fbpx

Martina Jurković

Izvršni partner za Hrvatsku, Talentor

O predavaču

Martina Jurković izvršni je partner za Hrvatsku i Talentorovim klijentima daje na raspolaganje svojih 15 godina iskustva u zapošljavanju i konzaltingu na području ljudskih potencijala. Njena stručnost u raznim industrijama i funkcionalna ekspertiza široka je i kreće se od viših menadžerskih pozicija do specijalističkih pozicija u industriji, stručnim uslugama i FMCG sektoru. Martina ima značajnog iskustva na domaćem i međunarodnom tržištu, te na projektima investiranja i ekspanzije.Prije pridruživanja Talentor mreži, Martina je radila kao voditelj ljudskih resursa u nekoliko međunarodnih kompanije sa sjedištem u Hrvatskoj te kao konzultant za istraživanje u jednoj od vodećih agencija za pronalazak i selekciju kadrova u središnjoj i istočnoj Europi. Odlično vlada njemačkim i engleskim jezikom. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Programi

Predavač predaje na sljedećim programima