fbpx

Porezni specijalist Josip Kereta: Na mojim predavanjima rješavamo konkretne probleme ili pitanja s kojima se polaznici susreću u svojoj poslovnoj okolini

Porezni specijalist Josip Kereta: Na mojim predavanjima rješavamo konkretne probleme ili pitanja s kojima se polaznici susreću u svojoj poslovnoj okolini

Josip Kereta bavi se konzaltingom iz područja financija, poreza, računovodstva, izradom investicijskih studija, poslovnih planova, projekata za EU fondove, revizijom i vođenjem knjigovodstva.Nakon 25-godišnjeg iskustva na različitim menadžerskim pozicijama, 2014. godinepokrenuo je vlastitu tvrtku za konzalting i počeo raditi kao profesor na privatnim veleučilištima. Predaje uglavnom predmete iz područja financija, poreza, kontrolinga na Veleučilištima BALTAZAR, Zaprešić, VERN i Sveučilištu LIBERTAS, a na popisu renomiranih obrazovnih institucija je i naš Institut za menadžment.Suprotno poslovnom životu, u privatnom je Josip samozatajan, pa nam je tek otkrio da je sretno oženjen, otac četvero djece.

Josipe, budući da je iza nas jedna jako izazovna poslovna godina, možete li nam ukratko reći kako su se prema vašem mišljenju domaći poduzetnici snašli u korona krizi?

Smatram da nije bilo sustavnog pristupa, ali hrvatsko gospodarstvo i poduzetnici su fleksibilni te je dobar dio njih prilagodio poslovanje i uspijeva opstati. Problem je struktura hrvatskog gospodarstva, gdje značajan udio zauzimaju uslužne djelatnosti, posebno turizam i ugostiteljstvo a tu nije bilo mogućnosti za značajniju prilagodbu.

Osvrnemo li se na vaše dosadašnje radove, svi su tematski usko vezani za strateške rizike, od rada kojim ste magistrirali, do rada kojom ste uspješno stekli titulu doktora znanosti. Možete li našim čitateljima laički objasniti što je to sustav ranog upozorenja na strateške rizike, koji smatrate toliko važnim?

Sustav ranog upozorenja su zapravo tihi signali, indikatori koji su prisutni, ali je pitanje jesmo li ih prepoznali i na ispravan način protumačili.

 Na primjer, kada govorimo o korona krizi prvi signali su bili prisutni u drugoj polovici 2019. godine. Jednima je to bilo daleko u Kini, a drugi su prepoznali što slijedi i pripremili se.

Koliko je, prema vašem mišljenju, dobro poznavanje financija općenito neophodno za rast i razvoj poduzeća?

Financije su „krvotok“ modernog poduzeća, i u financijama, odnosno u novčanom toku se ogledaju posljedice svih odluka poduzeća. Implementaciju svake dobre poslovne ideje ili prilike je potrebno financirati i uspjeh ili neuspjeh značajno ovisi od izvora financiranja, dostupnosti financijskih sredstava, njihovoj cijeni.

Imate dugogodišnje poslovno iskustvo u uslužno-marketinškoj djelatnosti, kao i u financijskoj industriji (osiguranje). U osiguranju ste bili na različitim menadžerskim pozicijama i različitim područjima: prodaja i marketing, financije i ulaganja, upravljanje rizicima, član uprave osiguravajućih društava. Vjerujemo da je taj širok background dobar temelj da nam kažete, koje bi to osobine i vještine prema vašem mišljenju trebao imati vrhunski porezni specijalist?

Porezi su tema koja zahtijeva interdisciplinarni pristup, prvenstveno ekonomske i pravne struke. Tako da su osim poznavanja porezne problematike, potrebne još i socijalne vještine jer će pri rješavanju kompleksnijeg problema, biti uključene osobe različitih profesija.

 I uvijek pri rješavanju pojedinog pitanja treba imati na umu utjecaj pojedinog rješenja na cjelokupno poslovanje, kao i samu intenciju zakonskih rješenja.

Svoje dugogodišnje znanje i iskustvo u financijama nesebično dijelite i s polaznicima programa “Porezni specijalist” na Institutu za menadžment. Na koji način pristupate polaznicima, odnosno kako su koncipirana vaša predavanja?

Predavanja su koncipirana tako da nisu samo „predavanja“, nego još više i vježbe na konkretnim primjerima iz prakse. Svakom polazniku/polaznici se pristupa individualno, te rješavamo konkretne probleme ili pitanja s kojima se susreću u svojoj poslovnoj okolini, a time i ostale kolegice i kolege iz grupe stječu znanja iz drugih djelatnosti.

Ponekad se radi o specifičnom pitanju koje rješavam u individualnim konzultacijama.

Koja znanja polaznici stječu tijekom programa “Porezni specijalist” na Institutu za menadžment i kako im ta znanja mogu pomoći u njihovom napretku u karijeri?

Polaznici stječu znanja iz cjelokupnog poreznog sustava RH i zajedničkih poreza u EU, ali i znanja iz računovodstva što je temelj za pravilno tumačenje i određivanje porezne obveze, kao i iz prava.

  Znanja koja stječu omogućuju im da kvalitetnije obavljaju poslove u računovodstvu i obračunu poreza. Također im omogućuju da se natječu za više pozicije za koje je potrebno imati znanja iz više područja i mogu sagledati cjelinu međuutjecaja aktivnosti svih poslovnih funkcija.

Konačno, što biste poručili budućim polaznicima programa „Porezni specijalist“?

Porezi su jedno vrlo dinamično područje. Potrebno je imati temeljna znanja iz poreza, ali i kontinuirano pratiti promjene kako biste optimizirali porezne obveze tvrtke.

 A to znači ne platiti više poreza nego biste trebali, ali ne plati niti manje jer to zna u konačnici biti vrlo skupo za tvrtku.