fbpx

Lidija Pozaić Frketić

CEO - TradeTicity

O predavaču

Završila MBA na Erasmuss University u Rotterdamu, a trenutno završava doktorat na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Lidija je članica uprave u Svjetskoj organizaciji izviđačkog pokreta (WOSM) zadužena za vanjske poslove, a od 2004. do 2007. bila je predsjednik europske regije.

Dugogodišnji rad na području međunarodnih odnosa i rada s ljudima iz gotovo svih svjetskih kultura i nacija, ekonomskih, političkih i religijskih grupacija pomogla su joj da stekne izvrsne organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine te vještine pregovaranja i prezentiranja dokazane na najvišim institucijama kao što su Europski Parlament i Svjetska Banka kao i kroz suradnju s brojnim članovima Parlamenata, veleposlanicima i predsjednicima niza zemalja.

Programi

Predavač predaje na sljedećim programima