. Upornost je jedna od glavnih osobina svih uspješnih poduzetnika. Vjera u sebe, konstantan rad i učenje preduvjet su uspješnog bavljenja poduzetništvom. Kako poduzeće raste, raspolaže sve većom količinom resursa (fizičkih, financijskih i ljudskih) kojima treba stručno upravljati. Poduzetnik kao vlasnik mora zaposliti stručnjaka ili sam savladati potrebna znanja i vještine, a najčešće jedno i drugo.

U velikim se poduzećima menadžeri specijaliziraju za različita područja: marketing, organizaciju, planiranje, upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje, kontroliranje, računovodstvo, financije, nabavu i slično, a u malim poduzećima i obrtima poduzetnici najčešće sami odrađuju sva ta područja. I u malim i velikim poduzećima svaki bi poduzetnik trebao imati temeljna znanja o svim područjima kako bi lakše mogao voditi poduzeće i upravljati zaposlenicima.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o stručnom osposobljavanju i diploma škole.

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Pisanje završnog rada i izrada prezentacije, a nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Nastavni program

Pokretanje i procjena potencijala poduzetničkog pothvata

 • Poduzetnik i njegove osobine
 • Procjena poslovnog potencijala poduzetničke ideje
 • Procjena vlastitih poduzetničkih sklonostii poslovnog potencijala
 • Mogućnosti financiranja
 • Vrste poduzetništva

Pravni aspekti pokretanja poslovanja

 • Dozvole potrebne za pokretanje poduzetničkog pothvata
 • Zakonski oblici poslovnih organizacija u zapadnim zemljama i u Hrvatskoj
 • Dioničko društvo
 • Društvo s ograničenom odgovornošću
 • Obrt
 • Razlike obrt – d.o.o.
 • Koraci osnivanja trgovačkog društva

Poslovni plan i analiza tržišta

 • Struktura i sadržaj poslovnog plana
 • Ograničenja i poteškoće poduzetničkog planiranja
 • Analiza poslovnog plana za poduzetnički projekt
 • Procjena globalnih trendova i analiza gospodarske grane
 • Prepreke ulaska na tržište
 • Društvena odgovornost poduzeća
 • SWOT analiza
 • Izvori konkurentske prednosti
 • Alati za analizu konkurentnosti
 • Izrada poslovnog plana

Financijska analiza i poslovni pokazatelji

 • Kalkulacija isplativosti (Pay-back kalkulacija)
 • Točka pokrića (Break-even kalkulacija)
 • Oportunitetni troškovi
 • Izračun točke pokrića na poslovnom primjeru

Osnove marketinga i prodaje

 • Marketinški ciljevi
 • Marketinški instrumenti
 • Marketinški miks
 • Osnove upravljanja brandom
 • Osnove internet marketinga
 • Osnovne vještine potrebne za uspješnu prodaju
 • Prodajne aktivnosti
 • Vještine pregovaranja
 • Proces prodajnog pregovaranja

Osnove računovodstva i financija

 • Svrha i ciljevi financijskog izvještavanja
 • Korisnici financijskih izvještaja
 • Osnovno upravljanje računovodstvenim podacima za poduzetnika
 • Računovodstveni izvještaji poduzetnika:
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Prihodi i rashodi
 • Izvještaj o novčanom tijeku

Upravljanje i razvoj poslovanja

 • Temeljne funkcije upravljanja
 • Osnove upravljanja ljudskim potencijalima
 • Odabir zaposlenika
 • Procedure zapošljavanja
 • Treniranje, mentoriranje i razvoj zaposlenika
 • Komunikacija u timu
 • Osnove upravljanja projektima

Ciljevi programa

Nakon završetka programa polaznici će:

 • procijeniti potencijal, mogućnost financiranja i isplativost poduzetničkog projekta
 • odabrati pravni oblik poduzeća
 • izraditi poslovni plan
 • izraditi analizu tržišta i konkurencije
 • izračunati troškove
 • analizirati i segmentirati kupce
 • naučiti osnove pregovaranja s kupcima
 • razumjeti financijske izvještaje
 • naučiti temeljne stvari koje poduzetnik treba znati o financijama i porezima
 • naučiti kako odabrati buduće zaposlenike i voditi ih

Program je namijenjen:

 • vlasnicima poduzeća, obrta, ustanova, zadruga i ostalih organizacija
 • vlasnicima i direktorima klinika, medicinskih ustanova i ordinacija
 • zaposlenima u ljudskim resursima
 • voditeljima projekata
 • rukovoditeljima i voditeljima timova koji žele proširiti svoje znanje
 • osobama koje zanima poduzetništvo
 • osobama koje razmišljaju o otvranju obrta, poduzeća
 • osobama koje žele proširiti poslovanje

Izdvajamo:

 • Rad na praktičnim primjerima domaćih i internacionalnih kompanija
 • Rad sa stručnjacima s izvrsnim poslovnim rezultatima
 • Rad u malim grupama sa individualnim pristupom
 • Sveobuhvatni pregled vođenja poduzeća
 • Networking s kolegama drugih smjerova, razmjena iskustava i poslovnih ideja

Termini

Početak predavanja: 12.11.2019. utorkom od 17:30h)

Trajanje

130 šk. sati.

Cijena

Upisnina 700 kuna + školarina 15.000 kn.

Popust za jesenski upis do 40%

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Amex ili preko tvrtke

Ana Mulović

Viši predavač - Sveučilište Sjever

Jasmin Ibrahimović

Osnivač - Rainmaker d.o.o.

mr.sc. Tomislav Ivezić

Business People Consultant, LEVEL UP Consulting

Saša Stanković

Digital Media Manager - mmb media agentur

Kontaktirajte nas

Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe