fbpx

Kristijan Parać

CEO - EMG Network

O predavaču

Kristijan Parać se već od ranih dječačkih dana počinje baviti kompjuterima, programima i mogućnostima njihove primjene u praksi. Svoje putovanje je započeo 1980. godine s jednim od kompjutera iz serije Texas Instruments, zatim preko ZX Spectrum-a, Commodore 64 i 128, Schneider-a itd. i nastavio sve do današnjih dana. Kako je kroz izobrazbu u srednjoj školi svladao i nekad popularne programske jezike DOS, Basic, Pascal, Fortran i Cobol, danas mu ta znanja i iskustva koriste i pomažu u svakodnevnoj komunikaciji sa programerima kako bi im puno brže i lakše objasni svoje zamisli i ideje.

U svojoj karijeri se uglavnom bavio djelovanjem u području marketinga i prodaje, a danas radi u Oglasnik grupaciji na poziciji Sales manager online i zadužen je za organizaciju prodajnih aktivnosti na 5 internet stranica koje su u vlasništvu grupacije. Također sudjeluje u kreiranju online marketinških aktivnosti grupacije te usko surađuje sa web development odjelom.

Kreirao je niz novih online poslovnih rješenja za potrebe grupacije, sudjelovao u kreiranju online Guerilla i Viral kampanja za potrebe grupacije, zajedno sa nekolicinom kolega osmislio najkontroverzniju i najučinkovitiju političku kampanju u 2009. godini za potrebe predsjedničkih izbora. U svom radu svakodnevno surađuje sa osobama iz vodećih marketinških i digitalnih agencija. Surađuje na nekoliko hrvatskih projekata kao poslovni savjetnik iz područja marketinga.

Programi

Predavač predaje na sljedećim programima