Poslovna komunikacija u turizmu na engleskom jeziku

Termini

Trajanje

Cijena

Komunicirajte s klijentima samouvjereno i tečno, predstavite najnoviju ponudu ili usvojite osnove jezika.

POSLOVNA KOMUNIKACIJA U TURIZMU NA ENGLESKOM JEZIKU
Opis programa

Cilj:

 • osvježiti i usavršiti već postojeće znanje poslovne korespondencije na engleskom jeziku,
 • usvojiti nove strukture i izraze sa svrhom unapređenja točnosti pismene produkcije,
 • osvijestiti značaj stilskih razlika u formalnom i neformalnom pismenom izričaju,
 • usvojiti glavne strukture i izraze učestalo korištene u telefonskim razgovorima,
 • proširiti vokabular i poboljšati točnost usmene produkcije u okviru telefonskih razgovora,
 • ispraviti učestale, ‘fosilizirane’ pogreške u govoru i pismu.

Sadržaj:

 • kako brzo i efikasno napisati formalni i neformalni e-mail,
 • kako jednostavno uskladiti stilske značajke poslovne korespondencije,
 • kako voditi jasne i uspješne telefonske razgovore,
 • kako olakšati komunikaciju i osigurati lakše sporazumijevanje,
 • simulirane poslovne situacije s trenutačnom upotrebom novih izraza i struktura.

Detalji

Trajanje:

10 nastavnih sati.

Dinamika:

2×5.

Materijali:

materijali Instituta za menadžment.

Cijena:

na upit.

Preduvjet:

minimalno B1.1 razina predznanja jezika testiranje poznavanja jezika provodi se besplatno u Institutu za menadžment.


PRODAJNE VJEŠTINE I UPRAVLJANJE KLIJENTOM U TURIZMU NA ENGLESKOM JEZIKU
Opis programa

Cilj:

 • usvojiti korisne učestalo korištene strukture i izraze za prikladno predstavljanje proizvoda i usluga,
 • proširiti opseg vokabulara i unaprijediti znanje jezičnih struktura korištenih u situacijama prodaje, pregovaranja i upravljanja prigovorima,
 • osvijestiti značaj te unaprijediti stilski aspekt jezika korištenog u konfliktnim ili delikatnim situacijama.

Sadržaj:

 • kako jednostavno predstaviti proizvod ili uslugu,
 • kako brzo i uspješno opisati prednosti proizvoda i usluga i sklopiti posao,
 • kako uspješno sudjelovati u pregovaračkom procesu,
 • kako upravljati prigovorima i zadržati zadovoljnog gosta,
 • simulirane situacije razgovora gostima turističkog objekta s trenutačnom upotrebom novih izraza i struktura.

Detalji

Trajanje:

10 nastavnih sati.

Dinamika:

2×5.

Materijali:

materijali Instituta za menadžment.

Cijena:

na upit.

Preduvjet:

minimalno B1.1 razina predznanja jezika, a testiranje poznavanja jezika provodi se besplatno u Institutu za menadžment.


INTENZIVNI TEČAJ OSNOVA ENGLESKOG JEZIKA ZA TURISTIČKE DJELATNIKE
Opis programa

Cilj:

 • usvojiti osnove engleskog jezika u pogledu vokabulara, jezičnih struktura i jezičnih vještina u kontekstu turističkih djelatnosti,
 • osposobiti djelatnike za osnovnu komunikaciju s gostima objekta na engleskom jeziku,
 • kroz samostalnu produkciju ispraviti učestale ‘fosilizirane’ pogreške u usmenom izričaju.

Sadržaj:

 • kako se predstaviti, upoznati nove ljude i razmijeniti osobne informacije,
 • kako jednostavno predstaviti proizvod ili uslugu,
 • kako sigurno odgovoriti na upite gostiju,
 • kako dati upute za snalaženje u gradu i prometu,
 • simulirane situacije razgovora s gostima turističkog objekta.

Detalji

Trajanje:

15 nastavnih sati.

Dinamika:

5×3.

Materijali:

materijali Instituta za menadžment.

Preduvjet:

minimalno A2 razina predznanja jezika, a testiranje poznavanja jezika provodi se besplatno u Institutu za menadžment.

Kontakt forma