Specijalizirani modul: Kontroling

Termini

Trajanje

Cijena

Želite razumjeti vezu između računovodstva i kontrolinga te vladati praktičnom stranom teorije troškova.

Ciljevi:

 • razumjeti vezu između računovodstva i kontrolinga,
 • vladati praktičnom stranom teorije troškova, znati upravljati troškovima,
 • vladati praktičnim metodama i alatima kontrolinga koje se koriste u planiranju, izvješćivanju i upravljanju ljudskim resursima,
 • naučiti prepoznati bitne pokazatelje koji ukazuju na krizne točke u poslovanju koje će bitno utjecati na kontinuitet i uspješnost poslovanja,
 • savladati vještinu izrade i prezentacije kvalitetnih poslovnih izvještaja.

Sadržaj

 • Menadžment i kontroling
 • Uloga kontrolinga u menadžerskom odlučivanju
 • Kontroling i informacijski sustavi
 • Kompetencije kontrolera
 • Instrumenti kontrolinga u funkciji planiranja
 • Instrumenti kontrolinga u HR funkciji
 • Pokazatelji kontrolinga u funkciji informiranja i vođenja
 • Instrumenti kontrolinga u kontrolnoj funkciji
 • Balanced scorecard model
 • Kontroling proizvodnje
 • Kontroling uslužnih djelatnosti
 • Projektni kontroling
 • Kontroling u međunarodnim kompanijama

Datumi i vrijeme predavanja:

Fond sati: 35 šk. sati.

Mjesto održavanja: Institut za menadžment, Branimirova 25, 2. Kat.

Certifikat: Potvrda o odslušanom tečaju.

Cijena: 3.500,00 kn.

Materijali: materijali Instituta za menadžment.

 

Kontakt forma