fbpx

Ljiljana Katičić

Menadžer

O predavaču

Ljiljana Katičić je diplomirala na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu 1987., a magistrirala na poslijediplomskom znanstvenom studiju iz Poslovne ekonomije na istom fakultetu – smjer “Poslovno upravljanje – MBA” 2008. te doktorirala na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 2014., smjer Menadžment.

Svoju karijeru započela u INA Trgovini na radnom mjestu ekonomist za raspodjelu dohotka, ukupnog prihoda i politiku plaća. Tijekom rada u INA Industrija nafte d.d. obnašla je razne rukovodne dužnosti u financijama i kontrolingu. Član je tima za FI i CO modul u implementaciji SAP-a, direktor financija i kontrolinga u ProPlinu, rukovoditelj Službe planiranja i izvještavanja o ulaganjima, direktor Sektora izvještavanja i financijskog objedinjavanja ovisnih društava INA d.d, direktor Sektora upravljanja objektima (Facility Management), savjetnica Člana Uprave za imovinu, a danas radi u Zrakoplovno-tehničkom centru d.d., kao direktor Sektora ekonomsko-financijskog i komercijalnog poslovanja. Neki od certifikata koje posjeduje su Certifikati SAP-a za Uvod u SAP, FI, CO modul, Certifikati Euromoney treninga, Certifikat Upravina ocjena sustava, ECDL, Certifikat poslovne škole Delfin, Prezentacijske vještine, Certifikat IEDC Bled iz Financijskog menadžmenta, Certifikat za članove uprava i nadzornih odbora, Certifikat EASA PART-145, Certifikat Human factorS i dr.

Honorarno radi na Institutu za menadžment u Zagrebu u svojstvu predavača za Financijsku analizu i Voditelj je katedre za Kontroling te aktivni predavač iz kontrolinga i financijske analize. Kandidatkinja je Članica Nadzornog Odbora i osnivačica ALUMNI Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu, Članica Suda Časti HUCNO, Član Upravnog Odbora Hrvatskog društva održavatelja gdje volonterskim i dobrovoljnim radom podržava razvoj spomenutih neprofitnih udruga.

Objavljeni znanstveni i stručni radovi:

 • Katičić, Lj., Lovrinčević, Ž., ” Corporate Asset Management “, 6th International Conference, “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy – path to sustainable future” June 13- 16, Šibenik, Croatia
 • Katičić, Lj., Špelić, K.,” Dinstinkcija rukovođenja i upravljanja imovinom”, 18. Međunarodno savjetovanje – „Održavanje 2012“, Šibenik, Republika Hrvatska, Zbornik radova / Čala, Ivo (ur.). – Zagreb
 • Katičić, Lj., Lovrinčević Ž., Turkalj I.B., “Impact of Facility and Asset Management in Croatia”, 21st International Congress on Maintenance and Asset Management, EuroMaintenance 2012, Belgrade 14-16 May 2012, Serbia
 • Katičić, Lj., Lovrinčević, Ž., ” Asset Management and its roll in Croatian company”, EBES 2011, Istambul, Sazak Ofset,
 • Katičić, Lj., Turkalj, I.B., “Space management”, 17. međunarodno savjetovanje, Šibenik 23-25. svibanj 2011, Zbornik Održavanje 2011, Ur. I. Čala, ISBN 978-953-55219-3-8
 • Katičić, Lj., Speaker – “Strategy & Delivery Developing An Asset Management Framework For The Oil & Gas Industry”, Infrastructure Asset Management Exchange 2011, 21st – 23rd March 2011, Chelsea FC, London
 • Katičić, Lj., Šušnjar, I., ‘Facility and Asset Management’, The Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil Team, Science Conference in Pula, March 2011
 • Katičić, Lj., Frković, D., “Facility and Asset Management in Croatia”, Maintworld, Maintenance & Asset Management – EFNMS, No 1/2011
 • Katičić, Lj., “Facility ili Asset Management u Republici Hrvatskoj”, Maintworld, Maintenance & Asset Management, No 2/2010
 • Katičić, Lj., Frković, D., “Razlike Facility i Asset Managementa”, Maintworld , Maintenance & Asset Management, No 3/2010
 • Katičić, Lj., Lovrinčević, Ž., “Razvitak Facility i Asset Managementa u svijetu i Hrvatskoj”, Zbornik radova, UDK 624.92:336.76 JEL F20, 012, Pregledni članak, str.425-447
 • Katičić, Lj., “Facility or Asset Management in Croatia”, ICES 2010 International conference of the school of economics and business in Sarajevo, Economic Development Perspectives of SEE Region in the Global Recession Context, Sarajevo, October 14-15, 2010, Bosnia and Herzegovina
 • Katičič, Lj., “Facility Management”, 15 međunarodno savjetovanje „Održavanje 2009“, Opatija 8 – 10 lipanj 2009, Republika Hrvatska
 • Katičić, Lj., “Externalization of technical and hygienic maintenance of non – core facilities in INA, Plc”, HUFMA – International Conference for Facility Management, Budapest 12th March 2009, Hungary
 • Katičić, Lj., “Integrirani sustav arhiviranja u INA d.d.”, 43 međunarodno savjetovanje, Hrvatsko arhivističko društvo, Trogir 15 – 17 listopad 2009, Arhivski vjesnik, god.52 (2009), str. 205 – 252, Republika Hrvatska
 • Katičić, Lj., “Facility Management in INA ltd”, International conference for Facility Management, Šibenik, 14 – 15 listopad 2008, Republika Hrvatska
 • Katičić, Lj., Mesić, D., Gojšić, V., “Eksternalizacija tehničkog i higijenskog održavanja”, 14 međunarodno savjetovanje „Održavanje 2008“, Šibenik, Republika Hrvatska, Zbornik radova / Čala, Ivo (ur.). – Zagreb : Hrvatsko društvo održavatelja , 2008. 99-109 (ISBN: 978-953-97615-9-0)
 • Katičić, Lj., Frković, D., “Distinction of facility and asset management in Croatia”, The 5th World Congress on Engineering Asset Management in conjunction with the Australian Green Infrastructure Council Conference 2010., ‘Engineering Asset Management and Infrastructure Sustainability, Brisbane, Australia 2010.

Programi

Predavač predaje na sljedećim programima