Poslovno dopisivanje na engleskom jeziku

Termini

Trajanje

Cijena

Usvojite nove korisne izraze i usavršite pisanje poslovnih mailova, internih dopisa i ponuda.

Cilj:

  • osvježiti i usavršiti već postojeće znanje poslovne korespondencije na engleskom jeziku,
  • usvojiti nove strukture i izraze sa svrhom unapređenja točnosti pismene produkcije,
  • osvijestiti značaj stilskih razlika u formalnom i neformalnom pismenom izričaju.

Sadržaj:

  • struktura i glavni izrazi formalnog i neformalnog e-maila i poslovnog pisma,
  • struktura i glavni izrazi internog i eksternog dopisa,
  • ispravak učestalih jezičnih pogrešaka u pogledu točnosti i stila pismene produkcije,
  • samostalna pismena produkcija s analizom jezičnih poteškoća.

Trajanje seminara:

10 nastavnih sati.

Dinamika:

2×5.

Materijali:

materijali Instituta za menadžment.

Preduvjet:

minimalno B1 razina predznanja jezika testiranje poznavanja jezika provodi se besplatno u Institutu za menadžment.

Kontakt forma