fbpx

Domagoj Troha

Stručnjak za EU fondove

O predavaču

Diplomirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije te Hrvatskog šumarskog društva.

Od 2001. godine zaposlen u Hrvatskim šumama d.o.o. gdje provodi mnogobrojne projekte prvenstveno uzgajanja i zaštite šumskih ekosustava. U Službi za strateški razvoj i upravljanje organizacijskim promjenama u Hrvatskim šumama d.o.o. na mjestu višeg stručnog suradnika radi kao voditelj projektnog tima EU projekata.

U posljednjih nekoliko godina stekao značajno iskustvo u osmišljavanju i pripremi projekata financiranih sredstvima Europske unije, naročito u sklopu IPA programa prekogranične suradnje na temu zaštite okoliša. Voditelj je projektnog tima za pripremu velikog regionalnog projekta zaštite okoliša i prirode koji se planira sufinancirati iz strukturnih fondova u novoj financijskoj perspektivi EU 2014.-2020.

Član je radne skupine za izradu Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. gdje aktivno sudjeluje u definiranju i izradi mjera na temelju kojih će se koristiti sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u novoj EU financijskoj perspektivi. Također, član je Savjeta za ruralni razvoj čije glavne zadaće su priprema nacrta te sudjelovanje u izradi mjera Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Aktivno sudjeluje u izradi plansko-programskih dokumenata (Partnerski sporazum, Operativni program za konkurentnost i koheziju) na temelju kojih će se, između ostalog, u idućem programskom razdoblju EU iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda sufinancirati projekti koji doprinose očuvanju i zaštititi okoliša i prirode.

Programi

Predavač predaje na sljedećim programima