Financijsko računovodstvo

Termini

Trajanje

Cijena

Ciljevi:

 • naučiti jezik financija i računovodstva,
 • uočiti važnost računovodstvenih politika te njihovog utjecaja,
 • naučiti izračunati financijske pokazatelje,
 • naučiti analizirati financijske izvještaje.

Sadržaj

 • Bilanca i imovina
 • Zalihe i obveze
 • Račun dobiti i gubitka
 • Prihodi i rashodi
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Sastavljanje financijskih izvještaja
 • Analiza pomoću financijskih pokazatelja

Datumi i vrijeme predavanja:

Fond sati: 16 šk. sati.

Mjesto održavanja: Institut za menadžment, Branimirova 25, 2. Kat.

Certifikat: Potvrda o odslušanom tečaju.

Cijena: 2.100,00 kn.

Materijali: materijali Instituta za menadžment.

Kontakt forma