fbpx

Dunja Fuchs Brajković

Viši savjetnik za marketing

O predavaču

Završila je Filozofski fakultet u Zagrebu 1995. godine i stekla zvanje diplomirani kroatist te je 2002.godine magistrirala na istom studiju. Karijeru je započela u Hanfi, a nakon toga prelazi u Sektor komunikacija i marketinga kao voditeljica odjela u Financijskoj agenciji. Trenutno radi na mjestu višeg specijalista. Zadužena je, između ostalog, za izradu strategijskih planova te komunikacijskih strategija.

Članica je povjerenstva za nabavu roba i usluga – javna nadmetanja i nadmetanja po pozivu te sudjeluje u izradi tehničke specifikacije za javna nadmetanja nabave usluga organiziranja događaja, tiska, zakup oglasnog prostora i kreativnih rješenja. Redovito sudjeluje na edukacijama i seminarima iz područja nabave, marketinga i prodaje.

Programi

Predavač predaje na sljedećim programima

Voditelj nabave

Nabava u kratkom vremenu iz pozicije statične službe prerasta u generatora profita u većini poduzeća.

Opširnije