fbpx

Berislav Čižmek

CEO/Owner CBBS Ltd

O predavaču

Berislav Čižmek, osnivač je i direktor konzultantske kuće CBBS d.o.o., lobist, trener-učitelj poduzetništva i predavač predmeta MICE industrija.
U razdoblju od 1989 – 2007. bio je zaposlenik Zagrebačkog velesajma i član top – managementa na poslovima marketinga, međunarodne suradnje i organizacije sajamskih priredbi i kongresa (organizirao i koordinirao aktivnosti na više od 500 međunarodnih sajmova, kongresa, konferencija i drugih događanja u Zagrebu i inozemstvu). Bio je član projektnog tima i zamjenik direktora projekta nastupa Hrvatske, na Svjetskoj izložbi, EXPO 98’ u Lisabonu.

Sudjelovao je u radu više nadzornih, upravnih i stručnih tijela u domaćim i stranim udruženjima i institucijama: Turističkog vijeća u TZGZ (Turistička zajednica grada Zagreba); član Upravnog vijeća HRPSOR-a (Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj), a u jednom mandatu obavljao je i funkciju dopredsjednika HRPSOR-a.
U razdoblju od 2001 – 2006. godine bio je i predsjednik Komisije za marketing u udruženju UFI – Svjetsko sajamsko udruženje, sa sjedištem u Parizu.
Sudjeluje u radu domaćih i stranih konferencija i skupova, press konferencija i promocija, kao predavač i moderator; pisao za poslovne i stručne magazine o temama iz poduzetništva i EU.

Programi

Predavač predaje na sljedećim programima