fbpx

Petra Grabušić

Voditeljica ljudskih potencijala u Fortuna Entertainment Group

O predavaču

Diplomirala 2001. g. na Fakultetu za hotelski i turistički menadžment u Opatiji. Dodatno se obrazovala u području HR menadžmenta na poslovnoj akademiji u Zagrebu te stekla pedagoško-psihološku i andragošku izobrazbu. Kontinuirano je uključena u različite oblike učenja i usavršavanja postojećih vještina ali i stjecanja novih. Educira se i usavršava u području HR management-a i leadership-a i na međunarodnoj razini što joj omogućuje korištenje suvremenih alata na području upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, a što uključuje organiziranje i vođenje procesa selekcije, upravljanja radnim učinkom, razvoja i implementacije sustava interne komunikacije te drugih procesa.
Certificirala se kao SDI (StrenghtDeploymentInventory) facilitator za upotrebu i interpretaciju alata za vođenje timova te prevenciju i upravljanje konfliktima u timu.
Aktivni je gost predavač iz područja upravljanja ljudskim potencijalima na nekoliko poslovnih škola.

Devet godina radila je kao voditeljica ljudskih resursa u društvu Valoviti papir – Dunapack d.o.o. koji je sastavni dio Prinzhorn Holding-a sa sjedištem u Beču u Austriji. Nakon toga bila je zaposlena kao regionalna voditeljica ljudskih resursa u jednoj od vodeći kompanija u auto branši u Adria regiji. Trenutno je zaposlena kao Rukovoditelj odjela ljudski resursa Hrvatska u Fortuna Entertainment Group, najvećoj grupaciji za priređivanje igara na sreću u srednjoj Europi sa sjedištem u Pragu. Grupacija broji preko 6000 zaposlenih, dok ih je u Hrvatskoj trenutno 850.

Osnovne odgovornosti na ovim radnim mjestimau uključuju asistiranje Upravi u procesu harmonizacije strategije kompanije i menadžmenta ljudskih resursa, organizaciju procesa upravljanja radnim učinkom, motiviranja i nagrađivanja zaposlenika te osposobljavanje i edukaciju menadžmenta u skladu sa zahtjevima procesa, organizaciju i vođenje selekcijskog procesa, pripremu, analizu, izradu i ažuriranje organizacijske strukture, istraživanje radne klime, praćenje zadovoljstva zaposlenika poslom i uvjetima rada te razvoj programa i aktivnosti u cilju podizanja zadovoljstva zaposlenika kao i unapređenja međuljudskih odnosa.

Programi

Predavač predaje na sljedećim programima

Voditelj ljudskih potencijala

Vođenje odjela ljudskih potencijala ima sve važniju ulogu u poduzeću i HR menadžeri postaju strateški partneri upravi poduzeća.

Opširnije