Recruitment (Analiza radnog mjesta, selekcija i integracija zaposlenika)

Termini

Trajanje

Cijena

1490,00 kn

Seminar je namijenjen:

 • vlasnicima i menadžmentu poduzeća,
 • voditeljima timova,
 • djelatnicima u službi ljudskih resursa,
 • odgovornima za motiviranje djelatnika u timu,
 • voditeljima ureda.

Polaznici će naučiti:

 • oblikovati organizacijsku strukturu,
 • osmisliti pristup ispitivanju organizacijske kulture i klime u svojoj kompaniji,
 • procijeniti koliko su glavne vrijednosti njihove organizacijske kulture u skladu s poslovnim ciljevima,
 • kako unaprijediti poslovne procese u kompaniji,
 • kako definirati plan restrukturiranja,
 • koristiti istraživanje zadovoljstva zaposlenika kao dijagnozu „krvne slike“ organizacije i organizacijsku kulturu kao polugu postizanja kompanijskih ciljeva,
 • kako mjeriti učinkovitost cjelovite transformacije kompanije.

Sadržaj seminara:

 • Strategija zapošljavanja (planiranje potrebe za djelatnicima)
 • Strukturiranje procesa
 • Osobne specifikacije i kompetencije radnog mjesta –
 • Metode analize poslova – primjeri obrazaca
 • Regrutiranje- praktični instrumenti i tehnike
 • Interni izvori traženja kadrova
 • Eksterni izvori traženja kadrova
 • Zaprimanje i pregled molbi
 • Pripreme za intervju
 • Tehnike intervjuiranja
 • Tehnike procjene kandidata – centri procjene, testiranja, provjera poslovne prošlosti
 • Postselekcijski postupak
 • Pregovaranje o uvjetima zaposlenja
 • Pismo namjere
 • Zakonski okviri pri zapošljavanju i izboru novih radnika
 • Zasnivanje radnog odnosa
 • Uvođenje u organizaciju
 • Suradnja odjela ljudskih potencijala i agencija za zapošljavanje

Metode rada:

 • prezentacija,
 • interaktivne vježbe,
 • grupni i individualni rad,
 • case study.

 

Kontakt forma