fbpx

Na IZM-u sam ostvarila odlične kontakte s osobama za koje sam uvjerena da ćemo nastaviti surađivati i dalje u budućnosti

Na IZM-u sam ostvarila odlične kontakte s osobama za koje sam uvjerena da ćemo nastaviti surađivati i dalje u budućnosti

Christina Gorički Horvat, mag. oec. trenutno je Viša stručna suradnica za gospodarstvo u Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša u Gradu Sveti Ivan Zelina. Christina je na Institutu za menadžment program „Voditelj projekata za EU fondove“završila u jesen 2020., kada je proglašena najboljom polaznicom svoje generacije. Dijelimo s vama Christininu priču.

Christina, s obzirom na vaše obrazovanje i trenutno zanimljivo radno mjesto Više stručne suradnice za gospodarstvo, svakako nas zanima što vas je potaklo na odluku da se dodatno educirate na Institutu za menadžment?

Moram priznati da me ponajviše potaknula želja za formaliziranjem svog dosad stečenog znanja u smislu pripreme i provedbe EU projekata. Pritom naročito mislim na želju za usvajanjem novih znanja, s obzirom da su predavači na programu izobrazbe za Voditelja projekta za EU fondove na Institutu za menadžment stručnjaci koji posjeduju bogato dugogodišnje iskustvo u tom području. A to je ono čemu i sama težim – skupiti iskustvo kroz rad na raznim projektima te na taj način doprinijeti, ne samo osobnom razvoju, već i razvoju zajednice u kojoj živim i radim.

Ipak, na tržištu postoje razne institucije koje nude ovaj program. Kako to da ste odlučili upisatiprogram „Voditelj projekta za EU fondove“ upravo na Institutu za menadžment, a ne nekom drugom učilištu?

Za program Voditelja projekta za EU fondove na IZM-u odlučila sam se upravo zbog referenci koje samo učilište posjeduje te zbog kvalitete samog koncepta programa, kao i stručnosti predavača. Upravo kroz usporedbu sličnih programa koji se nude na tržištu, zaključila sam kako mi program Instituta za menadžment najviše odgovara te kako se kroz pohađanje istog mogu najviše ostvariti kada je u pitanju unaprjeđenje vlastitog znanja. Također, sada, nakon završenog programa, slobodno mogu reći da, ne samo da sam stekla nova znanja i dobila diplomu zbog koje i službeno imam zvanje Voditeljice za pripremu i provedbu EU projekata, već sam ostvarila i odlične kontakte s osobama za koje sam uvjerena da ćemo nastaviti surađivati i dalje u budućnosti.

Jednom ste istaknuli kako ste vješti u poslovnom planiranju, upravljanju događajima, prikupljanju sredstava, upravljanju i timskom radu. Koliko je IZM program doprinio razvoju upravo tih vaših vještina?

Definitivno je doprinio razvoju navedenih vještina naročito iz razloga što se upravo većina takvih i sličnih vještina poticala na predavanjima i to kroz praktični timski i samostalni rad.

Naime, najviše volim obavljati dinamične poslove, često vezane uz kratke rokove pa su samim time takvi radni zadaci izazovniji i nose dozu adrenalina te zahtijevaju pomno planiranje. Jednako tako volim surađivati s drugim ljudima, smatram da jedan čovjek ne može sve sam napraviti – naročito u području pripreme i provedbe projekata važno se osloniti na kolege stručnjake koji posjeduju važna znanja iz drugih specifičnih područja.

Uz samu teoriju, na Programu smo imali istovremeno i  praktični rad pod mentorstvom stručnjaka predavača, stoga smo cijelo vrijeme mogli dobiti važne smjernice i savjete kako da unaprijedimo vlastito razmišljanje i pristup nekoj temi koja se obrađivala.

Moja očekivanja su bila usmjerena ponajviše na kvalitetno koncipiran program kroz koji ću steći praktična iskustva stručnjaka te brojne „tips&tricks“ koji će mi pomoći u daljnjem radu na EU projektima. Sve što sam očekivala se i ostvarilo, a kao što sam spomenula ostvarila sam i kontakte sa stručnim osobama s kojima mogu poneke situacije iz svog poslovnog života na provedbi projekata prokomentirati i dobiti kvalitetan savjet i povratnu informaciju. To je i više nego što sam očekivala od programa i zaista sam zahvalna na tome.

Ima li nešto što se možda promijenilo u vašoj karijeri nakon završenog programa na Institutu za menadžment? Jeste li stečena znanja uspješno primijenili u praksi?

S obzirom da sam već i prije radila na provedbi nekoliko EU projekata, kroz završetak ovog programa sam stekla sigurnost u svoje postupke, te sam si posložila „obrazac“ važan za kvalitetnu izradu projektne prijave i kasniju provedbu projekta. Pod „obrazac“mislim na koncept i sve važne komponente, kako pripreme tako i provedbe projekta, a sve u svrhu ostvarivanja bespovratnih sredstava te provedbe projekta s minimalnim korekcijama.

Kad biste mogli izdvojiti samo jednu stvar koja vam se najviše svidjela na Institutu za menadžment, što bi to bilo?

Fleksibilnost predavanja – s obzirom da smo dio odslušali online zbog COVID-a 19. Također bih izdvojila stručnost i pristupačnost predavača i odmah iskoristila ovu priliku da se zahvalim na cjelokupno stečenom iskustvu našim predavačima prof. Dariju Karačiću i prof. Maji Krznarić, ali i cijelom timu Instituta za menadžmentna izvrsnoj komunikaciji i suradnji. Vjerujem da im zaista nije bilo lako sva predavanja preseliti online gotovo preko noći, a pritom zadržati kvalitetu programa.

Rado i mi hvalimo vas :). U Jesen 2020. proglašeni ste najboljom polaznicom generacije i na tome vam još jednom čestitamo! Što vas je nekako najviše motiviralo za učenje?

Hvala vam. Najviše me motivirala upravo ta želja za stjecanjem novih znanja, iskustava i suradnja s drugim ljudima koji su pohađali isti program. Nastojala sam se maksimalno uključiti gdje god sam mogla, s obzirom da nisam željela propustiti priliku da nadogradim upravo svoje znanje i iskustvo. Nekako vjerujem da se ono može najbolje unaprijediti kroz interakciju i aktivan pristup učenju.

Za kraj, ima li nešto što biste poručili onima koji razmišljaju o upisu na program „Voditelj projekata za EU fondove“?

Važno je da osobe koje razmišljaju o upisu na takav program imaju i veliku želju raditi u jednom takvom sektoru – s obzirom da rad na EU projektima zahtijeva ponekad maksimalan angažman u kratkom roku, dobro upravljanje nekoliko poslovnih procesa istovremeno i sl.

Ako se vide u tom sektoru na taj način, tada je definitivno ovaj program za njih odličan izbor za stjecanje novih znanja i praksi.