fbpx

Hrvatskoj dodijeljena sredstva iz EU fondova za novo programsko razdoblje 2021. – 2027

Hrvatskoj dodijeljena sredstva iz EU fondova za novo programsko razdoblje 2021. – 2027

Od 2013. godine kad je Republika Hrvatska postala članica Europske unije brojni su JLS-ovi, razne institucije, udruge, kao i poduzetnici iskoristili priliku i prijavili se na natječaje za bespovratna novčana sredstva koja raspisuje EU. Ukoliko imate u planu projekt koji je u skladu s ciljevima politike Europske unije, možete se prijaviti na natječaj te zatražiti određeni novčani iznos kojeg ćete potom iskoristiti za ostvarenje tog projekta.

Europska unija inače svakih šest godina uvodi novo programsko razdoblje, a svako programsko razdoblje ima zadane ciljeve u skladu s trenutnom situacijom u svijetu i potrebama među zemljama članicama.Također, unutar tog razdoblja svakoj državi članici na raspolaganje je dan određeni novčani iznos kojeg ona koristi za ranije spomenute natječaje.

Sredstva za Republiku Hrvatsku

Novac iz EU fondova je zaista od velike je pomoći jer olakšava gospodarski napredak države. Zahvaljujući EU fondovima županijaprimjerice ne mora dizati kredit ili pak čekati dok ne uštedi dovoljno za izvedbu kanalizacije ili renovaciju škole.

Europska komisija je za novo programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine Republici Hrvatskoj namijenila 9,8 milijardi eura za provođenje kohezijske politike od ukupno 1135 milijardi eura iz proračuna.

No da biste mogli aplicirati na natječajeprojektnu dokumentaciju trebate napisati u skladu s europskim ciljevima. Upravo zato je Hrvatska donijela dokument pod nazivom Nacionalna razvojna strategija(NRS) do 2030. godine, dokument koji je napravljen s ciljem usklađenja naše unutarnje politike i one Europske unije.Odnosno, u tom dokumentu su određene strategije kojima ćemo se koristiti kako bismo postigli gospodarski napredak.

Strateški ciljevi za novo programsko razdoblje

U Nacionalnoj razvojnoj strategiji naglasak je stavljen na konkurentnu, poduzetnu i inovativnu Hrvatsku. To znači da su gospodarske mjere donesene s ciljem povećanja poduzetništva, naročito razvoja malih i srednjih poduzetnika. Također, posebno je istaknuta potreba za razvojem tehnologije, inovacijama, digitalizacijom i brendiranjem, čime idemo ukorak s kretanjima EU te čime će se Hrvatska staviti na listu zemalja poželjnih za investicije.

EU projekti morat će se pisati s ovim ciljevima na umu kako bi im se odobrila sredstva.

Neki od primjera na koje je moguće staviti naglasak kod pisanja projekata su:

  • inovacijski procesi kod malih i srednjih poduzetnika
  • razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo
  • aktivnosti istraživanja i inovacija u mikropoduzećima
  • ulaganja u fiksnu i nematerijalnu imovinu ukoliko su izravno povezane s aktivnostima istraživanja i inovacija
  • digitalizacija malih i srednjih poduzetnika (e-trgovina, e-poslovanje, internetski poduzetnici, digitalni inovacijski centri, novoosnovana poduzeća u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija)
  • aplikacije za digitalne vještine te usluge informacijske tehnologije

Prijave na natječaj traže odlično poznavanje problematike i puno dokumentacije.

Postoji mnoštvo različitih EU fondova, svaki sa zadatkom poticanja razvoja u određenom segmentu: ekologija, poljoprivreda, društvena tolerancija, socijalna prava, IT tehnologije, regionalni razvoj i drugi.

Recimo, ako ste vinogradar, pratit ćete natječaje koje objavljuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju jer će ona koristiti sredstva EU fondova za razvoj poljoprivrede. Imajući na umu strategije razvoja iz NRS-a, stavit ćete naglasak na aspekt vašeg projekta koji im najviše odgovara – koristit ćete neke nove tehnologije, razvit ćete turizam, otvorit ćete internetsku trgovinu… Mogućnosti je mnogo.

Radi se o sredstvima s posebnom namjenom, odnosno „svaka kuna“ bi trebala biti opravdana predračunima i sličnim dokumentima. Za prijavu je potrebno mnogo dokumentacije, a sam projekt mora biti elaboriran, smislen i u skladu s ciljevima EU.

To sve, jasno, iziskuje dobro poznavanje razvojne strategije Hrvatske, ali i kreativnost i točnost u sastavljanju projekta, zbog čega je potrebno educirati se o pisanju projekata.

Institut za menadžment nudi program pod nazivom Voditelj projekata za EU fondove koji se temelji na metodi učenja kroz rad. To znači da polaznici sastavljaju stvarne projekte te na temelju toga uče kako uskladiti projekt s ciljevima EU, a kasnije i kako ga provesti po pravilima. Predavači su stručnjaci koji su detaljno upoznati s metodama sastavljanja projekata te su upoznati s najnovijim vijestima u području natječaja.

Saznajte više o Programu i prijavite se već danas.