fbpx

Komercijalist

Ovaj program namijenjen je svima onima koji žele raditi posao koji uključuje prodajne i nabavne procese.

AAA pečat

Opis

Komercijalist je osoba koja obavlja djelatnost prodaje, nabave i organizacije cjelokupnog trgovačkog poslovanja. To je osoba koja donosi profit poduzeću i čiji se rezultati mogu pratiti kroz neumoljivu statistiku.

Komercijalisti rade dinamičan, izazovan posao koji ne rijetko uključuje putovanja. Oni imaju ulogu posrednika između svoje tvrtke i potencijalnog kupca. Njihov posao uključuje rad s drugim ljudima i održavanje redovitog kontakta i suradnje s tvrtkama-partnerima.

Ovaj program namijenjen je svima onima koji nakon završene osnovne škole žele raditi posao koji uključuje prodajne i nabavne procese. Kroz četverogodišnje obrazovanje stječu i bruse vještine koje su neophodne za obavljanje takve vrste posla. Za one koji se žele prekvalificirati za komercijalista, ovaj program nudi stjecanje svih kompetencije za uspješan rad u prodaji i nabavi.

Završetkom ovog programa polaznici će steći opća i stručno-teorijska znanja o poslovanju u trgovini, o osnovnim zakonima i propisima koji reguliraju poslovanje u trgovini u zemlji i inozemstvu, poduzetnička znanja i vještine, kao i organizacijske i komunikacijske vještine. Kao komercijalisti moći će obavljati poslove prodaje, nabave i organizacije cjelokupnog trgovačkog poslovanja

U program obrazovanja za zanimanje komercijalist/ica može se upisati osoba koja ima :

 • završenu osnovnu školu,
 • navršenih 15 godina.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili.

Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
 • rodni list,
 • domovnica,
 • ispunjena upisnica s ugovorom,

Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još i:

 • svjedodžbu (indeks) prethodno završenih razreda srednje škole,
 • svjedodžbu o završnom radu/ispitu/maturi.

Oblici izvođenja nastave

Dopisno – konzultativni / Konzultativno-instruktivni.

Uvjerenje ili diploma

Svjedodžba.

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Dopisni kroz godinu.

Napomena

Program stjecanja srednje stručne spreme.

Nastavni program

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili.

Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Ciljevi programa

Završetkom ovog programa, polaznici su obučeni obavljati poslove uredskih službenika koji rade:

 • organiziranje maloprodaje,
 • organiziranje poslovnog procesa u skladištu,
 • komuniciranje s tržištem,
 • sudjelovanje u pripremi i realizaciji promidžbe,
 • rad na akviziterskim poslovima,
 • priprema podataka za izradu plana nabave i prodaje,
 • kontaktiranje s tržištem nabave i prodaje,
 • analiziranje ponuda,
 • izbor dobavljača,
 • zaključivanje nabave i prodaje,
 • izrada kalkulacija,
 • izdavanje dispozicija za otpremu robe,
 • praćenje izvršenja ugovora,
 • analiziranje asortimana,
 • izdavanje i praćenje naloga za otpremu,
 • praćenje zaliha u nabavi i prodaji,
 • kompletiranje, kontroliranje dokumenata nabave i uvoza,
 • izdavanje naloga za podmirenje (plaćanje) faktura i drugih usluga,
 • obavljanje poslova špedicije.

Područje rada («radna mjesta» na kojima obavlja poslove i radne zadatke)

 • Službenik nabave/prodaje
 • Nabavljač u maloprodaji/veleprodaji
 • Voditelj odjela/poslovnice
 • Skladišni službenik
 • Voditelj skladišnog poslovanja
 • Službenik u distribuciji
 • Voditelj distributivnih poslova
 • Samostalni komercijalni referent
 • Referent zaduženja i naplate
 • Komercijalist vanjske/unutarnje trgovine
 • Referent uvoza, izvoza, konsignacije
 • Trgovački putnik
 • Špediterski službenik za osiguranje
 • Voditelj veleprodaje i maloprodaje

Termini

u popodnevnim satima iza 17:30 h

Trajanje

Trajanje ovisi o ranije završenoj školi!

Cijena

Cijena ovisi o ranije završenoj školi - kontaktirajte nas za detaljne informacije!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Amex ili preko tvrtke

Kontaktirajte nas

Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe