fbpx

Aco Momčilović

HR Consultant

O predavaču

Rođen je 1980. u Zagrebu. Nakon završenog studija psihologije, upisuje EMBA na Cotrguli Business School, koji završava 2010. Godine. Nakon toga završava i NLP Leadership Akademiju. Prošao je cijeli niz stručnih seminara iz područja Ljudskih resursa, u zemlji i inostranstvu. Nakon prvoga posla u Ledu, 4 godine radi u L’Oreal Adria na poziciji HR Specijalista.

Bavio se psihološkom procjenom kandidata i primjenom testova ličnosti i inteligencije. Iskustvo rada u internacionalnoj firmi mu je omogućilo daljnji razvoj u smjeru selekcije i edukacije zaposlenika, kao i vođenje posebnih projekata vezanih uz Company Branding. Uveo je u Hrvatsku poslovne igre svjetske klase, koje su kreirane od strane L’Oreala – ESTRAT, Brandstorm i REVEAL. Također se bavio i programima integracije zaposlenika u firmu.

Od početka 2011. je radio kao HR Manager u Billa d.o.o. Tamo je nastavio rad na uvođenju Performance Managementa i planiranja karijere, specijalne projekte ispitivanja zadovoljstva zaposlenika, a imao je priliku raditi i na uvođenju Misije i Vizije u kompaniju. Organizirao je i razne Assesment i Development Centre. Radi na planiranju potreba ljudskih resursa i njihovom razvoju i edukacijama. Trenutno radi kao HR konzultant.

Gostujući je predavač na više fakulteta, na temu Korporativne kulture, Selekcije ljudi, Selekcije u timove, Pregovaranja, Povezanosti PR-a i HR-a, a predaje i na Institutu za menadžment modul o strategiji Ljudskih resursa. U slobodno vrijeme također radi na širenju znanja i povezivanju kvalitetnih ljudi, kao član više poslovnih udruga. Član je druge generacije YES Juniora, a u udruzi MBA Croatia je potpredsjednik.

Sve to je nadopunjeno s humanitarnim radom kroz projekte udruge POZA koju je osnovao zajedno sa prijateljima.

Programi

Predavač predaje na sljedećim programima