Pregovaranje na engleskom jeziku

Termini

Trajanje

Cijena

Proširite raspon korisnih diplomatskih izraza i usavršite vještine cjenkanja i pregovaranja.

Cilj:

  • proširiti raspon vokabulara iz područja pregovaranja i dogovaranja poslova kroz usvajanje korisne terminologije pregovaračkog procesa,
  • usvojiti korisne izraze za upravljanje razgovorom i sudjelovanje u pregovaračkom procesu,
  • usavršiti znanje korisnih jezičnih struktura učestalo korištenih u sklopu pregovaranja,
  • kroz samostalnu produkciju ispraviti učestale ‘fosilizirane’ pogreške u usmenom izričaju.

Sadržaj:

  • terminologija i učestali izrazi korišteni u sklopu pregovaračkog procesa,
  • korisni izrazi za izražavanje mišljenja, predlaganje ponuda, izražavanje uvjeta, prihvaćanje ili odbijanje ponude i sl.,
  • jezične strukture pitanja i kondicionalnih rečenica,
  • samostalno korištenje novousvojenih izraza i struktura kroz simulirani pregovarački proces s analizom jezičnih poteškoća.

Trajanje: 

10 nastavnih sati.

Dinamika: 

2×5.

Materijali:

materijali Instituta za menadžment.

Preduvjet:

minimalno B1.3 razina predznanja jezika. Testiranje poznavanja jezika provodi se besplatno u Institutu za menadžment.

Kontakt forma