fbpx

Maja Krznarić

Menadžer EU fondova

O predavaču

Rođena 23. 09. 1983. godine u Zagrebu gdje je maturirala u VII. gimnaziji. Diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, smjer međunarodni odnosi i diplomacija te nacionalna i europska sigurnost. Za vrijeme studija se zainteresirala za mogućnosti financiranja projekata iz EU fondova te je sudjelovala na nekoliko neformalnih edukacija na tu temu.

Nakon diplome počinje volontirati u udruzi CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb gdje stječe praktično iskustvo u provedbi projekata financiranih iz EU fondova. U ljeto 2010. piše i prijavljuje projekt za udrugu za natječaj unutar Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR). Projekt je odobren u prosincu iste godine, Maja postaje voditelj projekta te biva zaposlena u udruzi.

Paralelno sudjeluje u pisanju i provedbi još nekoliko projekata financiranih iz EU fondova te redovito polazi edukacije u tom području.
Uz stalnu neformalnu edukaciju, prošle godine upisuje i uspješno završava stručno osposobljavanje „Voditelj projekata EU fondova“ upravo ovdje, na Institutu za menadžment.

Sa novim znanjima otvaraju se i nove mogućnosti i prilike. U proljeće 2012. godine sudjeluje u pisanju projekta za Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te početkom ove godine, nakon odobrenja projekta, postaje njegov voditelj. Također radi kao asistent na još jednom projektu te kao savjetnik za administraciju na trećem projektu. I dalje radi i volontira u udruzi CeDePe Zagreb.

Ima iskustva u provedbi projekata unutar programa Europa za građane, Programa cjeloživotnog učenja, IPA – e i Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava. Upravo zbog tog praktičnog iskustva, povremeno radi i kao edukator za projekte financirane iz EU fondova.

Programi

Predavač predaje na sljedećim programima

Voditelj projekata za EU fondove

Mnogi ne znaju kako osmisliti i opisati projekt prihvatljiv ugovornim tijelima, kako financijski i administrativno upravljati projektima te kako se pripremiti za natječaje.

Opširnije