fbpx

Porezni specijalist

Steknite znanja za učinkovito upravljanje poduzećem i rješavanje problema vezanih uz oporezivanje, PDV, porez na dobit te porez na dohodak.

AAA pečat

Opis

Upisom u obrazovni program Porezni specijalist steći ćete praktična znanja za učinkovito upravljanje poduzećem i rješavanje problema vezanih uz oporezivanje, PDV, porez na dobit te porez na dohodak. Polaznici će znati odgovoriti na zahtjeve državnih tijela u upravnom postupku i poreznom nadzoru te procijeniti usklađenost s poreznim propisima i dati preporuku glede porezno najisplativijeg pristupa u poduzeću. Predavači su stručnjaci iz prakse s dugogodišnjim iskustvom u području poreza, financija, računovodstva te prava.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o stručnom usavršavanju i diploma škole.

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.  

Ispit

Pisanje završnog rada i izrada prezentacije, a nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Nastavni program

Porezni sustav i porezna politika u RH

 • Svrha i uloga poreznog specijaliste u poduzeću
 • Porezni sustav RH
 • Porezni obveznik

Pravo trgovačkih društava

 • Trgovačko društvo
 • Dioničko društvo (d.d.)
 • Društvo s ograničenom odgovornošću(d.o.o.)
 • Obrt

Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka (RDG)
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Analiza financijskih izvještaja
 • Predaja izvještaja i ostale dokumentacije

Menadžersko računovodstvo

 • Menadžersko računovodstvo u korporativnom upravljanju
 • Interni obračun
 • Računovodstvo troškova
 • Upravljanje troškovima
 • Marže kontribucije
 • Centri odgovornosti
 • Računovodstvene politike

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

 • Sustav oporezivanja PDV-om
 • Isporuke dobara unutar EU
 • Stjecanje dobara unutar EU
 • Trostrani poslovi
 • Uvoz dobara
 • Obavljanje usluga
 • Stope PDV-a
 • Porezna osnovica
 • Porezna oslobođenja
 • Odbitak pretporeza
 • Podjela pretporeza
 • Ispravak odbitka pretporeza
 • Posebni postupci oporezivanja
 • Računi poreznih obveznika
 • Porezni obveznici
 • Postupak oporezivanja i podnošenje poreznih prijava
 • Povrat PDV-a
 • Isporuke dobara izvan EU
 • Isporuka i stjecanje prijevoznih sredstava

Porez na dobit

 • Temeljna porezna načela
 • Porezne olakšice i oslobođenja
 • Kako kroz računovodstvene postupke platiti manje poreza?
 • Koji je tretman troškova automobila?
 • Što napraviti sa nenaplativim potraživanjima?
 • Koja su rezerviranja utemeljena i porezno priznata s aspekta poreza na dobit?
 • Troškovi reprezentacije
 • Porez po odbitku
 • Kako neoporezivo darovati novac i druge stvari?
 • Koja su ostala umanjenja poreza na dobit?
 • Kada gubimo pravo na porezni gubitak, te kako ga koristiti?

Porez na dohodak

 • Zakonski okvir poreza na dohodak
 • Izmjene i dopune Zakona i Pravilnika
 • Porezni obveznici(rezidenti i nerezidenti)
 • Utvrđivanje porezne osnovice
 • Izvori dohotka
 • Dohodak od imovine i imovinskih prava
 • Dohodak od kapitala
 • Drugi dohodak
 • Zajednički dohodak
 • Porezni gubitak
 • Oblici poreza na dohodak
 • Osobni odbici
 • Stope poreza na dohodak
 • Neoporezivi primici
 • Primici i izdaci nesamostalnog rada
 • Samostalna djelatnost
 • Godišnja prijava poreza na dohodak

Transferne cijene

 • Zakonski okvir iz područja transfernih cijena
 • Definicija transfernih cijena
 • Povezane osobe
 • Tko je osoba koja ima povoljniji porezni položaj
 • Utjecaj na poreznu osnovicu kod izrade godišnje prijave poreza na dobit
 • Metode određivanja transfernih cijena
 • Problematika transfernih cijena
 • Načelo neovisnosti
 • Analiza usporedivosti
 • Financijski tokovi između povezanih osoba
 • Faktori oblikovanja transfernih cijena
 • Dokumentacija
 • Praktični primjeri rješavanja problema transfernih cijena u poreznim nadzorima

Ostali porezi

 • Neizravni porezi i carine
 • Porez na promet nekretnina
 • Financiranje jedinica lokalne, regionalne samouprave

Upravni postupak

 • Porezna tijela i porezni nadzor
 • Upravni postupak
 • Upravni spor

Ciljevi programa

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:

 • odgovoriti na zahtjeve državnih tijela u upravnom postupku i poreznom nadzoru,
 • procijeniti usklađenost s poreznim propisima i dati preporuku glede porezno najisplativijeg pristupa u poduzeću,
 • analizirati financijske izvještaje s poreznog aspekta primjenjujući hrvatske i međunarodne standarde financijskog izvještavanja,
 • upotrijebiti relevantne financijske pokazatelje i porezne tehnike u poslovnom odlučivanju,
 • utvrditi poreznu obvezu poduzeća sukladno zakonskoj regulativi,
 • sastaviti sve vrste poreznih prijava (godišnju prijavu poreza na dobit, poreza na dohodak te prijavu poreza na dodanu vrijednost) s ciljem postizanja ušteda.

 Program je namijenjen:

 • poduzetnicima i menadžerima,
 • djelatnicima u knjigovodstvu i financijama,
 • pravnicima.

Termini

Početak predavanja: listopad/studeni 2020

Trajanje

150 šk. sati.

Cijena

Upisnina 700 kuna + školarina 15.000 kuna.

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Amex ili preko tvrtke

Davor Špac

Stručnjak za kontroling

Josip Kereta

Prokurist - Foris Savjetovanje

Tihana Miletić

Stručnjak za reviziju

Ana Leko

Assistant Manager - Mazars Cinotti Consulting

Davor Sesar, MBA

Ovlašteni porezni savjetnik

Kontaktirajte nas

Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe