Voditelj ureda

Suvremeni poslovni trendovi od voditelja ureda zahtijevaju brzinu i efikasnost kod obavljanja poslova.

AAA pečat

Opis

Suvremeni poslovni trendovi od voditelja ureda zahtijevaju brzinu i efikasnost kod obavljanja poslova. Voditelji ureda su ogledalo kompanije i zato njihova komunikacija od telefonskog razgovora do slanja poslovnog dopisa mora biti besprijekorna, odnosno ta osoba mora imati uredsko poslovanje u „malom prstu“.

Voditelj ureda danas priprema poslovne sastanke, uspješno vlada pravnim propisima vezanih uz poslovanje tvrtke, poznaje osnove odnosa s javnošću i ima odlične prezentacijske vještine. Program je koncipiran tako da polaznik prođe kroz sve segmente uredskoga poslovanja kako bi bio što produktivniji u obavljanju posla.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o stručnom usvršavanju i diploma škole.

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Sastoji se od pisanja završnog rada i izrade prezentacije nakon odslušanog programa.

Nastavni program

Uvod u menadžment

 • Uloge, zadaci i ciljevi menadžera
 • Planiranje, vođenje, delegiranje i kontrola
 • Upravljanje vremenom, stresom i konfliktima
 • Vođenje sastanaka
 • Osnove trgovačkog prava

Komunikacijske vještine u organizaciji

 • Važnost komunikacije u modernoj organizaciji
 • Ključni elementi uspješne komunikacije
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Uspješna verbalna komunikacija
 • Uspješna neverbalna komunikacija
 • Perceptivni stilovi: načini razmišljanja, primanja i davanja informacije
 • Tehnike aktivnog slušanja
 • Važnost davanja i primanja povratne informacije
 • Asertivnost i rješavanje konfliktnih situacija
 • Postavljanje pitanja da dobijemo odgovor koji tražimo

Prezentacijske vještine

 • Ciljevi prezentacije
 • Koraci u planiranju prezentacije
 • Definiranje strukture učinkovite prezentacije
 • 5 faza prezentacije (priprema,otvaranje, izvedba, završavanje, distribucija)
 • Odlike uvjerljivog prezentera
 • Različiti pristupi za siguran nastup
 • Govor tijela pri prezentiranju
 • Kako brzo i spremno odgovarati u svakoj situaciji
 • Najčešći problemi u komuniciranju s auditorijem
 • Jezična, prezentacijska i komunikacijska kompetencija tj. sposobnost adekvatnog reagiranja u različitim situacijama

Definiranje organizacijske strukture i poslovnih procesa

 • Definiranje pojma organizacijske strukture
 • Formalna i neformalna organizacija
 • Organizacijska kultura
 • Metode i modeli u istraživanju organizacijske kulture
 • Sustav za upravljanje poslovnim procesima

Trgovačko pravo

 • Dioničko društvo
 • Društvo s ograničenom odgovornošću
 • Obrt
 • Razlike obrt – d.o.o.
 • Koraci osnivanja trgovačkog društva
 • Trgovački ugovori
 • Pravo društava

Osnove računovodstva

 • Pojmovno određenje knjigovodstva i računovodstva
 • Osnovne materijalnog knjigovodstva
 • Računovodstveni izvještaji
 • Prihodi i rashodi
 • Poslovne isprave i knjige

Upravljanje uredom i uredsko poslovanje

 • Različite tehnike poslovne komunikacije
 • Komunikacija telefonom
 • Pisana poslovna komunikacija uz specifične
 • Primjere (dopis, fakture, narudžbe i sl.)
 • Opći izgled radnog mjesta
 • Vođenje uredskih registara

Ciljevi programa

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:

 • kako uspješno upravljati uredom,
 • učinkovito upravljanje dokumentacijom,
 • komunicirati s klijentima i medijima,
 • kako napraviti maksimum posla za minimum vremena.

Program je namijenjen:

 • tajnicama i asistentima,
 • voditeljima ureda,
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u vođenju uredom.

Termini

Početak predavanja: 12.11.2019. (utorkom od 17:30h)

Trajanje

150 šk. sati.

Cijena

Upisnina 700 kuna + školarina 9.000 kn.

Popust na raniju prijavu!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 8 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Amex ili preko tvrtke

Ana Mulović

Viši predavač - Sveučilište Sjever

Jasmin Ibrahimović

Osnivač - Rainmaker d.o.o.

mr.sc. Tomislav Ivezić

Business People Consultant, LEVEL UP Consulting

Saša Stanković

Digital Media Manager - mmb media agentur

Marija Šinković Bečić

Voditelj nastave, Učilište za poslovno upravljanje

Kontaktirajte nas

Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe