fbpx

Petra Grabušić: “Svakoj temi pristupamo na način da teoriju potkrepljujemo upravo primjerima i iskustvom”

Petra Grabušić: “Svakoj temi pristupamo na način da teoriju potkrepljujemo upravo primjerima i iskustvom”

Predavačica na Institutu za menadžment, Petra Grabušić, stekla je diplomu Fakulteta za hotelski i turistički menadžment u Opatiji, a kasnije se dodatno obrazovala u području HR menadžmenta i stekla je pedagoško-psihološku i andragošku izobrazbu. Više je godina radila kao voditeljica i regionalna voditeljica ljudskih resursa, a trenutno je zaposlena kao rukovoditelj odjela ljudskih resursa Hrvatska u najvećoj grupaciji za priređivanje igara na sreću u srednjoj Europi.

Kontinuirano obrazovanje omogućuje joj korištenje suvremenih alata na području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala. Certificirala se kao SDI (Strength Deployment Inventory) facilitator za upotrebu i interpretaciju alata za vođenje timova te prevenciju i upravljanje konfliktima u timu. Na Institutu za menadžment predaje na programu Voditelj ljudskih potencijala. Budući da vođenje odjela ljudskih potencijala ima sve važniju ulogu u poduzeću i HR menadžeri postaju strateški partneri upravi poduzeća, odlučili smo saznati kako Petra doživljava posao s obzirom na vlastito iskustvo, koliko se HR promijenio i kako, na temelju njezinog iskustva, izgleda nastava na programu.

S obzirom na višegodišnje iskustvo u vođenju ljudskih resursa, kakav je Vaš dojam – što se u tom području poslovanja promijenilo u proteklih 10-ak godina? Kakvu budućnost predviđate?

U području ljudskih resursa u posljednjih 10-ak godina dogodile su se značajne promjene. Funkcija je u brojnim organizacijama prerasla iz strogo „kadrovske“, administrativne u značajnu stratešku funkciju ključnu za postizanje i/ili održavanje organizacijskog uspjeha. Menadžeri ljudskih resursa nerijetko postaju članovi uprave te imaju važnu ulogu u sudjelovanju u donošenju strateških organizacijskih odluka.

U uvjetima tržišnog deficita specijaliziranih stručnjaka, izuzetno je važno razvijati i sustave kompenzacija i benefite koji su jedan od značajnijih faktora konkurentnosti organizacije.

Što se tiče budućnosti, svakako će fokus biti na digitalizaciji procesa kako bi se olakšala i ubrzala ona neizbježna administrativna funkcija te kako bi se sve više stavljala važnost na ravnotežu privatnog i poslovnog okruženja zaposlenika koji će sve više raditi u hibridnim modelima rada. Ove značajne promjene organizacijskih i poslovnih trendova, zahtijevat će i prilagodbu strategija ljudskih resursa gdje će naglasak biti na edukaciji menadžmenta i zaposlenika za nove modele rada, zaštiti zdravlja zaposlenika te razvoju efikasnih modela komunikacije i motivacije udaljenih zaposlenika.

Što sve posao Voditelja ljudskih potencijala obuhvaća?

Posao voditelja prije svega obuhvaća planiranje i razvoj strategije upravljanja ljudskim resursima usklađene s organizacijskim ciljevima i strategijom kao i vođenje i organizaciju rada tima u cilju realizacije ove strategije. Temeljem strateških smjernica, potrebno je razviti i implementirati procese upravljanja ljudskim resursima u organizacijama, prvenstveno postaviti organizacijsku strukturu temeljem vizije, misije i organizacijskih vrijednosti, razviti proces regrutiranja i selekcije, uvođenja u posao novih zaposlenika, edukacije i razvoja zaposlenika i talenata, praćenja i procjene te usmjeravanja radnog učinka i rezultata rada, razvijati organizacijsku kulturu i internu komunikaciju, pratiti zadovoljstvo zaposlenika te promptno odgovoriti na nezadovoljstvo, razviti strategije provlačenja talenata,  i na kraju, ne manje važno, pobrinuti se da zaposlenici imaju priliku opustiti se i zabaviti na organizacijskim eventima.

Koliko suvremena tehnologija i alati olakšavaju rad u ljudskim resursima?

Suvremena tehnologija i alati su ključni za funkcioniranje svih gore navedenih procesa, a pogotovo je to važno u velikim organizacijskim sustavima gdje je bez tih alata nemoguće realizirati planove koji proizlaze iz postavljene strategije.

Na Institutu za menadžment predavačica ste na programu Voditelj ljudskih potencijala. Kad biste trebali ukratko opisati program, što biste istaknuli kao ključne karakteristike?

Ključne karakteristike programa Voditelja ljudskih potencijala na IZM-u su interaktivnost i rad na konkretnim primjerima iz prakse. Svi mi predavači imamo višegodišnje iskustvo u upravljanju ljudskim potencijalima, te svakoj temi pristupamo tako da teoriju potkrepljujemo upravo primjerima i iskustvom, kako pozitivnim, tako i onima gdje smo se sami opekli, posrnuli, pali i ponovno ustali nakon što smo potrošili određeno vrijeme da dođemo do rješenja.

Kako uopće izgleda Vaša nastava? Čime intrigirate polaznike, čime ih „osvajate“?

Pred polaznike stavljamo određene izazove u vidu zadataka koje sami rješavaju najčešće u grupama, što nastavu čini dinamičnom, istraživačkom i zabavnom. Vrlo je malo predavanja u vidu izlaganja teorije. Naglasak je na vježbama, igranju uloga, izradi obrazaca potrebnih za provođenje određenih procesa. Nerijetko mi polaznici koji već rade u ljudskim potencijalima kažu kako su već u tjednu iza određene nastavne jedinice naučeno primijenili u poslu i tako se pozitivnim primjerom istaknuli u svom radnom okruženju.

Na koji način znanja i vještine koje polaznici steknu na Vašim predavanjima mogu primijeniti u svojoj karijeri?

Budući da je nastava u velikoj mjeri praktična, znanja koja polaznici usvajaju na predavanjima, odmah su primjenjiva u poslu. Svaki modul obuhvaća jedan proces upravljanja ljudskim potencijalima, te u svakom modulu praktično prolazimo kroz cijeli proces. Primjerice, u okviru modula regrutiranje i selekcija zaposlenika, koristimo primjer radnog mjesta na koje je potrebno zaposliti osobu. Polazimo od izrade opisa radnog mjesta, definiranja znanja, vještina i kompetencija, opisa kompetencija, te na temelju toga definiramo situacijska pitanja pomoću kojih u intervjuu ispitujemo u kojoj mjeri kandidat odgovara postavljenim zahtjevima. Dakle, ne nudimo set preporučenih pitanja, već učimo polaznike da sami temeljem zahtjeva osmisle pitanja za različita radna mjesta i različite organizacijske zahtjeve. Ne nudimo ribu za večeru, već polaznike učimo kako da ulove ribu i kako da je sami pripreme za večeru.

I za kraj, što biste rekli budućim polaznicima, što mogu očekivati od upisa na IZM-u i što time dobivaju?

Dragi budući polaznici IZM-a, s veseljem i otvorena srca vas očekujemo na našim druženjima. Ono što ne nudimo je klasična nastava gdje smo mi predavači najpametniji. Nudimo okruženje u kojem ravnopravno učimo jedni od drugih, vrlo praktično prolazimo sve što program obuhvaća te se pri tom i dobro zabavimo. Najčešća reakcija polaznika na kraju našeg druženja je „Pa zar je već gotovo!?“ Vrijeme nam prođe brzo i kvalitetno, a za to ste najzaslužniji upravo vi. 😊 Vidimo se.