Poslovna komunikacija u bankarstvu na engleskom jeziku

Termini

Trajanje

Cijena

Unaprijedite vještinu predstavljanja kretanja na tržištu i direktnu komunikaciju s krajnjim klijentom.

PREDSTAVLJANJE TRENDOVA I KRETANJA NA TRŽIŠTU NA ENGLESKOM JEZIKU

Opis programa

Cilj:

 • osvježiti i usavršiti već postojeće znanje iz područja prezentacijskih vještina na engleskom jeziku,
 • usvojiti nove strukture i izraze korištene u predstavljanju podataka i informacija koristeći vizualna pomagala,
 • unaprijediti raspon vokabulara i korisnih izraza za opis trendova, promjena i kretanja na tržištu,
 • kroz samostalnu produkciju ispraviti učestale ‘fosilizirane’ pogreške u usmenom izričaju.

Sadržaj:

 • terminologija i učestali izrazi korišteni za uspostavljanje strukture prezentacije,
 • korisni izrazi i strukture za unapređenje interaktivne prirode prezentacije,
 • verbalni i nominalni sinonimi učestalo korišteni u burzovnim i financijskim izvještajima,
 • ispravak učestalih pogrešaka u usmenom izričaju u pogledu prikladnosti vokabulara i točnosti jezičnih struktura,
 • priprema i samostalna prezentacija statističkih podataka uz korištenje vizualnih pomagala s analizom jezičnih poteškoća.

Detalji

Trajanje: 

10 nastavnih sati.

Dinamika:

2×5.

Materijali:

materijali Instituta za menadžment.

Cijena:

na upit

Preduvjet:

minimalno B1.3 razina predznanja jezika. Testiranje poznavanja jezika provodi se besplatno u Institutu za menadžment


POSLOVNA KOMUNIKACIJA NA ENGLESKOM JEZIKU ZA ŠALTERSKE SLUŽBENIKE
Opis programa

Cilj:

 • usvojiti korisne učestalo korištene strukture i izraze za prikladno predstavljanje proizvoda i usluga,
 • proširiti opseg vokabulara i unaprijediti znanje jezičnih struktura korištenih u razgovoru s klijentom, prodaji proizvoda i usluga te upravljanja prigovorima,
 • osvijestiti značaj te unaprijediti stilski aspekt jezika korištenog u konfliktnim ili delikatnim situacijama.

Sadržaj:

 • terminologija i korisni izrazi i strukture vezani uz svakodnevne bankarske transakcije,
 • predstavljanje i opisivanje proizvoda i usluga na engleskom jeziku,
 • korisni izrazi i jezične strukture za prikupljanje informacija i prodaju proizvoda i usluga,strukture i korisni izrazi za uspješno upravljanje prigovorima klijenata,
 • samostalna primjena novousvojenih struktura i izraza u simuliranim situacijama razgovora s klijentom i prodaje usluga s analizom jezičnih poteškoća.

Detalji

Trajanje:

10 nastavnih sati.

Dinamika:

2×5.

Materijali:

materijali Instituta za menadžment.

Cijena:

na upit.

Preduvjet:

minimalno B1.1 razina predznanja jezika. Testiranje poznavanja jezika provodi se besplatno u Institutu za menadžment.

Kontakt forma