fbpx

Marija Šinković Bečić

Voditelj nastave, Učilište za poslovno upravljanje

O predavaču

Marija Šinković Bečić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu i Fakultet Političkih znanosti u Zagrebu, a 2015. magistrirala temom “Marketing posebnih područja” na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Nakon završene pedagoško-psihološke naobrazbe na Učiteljskom fakultetu, upisuje Institut za Waldorfsku pedagogiju te dobiva prvi stupanj- zvanja Waldorfski pedagog. Od 2010. godine Certificirani je trener Strength Deployment Inventory (SDI®). Godine 2013. stječe zvanje voditelja EU projekata. Godine 2018. završila je Institut za Montessori pedagogiju Montessori Vereinigung Steiermark KPH Graz. u programu usavršavanja Montessori pedagogije-Montessori pedagog.

Na završnoj je godini poslijediplomskog studija na Učiteljskom fakultetu iz područja cjeloživotnog obrazovanja. Spajajući svoju ljubav prema obrazovanju i ekonomiji uključuje se u veliki broj projekata iz područja društveno odgovornog poslovanja, socijalnih politika mladih, jačanja socijalne uključenosti branitelja te obrazovne inkluzije. Od navedenih projekata svakako valja istaknuti:
TOMS poboljšanju uvjeta života osoba s invaliditetom, prekogranična suradnja sa Centrom za inkluziju O.Š. Cazin I., CAR – učenje za nastavnike u osnovnim školama RH, Agencija za odgoj i obrazovanje: Škola za odgajatelje u učeničkim domovima: Novi alati učenja i pamćenja i socioemocionalni razvoj učenika, 8. Međunarodna konferencija o obrazovanju odraslih / 8th International Conference on Adult Education.

Svoj profesionalni razvoj obilježila je brojnim istraživanjima iz područja novih tehnika učenja i pamćenja, te razvoja kvalitete obrazovanja.

Rezultati istraživačkog rada su prvi priručnik multisenzoričkog učenja u Hrvatskoj, Priručnik primjene umnih mapa u obrazovanju s više od 100 primjera za izravnu uporabu u nastavi te istraživanje o razvoju institucija za obrazovanje odraslih „Čimbenici brendiranja obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj.“. Karijeru započinje kao voditelj robnih marki u marketinškim agencijama.

Razvijajući svoj interes prema razvoju ljudskih potencijala i obrazovnih procesa, karijeru nastavlja u području poslovnih procesa i razvoja ljudskih potencijala. Predavač je i stručni suradnik u brojnim programima za obrazovanje odraslih. Na Institutu za menadžment voditelj programa usavršavanja- „Voditelja ureda“, predavač na programima osposobljavanja za Dadilje i predavač ekonomske grupe predmeta u programima stjecanja zvanja Ekonomist, Komercijalist i Upravni referent. Stalno je zaposlena u odjelu ekonomskih poslova u HEP-u. Honorarni je suradnik na programima udruga za inkluziju te samostalni voditelj programa za djecu i odrasle s teškoćama.

Programi

Predavač predaje na sljedećim programima

Voditelj ureda

Suvremeni poslovni trendovi od voditelja ureda zahtijevaju brzinu i efikasnost kod obavljanja poslova.

Opširnije