fbpx

Financijski analitičar

U tržišnim uvjetima poslovanja značaj financijske analize poslovanja društva sve je veći.

AAA pečat

Opis

U tržišnim uvjetima poslovanja značaj financijske analize poslovanja društva sve je veći. Ne samo sa stajališta vlasnika, nego i vjerovnika, javnosti, države i drugih korisnika poslovnih informacija. Financijska analiza je važan alat koji financijski menadžeri koriste pri donošenju odluka vezanih za poslovanje poduzeća.

Ovisno o interesima subjekta koji provodi analizu (samo poduzeće, vjerovnik, investitor) postoje različite vrste analize.

Zajednička im je primjena različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje. Također, ocjena potencijala društva nije moguća bez prethodne temeljite i stručne financijske analize. Pomoću analize potencijala dolazi se do spoznaje o značajkama poslovnog procesa na temelju koje je moguće odgovoriti na pitanja kakav je položaj društva na tržištu, viziju razvoja te koju strategiju upotrijebiti da se stigne do određenog cilja.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o stručnom usavršavanju i diploma škole.

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Pisanje završnog rada i izrada prezentacije, a nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Nastavni program

Uvod u financijski menadžment

 • Važnost uloge financijskog menadžmenta u organizaciji
 • Osnovni oblici poslovnog udruživanja
 • Financijske institucije i financijski posrednici
 • Financijsko tržište

Financijsko računovodstvo

 • Bilanca i imovina
 • Zalihe i obveze
 • Račun dobiti i gubitka
 • Prihodi i rashodi
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Sastavljanje financijskih izvještaja

Vremenska vrijednost novca

 • Buduća vrijednost novca
 • Sadašnja vrijednost novca
 • Nominalni, relativni i konformni kamatnjak
 • Višestruki novčani tijekovi
 • Inflacija i realna kamatna stopa

Korporativno financiranje

 • Oblici dugoročnog financiranja
 • Financiranje izdavanjem dugoročnih vrijednosnih papira
 • Bankovni krediti i dugoročne obveznice
 • Analiza i vrednovanje obveznica
 • Financiranje poslovanja vlastitim kapitalom
 • Analiza i vrednovanje dionica
 • Različiti pristupi strukturi kapitala kompanije
 • Utjecaj nesavršenosti tržišta na strukturu kapitala
 • Odlučivanje o strukturi kapitala
 • Politika dividendi
 • Kratkoročno financiranje
 • Instrumenti kratkoročnog financiranja
 • Osiguranja povrata kratkoročnih kredita

Upravljanje radnim kapitalom

 • Pojam tekuće imovine ili radnog kapitala
 • Upravljanje novcem
 • Upravljanje potraživanjima
 • Upravljanje zalihama

Financijska analiza

 • Makroekonomska analiza
 • Aaliza financijskih izvještaja
 • Financijski pokazatelji
 • Komparativna analiza
 • Analiza trenda
 • Tehnička analiza
 • Analiza kapitalnih ulaganja
 • Analiza financijskog rizika

Korporativna kontrola i oblici financijskog restrukturiranja

 • Korporativna kontrola
 • Tehnički postupci i rezultati restrukturiranja
 • Oblici poslovnog udruživanja

Financijsko planiranje

 • Svrha i proces financijskog planiranja
 • Financijsko prognoziranje i planiranje
 • Modeli financijskog prognoziranja

Izrada poslovnog plana

 • Analiza investicijskih projekata
 • Elementi poslovnog plana
 • Postupak izrade poslovnog plana

Ciljevi programa

Program je namijenjen:

 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području financijske analize i planiranja, poduzetnicima i menadžmentu,
 • djelatnicima u bankama, korporacijama, brokerskim kućama, osiguravajućim društvima i vladinim agencijama,
 • specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji koji žele proširiti svoje znanje.

Termini

Početak predavanja: listopad/studeni 2020

Trajanje

150 šk. sati.

Cijena

Upisnina 700 kuna + školarina 15.000 kn.

Popust na raniju prijavu!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Amex ili preko tvrtke

Aljoša Šestanović

Predavač i stručnjak za financije i računovodstvo

Kristijan Tole

Voditelj Financija - KING ICT

Davor Špac

Stručnjak za kontroling

Ana Leko

Assistant Manager - Mazars Cinotti Consulting

Kontaktirajte nas

Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe