fbpx

Knjigovođa

Knjigovođa je jedno od najtraženijih zanimanja na tržištu rada!

AAA pečat
Polaznici o programu

Opis

Knjigovođa je jedno od najtraženijih zanimanja na tržištu rada jer svako poduzeće, obrt, ustanova, udruga, zajednica mora voditi poslovnu dokumentaciju. Upisom u obrazovni program knjigovođe steći ćete praktična znanja i tehnike izrade, knjiženja, arhiviranja i vođenja poslovne dokumentacije. U manjim poduzećima knjigovođe rade od knjiženja do izrade završnih računa, dok u većim poduzećima djelatnici u knjigovodstvenom odjelu rade samo određeni segment.

Ovaj program namijenjen je polaznicima koji se po prvi put susreću s knjigovodstvom kao i onima koji rade u samo određenom segmentu i žele proširiti svoja znanja te dobiti cjelovitu sliku knjigovodstvenog posla.

Nakon završetka programa moći ćete raditi u knjigovodstvu i uz praksu vrlo brzo samostalno voditi poslovne knjige.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o usavršavanju za poslove Knjigovođe/Knjigovotkinje

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Ispit se sastoji od pismene provjere nakon odslušanog programa.

Nastavni program

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 • Pojam knjigovodstva i računovodstva
 • Ciljevi i zadaci knjigovodstva
 • Zakon o računovodstvu
 • Temeljne računovodstvene kategorije
 • Oblici konta
 • Podjela konta prema sadržaju
 • Knjigovodstvene isprave
 • Poslovne knjige
 • PDV
 • Popis imovine i obaveza
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Kontni plan
 • Dugotrajna imovina
 • Kratkotrajna imovina
 • Glavnica
 • Dugoročne obveze
 • Kratkoročne obveze
 • Troškovi poslovanja
 • Prihodi i rashodi
 • Financijski izvještaji

Ciljevi programa

Nakon završetka programa polaznici će:

 • znati izraditi, voditi, pohranjivati i održavati financijske dokumentacije u poduzećima i obrtima, knjižiti, obračunavati i izvješćivati,
 • sastavljati knjigovodstvene isprave,
 • razumjeti organizaciju knjigovodstva, prava i obveze ovlaštenih osoba, popis imovine i obveza, pravila vrednovanja, revalorizaciju i prepravljanje financijskih izvještaja, računski plan.

Program je namijenjen:

 • djelatnicima koji rade u knjigovodstvu i financijama,
 • djelatnicima u administraciji koji rade pripremu dokumentacije za knjigovodstvo,
 • voditeljima ureda,
 • poduzetnicima i obrtnicima,
 • svima koji žele steći praktična i konkretna znanja za rad u knjigovodstvu.

Termini

Početak predavanja: GRUPA 1: 16.03.2021. utorkom i četvrtkom od 09:30 do 12:30; GRUPA 2: 16.03.2021. utorkom i četvrtkom od 17:30 do 20:30

Trajanje

150 šk. sati (nastava u učionici, individualni zadaci, konzultacije i ispit)

Cijena

Upisnina 700 kuna + školarina 4.200 kn. + popust na raniju prijavu

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 6 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Visa ili preko tvrtke

Kontaktirajte nas

  Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe