fbpx

Porezni specijalist

Steknite znanja za učinkovito upravljanje poduzećem i rješavanje problema vezanih uz oporezivanje, PDV, porez na dobit te porez na dohodak.

AAA pečat

Opis

Još je Heraklit davne 500. godine prije Nove ere rekao, stalna je samo promjena. Ako ste ikada radili u financijskom sektoru, vjerujemo onda jako dobro znate koliko su promjene raznih propisa i zakona u Hrvatskoj česte. A također znate i koliko je važno za učinkovito upravljanje poduzećem imati opsežno znanje iz područja poreznog sustava RH, oporezivanja i poreznog planiranja.

Upisom u obrazovni program Porezni specijalist steći ćete praktična znanja za učinkovito upravljanje poduzećem i rješavanje problema vezanih uz oporezivanje, PDV, porez na dobit te porez na dohodak. Kako se sva naša predavanja izvode uz primjere iz poslovne prakse, nakon završenog Programa za poreznog specijalista, razumjet ćete u potpunosti složene materijale oporezivanja.

Kao polaznik Programa Poreznog specijalist, znat ćete odgovoriti na zahtjeve državnih tijela u upravnom postupku i poreznom nadzoru te procijeniti usklađenost s poreznim propisima i dati preporuku glede porezno najisplativijeg pristupa u poduzeću. Predavači koji će vas voditi kroz porezne teme iskusni su stručnjaci i imaju dugogodišnju praksu u području poreza, financija, računovodstva te prava.

Kroz miks teorije i prakse na Programu za poreznog specijalista naučite odgovoriti na zahtjeve državnih tijela u upravnom postupku i poreznom nadzoru, procijeniti usklađenost s poreznim propisima, analizirati financijske izvještaje, kao i utvrditi poreznu obvezu poduzeća.

Što možete očekivati na Programu Poreznog specijalist?

Program Porezni specijalist namijenjen je poduzetnicima i menadžerima, djelatnicima u knjigovodstvu i financijama te pravnicima. Naši iskusni edukatori i poduzetnici kroz predavanja prepuna primjera iz prakse, naučit će vas sve o poreznoj politici RH, pravima različitih vrsta poslovanja, financijskim izvještajima, transferima cijena, ali i menadžerskom računovodstvu.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o usavršavanju za poslove Poreznog specijaliste

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.  

Ispit

Pisanje završnog rada i izrada prezentacije, a nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Nastavni program

Porezni sustav i porezna politika u RH

 • Svrha i uloga poreznog specijaliste u poduzeću
 • Porezni sustav RH
 • Porezni obveznik

Pravo trgovačkih društava

 • Trgovačko društvo
 • Dioničko društvo (d.d.)
 • Društvo s ograničenom odgovornošću(d.o.o.)
 • Obrt

Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka (RDG)
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Analiza financijskih izvještaja
 • Predaja izvještaja i ostale dokumentacije

Menadžersko računovodstvo

 • Menadžersko računovodstvo u korporativnom upravljanju
 • Interni obračun
 • Računovodstvo troškova
 • Upravljanje troškovima
 • Marže kontribucije
 • Centri odgovornosti
 • Računovodstvene politike

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

 • Sustav oporezivanja PDV-om
 • Isporuke dobara unutar EU
 • Stjecanje dobara unutar EU
 • Trostrani poslovi
 • Uvoz dobara
 • Obavljanje usluga
 • Stope PDV-a
 • Porezna osnovica
 • Porezna oslobođenja
 • Odbitak pretporeza
 • Podjela pretporeza
 • Ispravak odbitka pretporeza
 • Posebni postupci oporezivanja
 • Računi poreznih obveznika
 • Porezni obveznici
 • Postupak oporezivanja i podnošenje poreznih prijava
 • Povrat PDV-a
 • Isporuke dobara izvan EU
 • Isporuka i stjecanje prijevoznih sredstava

Porez na dobit

 • Temeljna porezna načela
 • Porezne olakšice i oslobođenja
 • Kako kroz računovodstvene postupke platiti manje poreza?
 • Koji je tretman troškova automobila?
 • Što napraviti sa nenaplativim potraživanjima?
 • Koja su rezerviranja utemeljena i porezno priznata s aspekta poreza na dobit?
 • Troškovi reprezentacije
 • Porez po odbitku
 • Kako neoporezivo darovati novac i druge stvari?
 • Koja su ostala umanjenja poreza na dobit?
 • Kada gubimo pravo na porezni gubitak, te kako ga koristiti?

Porez na dohodak

 • Zakonski okvir poreza na dohodak
 • Izmjene i dopune Zakona i Pravilnika
 • Porezni obveznici(rezidenti i nerezidenti)
 • Utvrđivanje porezne osnovice
 • Izvori dohotka
 • Dohodak od imovine i imovinskih prava
 • Dohodak od kapitala
 • Drugi dohodak
 • Zajednički dohodak
 • Porezni gubitak
 • Oblici poreza na dohodak
 • Osobni odbici
 • Stope poreza na dohodak
 • Neoporezivi primici
 • Primici i izdaci nesamostalnog rada
 • Samostalna djelatnost
 • Godišnja prijava poreza na dohodak

Transferne cijene

 • Zakonski okvir iz područja transfernih cijena
 • Definicija transfernih cijena
 • Povezane osobe
 • Tko je osoba koja ima povoljniji porezni položaj
 • Utjecaj na poreznu osnovicu kod izrade godišnje prijave poreza na dobit
 • Metode određivanja transfernih cijena
 • Problematika transfernih cijena
 • Načelo neovisnosti
 • Analiza usporedivosti
 • Financijski tokovi između povezanih osoba
 • Faktori oblikovanja transfernih cijena
 • Dokumentacija
 • Praktični primjeri rješavanja problema transfernih cijena u poreznim nadzorima

Ostali porezi

 • Neizravni porezi i carine
 • Porez na promet nekretnina
 • Financiranje jedinica lokalne, regionalne samouprave

Upravni postupak

 • Porezna tijela i porezni nadzor
 • Upravni postupak
 • Upravni spor

Ciljevi programa

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:

 • odgovoriti na zahtjeve državnih tijela u upravnom postupku i poreznom nadzoru,
 • procijeniti usklađenost s poreznim propisima i dati preporuku glede porezno najisplativijeg pristupa u poduzeću,
 • analizirati financijske izvještaje s poreznog aspekta primjenjujući hrvatske i međunarodne standarde financijskog izvještavanja,
 • upotrijebiti relevantne financijske pokazatelje i porezne tehnike u poslovnom odlučivanju,
 • utvrditi poreznu obvezu poduzeća sukladno zakonskoj regulativi,
 • sastaviti sve vrste poreznih prijava (godišnju prijavu poreza na dobit, poreza na dohodak te prijavu poreza na dodanu vrijednost) s ciljem postizanja ušteda.

 Program je namijenjen:

 • poduzetnicima i menadžerima,
 • djelatnicima u knjigovodstvu i financijama,
 • pravnicima.

Termini

Početak predavanja: jesen 2024.

Trajanje

150 šk. sati (nastava u učionici ili online u stvarnom vremenu, individualni zadaci, konzultacije i ispit)

Cijena

Upisnina 90,00 € + školarina 2.190,00 €

Odobravamo popust na raniju prijavu

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama i putem Internet bankarstva.

Davor Špac

Stručnjak za kontroling

Josip Kereta

Prokurist - Foris Savjetovanje

Tihana Miletić

Stručnjak za reviziju

Ana Leko

Assistant Manager - Mazars Cinotti Consulting

Davor Sesar, MBA

Ovlašteni porezni savjetnik

Kontaktirajte nas

  Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe