fbpx

Financijski analitičar

U tržišnim uvjetima poslovanja značaj financijske analize poslovanja društva sve je veći.

AAA pečat

Opis

Želite li se baviti procjenama budućih kretanja u poslovanju i industriji te na temelju istraživanja davati savjete o kupovini ili prodaji dionica, isplativosti marketinških tehnika, ali i procjeni rizika u bankarskom sektoru, onda je Program za financijskog analitičara savršen program prekvalifikacije za vas. Jer upravo je financijska analiza važan alat koji financijski menadžeri koriste pri donošenju odluka vezanih za poslovanje poduzeća.

No financije su vrlo veliko područje s mnogo pododjeljaka, pa će vam osim analitičnosti, smirenosti i fokusa, biti potrebno i mnogo znanja o različitim analitičkim sredstvima i tehnikama pomoću kojih ćete podatke iz financijskih izvještaja moći pretvoriti u korisne informacije relevantne za upravljanje. Upravo to potrebno teoretsko, ali još važnije, i praktično znanje, dobit ćete na Programu za financijskog analitičara.

Na Programu financijski analitičar, osim raznih financijskih analiza, naučit ćete više o novčanom toku potrebnom za daljnja ulaganja i rast poduzeća, o financijskom planiranju, vremenskoj vrijednosti novca, kao i upravljanju radnim kapitalom.

Što možete očekivati na Programu Financijski analitičar?

Program Financijski analitičar namijenjen je djelatnicima u bankama, korporacijama, brokerskim kućama, osiguravajućim društvima i vladinim agencijama, ali i specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji, koji žele proširiti svoje znanje.

Iskusni predavači i stručnjaci iz različitih područja financija s vama će proći nastavni program odobren od Ministarstva obrazovanja, kako u teoriji, tako i u praksi. Kroz detaljan program naučit ćete više o korporativnom financiranju, kontroli i oblicima financijskog restrukturiranja, financijskom menadžmentu, financijskom računovodstvu i raznim financijskim analizama neophodnima za svakodnevni rad.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o usavršavanju za poslove Financijskog analitičara/analitičarke

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Pisanje završnog rada i izrada prezentacije, a nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Nastavni program

Uvod u financijski menadžment

 • Važnost uloge financijskog menadžmenta u organizaciji
 • Osnovni oblici poslovnog udruživanja
 • Financijske institucije i financijski posrednici
 • Financijsko tržište

Financijsko računovodstvo

 • Bilanca i imovina
 • Zalihe i obveze
 • Račun dobiti i gubitka
 • Prihodi i rashodi
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Sastavljanje financijskih izvještaja

Vremenska vrijednost novca

 • Buduća vrijednost novca
 • Sadašnja vrijednost novca
 • Nominalni, relativni i konformni kamatnjak
 • Višestruki novčani tijekovi
 • Inflacija i realna kamatna stopa

Korporativno financiranje

 • Oblici dugoročnog financiranja
 • Financiranje izdavanjem dugoročnih vrijednosnih papira
 • Bankovni krediti i dugoročne obveznice
 • Analiza i vrednovanje obveznica
 • Financiranje poslovanja vlastitim kapitalom
 • Analiza i vrednovanje dionica
 • Različiti pristupi strukturi kapitala kompanije
 • Utjecaj nesavršenosti tržišta na strukturu kapitala
 • Odlučivanje o strukturi kapitala
 • Politika dividendi
 • Kratkoročno financiranje
 • Instrumenti kratkoročnog financiranja
 • Osiguranja povrata kratkoročnih kredita

Upravljanje radnim kapitalom

 • Pojam tekuće imovine ili radnog kapitala
 • Upravljanje novcem
 • Upravljanje potraživanjima
 • Upravljanje zalihama

Financijska analiza

 • Makroekonomska analiza
 • Aaliza financijskih izvještaja
 • Financijski pokazatelji
 • Komparativna analiza
 • Analiza trenda
 • Tehnička analiza
 • Analiza kapitalnih ulaganja
 • Analiza financijskog rizika

Korporativna kontrola i oblici financijskog restrukturiranja

 • Korporativna kontrola
 • Tehnički postupci i rezultati restrukturiranja
 • Oblici poslovnog udruživanja

Financijsko planiranje

 • Svrha i proces financijskog planiranja
 • Financijsko prognoziranje i planiranje
 • Modeli financijskog prognoziranja

Izrada poslovnog plana

 • Analiza investicijskih projekata
 • Elementi poslovnog plana
 • Postupak izrade poslovnog plana

Ciljevi programa

Program je namijenjen:

 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području financijske analize i planiranja, poduzetnicima i menadžmentu,
 • djelatnicima u bankama, korporacijama, brokerskim kućama, osiguravajućim društvima i vladinim agencijama,
 • specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji koji žele proširiti svoje znanje.

Termini

Početak predavanja: jesen 2024.

Trajanje

150 šk. sati (nastava u učionici, individualni zadaci, konzultacije i ispit)

Cijena

Upisnina 90,00 € + školarina 2.190,00 €

Odobravamo popust na raniju prijavu!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama i putem Internet bankarstva.

Aljoša Šestanović

Predavač i stručnjak za financije i računovodstvo

Kristijan Tole

Voditelj Financija - KING ICT

Davor Špac

Stručnjak za kontroling

Ana Leko

Assistant Manager - Mazars Cinotti Consulting

Tino Šušković, mag. oec., mag. rel. int.

Expert for preparation of feasibility studies, business plans, CBA Analyses and Audit intern

Kontaktirajte nas

  Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe