Prodajna akademija

Termini

utorkom od 17:30-21.15

Trajanje

veljača 2020 do travanj 2020

Cijena

3.900,00 kn + PDV

Prodajna Akademija stručno je usavršavanje s praktičnim primjerima i vježbama. Radi se u malim grupama sa stručnjacima iz prakse na rješavanju konkretnih primjera. Akademija Vam garantira uspjeh u komunikaciji te poboljšanje odnosa s ljudima na osobnom i poslovnom planu. Iskoristite priliku i naučite kako prezentirati ponudu i uspješno pregovarati, na koji način upravljati reklamacijama te kako poboljšati prodaju! Detaljan sadržaj akademije možete pogledati niže.

Sadržaj

Osnove prodaje i psihologija prodaje

 • Životni ciklus prodaje-važne životne funkcije prodaje
 • Postavljanje temelja i definiranje prodajnog procesa
 • Moji ciljevi kao prodavača

Kreiranje interesa i otkrivanje potreba

 • AIDA-pristup
 • Definiranje AIDA-pristupa
 • Izgradnja povjerenja u pregovaranju i komunikacija
 • Postavljanje pitanja u prodaji- otvorena, zatvorena i refleksivna

Telefonska prodaja

 • Ciljevi, priprema i vođenje telefonskog razgovora
 • Što su hladni pozivi i kako ih zagrijati
 • Topli pozivi
 • Kako pridobiti pažnju kupaca
 • Kreiranje i slanje ponude
 • Follow-up
 • Dogovaranje prodajnog sastanka

Kako prezentirati ponudu i uspješno pregovarati

 • Definiranje vještina potrebnih za vrhunskog pregovarača
 • Vještine pregovaranja
 • Kreiranje interesa i otkrivanje potreba
 • Kvalificiranje kupaca i pronalaženje rješenja
 • Prepoznavanje znakove u komunikaciji
 • Kako uspješno prezentirati uslugu

Prodajni razgovori

 • Planiranje i priprema prodajnog razgovora
 • Analiza prije kontakta
 • Postavljanje ciljeva prije kontakta
 • Prodajni razgovor i pregovaranje
 • Retorika i prodajna retorika- jasno izražavanje, držanje govora, stvaranje pozitivne atmosfere, uklanjanje fizičkih prepreka tijekom razgovora
 • Upotreba različitih vrsta taktika u pregovaranju

Upravljanje reklamacijama

 • Pridobivanje klijenata kroz pozitivnu obradu reklamacija
 • Razgovori o reklamacijama
 • Tehnike za prevladavanje prigovora

Postprodajne aktivnosti za daljnje poboljšanje prodaje

 • Unapređenje prodaje
 • Tehnike unapređenja prodaje
 • Kombiniranje unapređenja prodaje sa ostalim alatima
 • Učinkovito mjerenje rezultata
 • Postprodajne aktivnostii komunikacija
 • Tehnike pridobivanja kupca da ponovi kupnju
 • Upravljanje vremenom i planiranje telefonskih poziva i sastanaka
 • Određivanje ciljeva
 • Stvaranje dnevnih, tjednih, mjesečnih i godišnjih planova
 • Planiranje sastanaka i poziva
 • Kontrola planova i analiza rezultata

 

Predavači

Jasmin Ibrahimović
Osnivač - Rainmaker d.o.o.
Kontakt forma