fbpx

Knjigovođa

Knjigovođa je jedno od najtraženijih zanimanja na tržištu rada!

AAA pečat
Polaznici o programu

Opis

Svako poduzeće, bilo da je riječ o tvrtki, ustanovi, udruzi ili obrtu (izuzev obrta s paušalnim plaćanjem poreza), treba knjigovođu koja će brinuti za financije. Ako ste savjesna i odgovorna osoba koja može raditi pod pritiskom i voli razmišljati analitički, ovo zanimanje koje je inače među najtraženijim zanimanjima na tržištu, moglo bi biti kao stvoreno za vas.

Poslovi koje obavlja knjigovođa širokog su spektra; knjigovođa prikuplja, ispostavlja, ažurira, vodi i arhivira financijsku i nefinancijsku dokumentaciju. Program Knjigovođe na Institutu za menadžment koncipiran je na način da osposobi polaznike programa za konkretne aktivnosti, poput unosa (knjiženja) podataka u poslovne knjige, a posebno za vođenje analitičkih knjigovodstava kupaca, dobavljača, materijalnog knjigovodstva, knjigovodstva proizvodnje i gotovih proizvoda, robe, plaća i dugotrajne imovine.

Program Knjigovođa namijenjen je polaznicima koji se po prvi put susreću s knjigovodstvom, kao i onima rade u određenom segmentu knjigovodstva (voditelji ureda, djelatnici u administraciji) te žele proširiti svoja znanja radi napredovanja u karijeri ili otvaranja vlastitog knjigovodstvenog servisa.

Što možete očekivati na programu Knjigovođa?

Program osposobljavanja za Knjigovođu obuhvaća teorijsku osnovu gradiva popraćenu praktičnim vježbama, budući da nam je dosadašnje iskustvo u organizaciji edukacija pokazalo da polaznici najbolje uče kroz iskustvo. Ideja je da nakon programa polaznici samostalno mogu voditi poslovne knjige u knjigovodstvenom servisu ili poduzeću, raditi obračune plaća, sastavljati izvještaje za porezne i statističke svrhe te godišnje porezne prijave, ali i da svladaju računalne knjigovodstvene programe.

Prednost ovog zanimanja je što posao možete obavljati u malom ili velikom poduzeću, a ako odlučite otvoriti vlastiti knjigovodstveni servis, moći ćete raditi i od kuće. Po završetku programa zanimanje Knjigovođe upisuje se u vašu radnu e-knjižicu.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, vođeni proces učenja i poučavanja, učenje temeljeno na radu, samostalna aktivnost polaznika

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinja

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Ispit se sastoji od pismene provjere nakon odslušanog programa.

Napomena

Za predavanja je potrebno imati vlastito računalo te poznavati osnove excela.

Nastavni program

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 • Pojam knjigovodstva i računovodstva
 • Ciljevi i zadaci knjigovodstva
 • Zakon o računovodstvu
 • Temeljne računovodstvene kategorije
 • Oblici konta
 • Podjela konta prema sadržaju
 • Knjigovodstvene isprave
 • Poslovne knjige
 • PDV
 • Popis imovine i obaveza
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Kontni plan
 • Dugotrajna imovina
 • Kratkotrajna imovina
 • Glavnica
 • Dugoročne obveze
 • Kratkoročne obveze
 • Troškovi poslovanja
 • Prihodi i rashodi
 • Financijski izvještaji

Ciljevi programa

Nakon završetka programa polaznici će:

 • znati izraditi, voditi, pohranjivati i održavati financijske dokumentacije u poduzećima i obrtima, knjižiti, obračunavati i izvješćivati,
 • sastavljati knjigovodstvene isprave,
 • razumjeti organizaciju knjigovodstva, prava i obveze ovlaštenih osoba, popis imovine i obveza, pravila vrednovanja, revalorizaciju i prepravljanje financijskih izvještaja, računski plan.

Program je namijenjen:

 • djelatnicima koji rade u knjigovodstvu i financijama,
 • djelatnicima u administraciji koji rade pripremu dokumentacije za knjigovodstvo,
 • voditeljima ureda,
 • poduzetnicima i obrtnicima,
 • svima koji žele steći praktična i konkretna znanja za rad u knjigovodstvu.

Termini

Početak predavanja: 09.10.2024., ponedjeljkom i srijedom od 17:30 do 20:30 h

Trajanje

350 sati (nastava online u stvarnom vremenu, individualni zadaci, konzultacije i ispit)

Cijena

Upisnina 90,00 € + školarina 800,00 €

Odobravamo popust na raniju prijavu!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 6 rata općim uplatnicama i putem Internet bankarstva.

Kontaktirajte nas

  Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe