fbpx

Iviana Penić

Voditeljica HR-a za tvrtku Europhone d.o.o.

O predavaču

Iviana Penić završila je Ekonomski fakultet u Rijeci gdje je već uz studij krenula s radom u ljudskim resursima. Za vrijeme studija počela se dodatno usavršavati u području leadershipa, projektnog menadžmenta te EU fondova te je završila program za Voditelje ljudskih resursa pri samom Institutu za menadžment.

U suradnji sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci te nekolicinom ostalih kolega suosnivač je udruge za promicanje projektne kulture u sklopu koje provodi edukacije studenata na temu pisanja projektnih prijedloga prilikom korištenja EU fondova. Koristeći stečena znanja također je imala priliku biti autor projektnog prijedloga odobrenog od strane Europske komisije te steći vrijedno iskustvo u iskorištavanju pretpristupnih fondova.

Svoju karijeru započinje u agenciji za zapošljavanje gdje je bila on site voditelj projekta zapošljavanja prilikom osnivanja talijanskog call centra u sklopu kojeg se bavila selekcijom i zapošljavanjem djelatnika, administracijom, unaprijeđenjem organizacije, međukulturalnim usklađenjem menadžmenta i radnika i motivacijom ustupljenih djelatnika. Potom prelazi u Kia Motors Adria Grupu gdje uspostavlja odjel ljudskih resursa za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu te Srbiju te je zadužena za selekciju i zapošljavanje djelatnika u retailu i high level managementu, uspostavu svih procesa i procedura u sklopu odjela ljudskih resursa, razvoj procesa praćenja uspješnosti odjela kao i procesa unaprijeđenja međuljudskih odnosa.

Trenutno je Voditeljica HR-a za tvrtku Europhone, najvećeg franšiznog partnera vodećih hrvatskih teleoperatera gdje radi na uspostavi odjela ljudskih resursa, počevši od formiranja organizacijske strukture, razvoja svih potrebnih procesa unutar i između odjela, uspostavom pokazatelja uspješnosti odjela, razvojem selekcijskih procesa, unaprijeđenjem međuljudskih odnosa i razvoja zaposlenika.

Specijalizirala se za pokretanje startupa odjela ljudskih resursa, traženje i selekciju kandidata, kreiranje organizacijske strukture te izradi sustava plaća i nagrađivanja.

Programi

Predavač predaje na sljedećim programima

Voditelj ljudskih potencijala

Vođenje odjela ljudskih potencijala ima sve važniju ulogu u poduzeću i HR menadžeri postaju strateški partneri upravi poduzeća.

Opširnije