fbpx

Ekonomist

Program je namijenjen svima koji žele steći znanja i vještine potrebne za rad u ekonomskom sektoru.

AAA pečat

Opis

Potreba za ekonomistima danas je vrlo raširena i neophodno je za svako poduzeće da ima minimalno jednog stručnjaka za područje ekonomije. Posao ekonomista odnosi se na bavljenje poslovnom ekonomijom (analiza i poslovno planiranje, financije, marketing, menadžment, menadžerska informatika, poduzetništvo, računovodstvo i revizija, trgovina ili turizam) i ekonomijom poslovne informatike (primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju). Kroz ovaj program edukacije polaznik uči materiju koja mu je neophodna za rad u područjima ekonomije.

Program je namijenjen svima koji žele steći znanja i vještine potrebne za rad u ekonomskom sektoru. Prekvalifikacijom se prolaze procesi poput prodaje, nabave i financija kako bi se stekao širi uvid i srž ekonomskog posla.

Završetkom ovog programa, polaznici su obučeni obavljati poslove uredskih službenika koji mogu obavljati: financijske poslove, blagajničke poslove, sve vrste referentskih poslova, rade u centrima za elektroničku obradu podataka, sudjeluju u komuniciranju s tržištem, poslovnim partnerima te prikupljanju i obradi statističkih podataka.

U program obrazovanja za zanimanje komercijalist/ica može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu,
 • navršenih 15 godina.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili.

Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
 • rodni list,
 • domovnica,
 • ispunjena upisnica s ugovorom.

Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još i:

 • svjedodžbu (indeks) prethodno završenih razreda srednje škole,
 • svjedodžbu o završnom radu/ispitu/maturi.

Oblici izvođenja nastave

Dopisno – konzultativni / Konzultativno-instruktivni

Uvjerenje ili diploma

Svjedodžba.

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Dopisni kroz godinu.

Napomena

Program stjecanja srednje stručne spreme.

Nastavni program

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili.

Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Ciljevi programa

Završetkom ovog programa, polaznici su obučeni obavljati poslove uredskih službenika koji rade:

 • financijske poslove,
 • blagajničke poslove,
 • sve vrste referentskih poslova,
 • rad u centrima za elektroničku obradu podatke,
 • komuniciranje s tržištem i poslovnim partnerima,
 • prikupljanje i obrada statističkih podataka.

Poslovi ekonomista obuhvaćaju i:

 • poslove nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim,
 • poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovina,
 • rad na komercijalnim poslovima u drugim uslužnim poduzećima,
 • izvođenja poslova vanjske trgovine u razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

Područje rada («radna mjesta» na kojima obavlja poslove i zadatke):

 • poslove knjigovodstva,
 • financijske poslove,
 • računovodstveno bankarstvo,
 • poslove ekonomske promidžbe,
 • otvaranje vlastitog poduzeća,
 • bavljenje poduzetništvom.

Termini

u popodnevnim satima iza 17:30 h

Trajanje

Trajanje ovisi o ranije završenoj školi!

Cijena

Cijena ovisi o ranije završenoj školi - kontaktirajte nas za detaljne informacije!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Amex ili preko tvrtke

Kontaktirajte nas