fbpx

Poslovni tajnik

Završetkom ovog programa, polaznik stječe sve kompetencije za uspješno obavljanje posla poslovnog tajnika.

AAA pečat

Opis

Gotovo sve organizacije trebaju osobu koja bi vodila uredske poslove koji redovito uključuju administraciju, uspostavu komunikacije s klijentima, dogovaranje sastanaka, bilježenje i skupljanje informacija, pisanje dopisa i druge slične poslove. Za obavljanje tih zadataka zadužen je poslovni/a tajnik/ca koji/a mora biti spretan i odgovoran pojedinac, uvijek ljubazan i komunikativan kako bi svoj posao obavljao učinkovito i uspješno.

Potrebno je imati dobro razvijene informatičke, komunikacijske i organizacijske vještine koje će ovim programom posebno razvijati.

Završetkom ovog programa, polaznik stječe sve kompetencije za uspješno obavljanje posla poslovnog tajnika. Prekvalifikacijom u poslovnog tajnika/cu stječe se široko administrativno znanje i organizacijske vještine koje je neophodno posjedovati ako bi htjeli biti kvalitetni poslovni tajnik/ca.

Završetkom ovog programa, polaznici su obučeni raditi na svim administrativnim poslovima u gotovo svim odjelima poduzeća. U manjim poduzećima (tvrtkama) poslovni tajnik je ključna osoba koja obavlja sve administrativne i tajničke poslove, dok će u većim poduzećima posao biti specijaliziran i podijeljen na više osoba. Zato su u obrazovnom sustavu obuhvaćena znanja i vještine što proizlaze iz sveobuhvatnih poslova ovog zanimanja.
Osobe s ovim zanimanjem mogu raditi u privatnim poduzećima (tvrtkama), stručnim službama društvenih poduzeća, raznim uredima, organima uprave te u svim javnim ustanovama.

Završetkom ovog programa polaznici će steći opća i stručno-teorijska znanja o poslovanju u trgovini, o osnovnim zakonima i propisima koji reguliraju poslovanje u trgovini u zemlji i inozemstvu, poduzetnička znanja i vještine, kao i organizacijske i komunikacijske vještine. Kao komercijalisti moći će obavljati poslove prodaje, nabave i organizacije cjelokupnog trgovačkog poslovanja.

U program obrazovanja za zanimanje poslovni tajnik/ca može se upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu,
 • navršenih 15 godina.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili.

Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Dokumenti potrebni za upis:

 • svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
 • rodni list,
 • domovnica,
 • ispunjena upisnica s ugovorom.

Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još i:

 • svjedodžbu (indeks) prethodno završenih razreda srednje škole,
 • svjedodžbu o završnom radu/ispitu/maturi.

Oblici izvođenja nastave

Dopisno – konzultativni / Konzultativno-instruktivni.

Uvjerenje ili diploma

Svjedodžba.

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Dopisni kroz godinu.

Napomena

Program stjecanja srednje stručne spreme.

Nastavni program

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili.

Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Ciljevi programa

Završetkom ovog programa, polaznici su obučeni obavljati poslove uredskih službenika koji rade:

 • obavljanje administrativnih poslova u cilju nesmetanog svakodnevnog funkcioniranja ureda,
 • pružanje podrške u radu poslodavca, koordinacija i usklađivanje poslovnih obveza direktora društva, organizacija sastanaka i sl.,
 • asistiranje u poslovima pripreme i distribucije materijala za sjednice,
 • vođenje poslovne komunikacije i korespondencije za potrebe poslovodstva,
 • komunikacija s kupcima, dobavljačima, partnerima, suradnicima i institucijama, sukladno zahtjevima i potrebama poslovodstva,
 • briga o dogovorenim terminima i rokovima, prijem stranaka i klijenata,
 • odgovaranje na dolazne pozive, preusmjeravanje poziva, primanje i odgovaranje /preusmjeravanje e-mailova i faksova, administriranje pošte,
 • vođenje evidencije prisutnosti na radu zaposlenika u administraciji Uprave,
 • vođenje evidencije putnih naloga za službena putovanja,
 • vođenje arhive ureda i evidencije o poslovnoj dokumentaciji, kopiranje dokumentacije,
 • održavanje uredskih prostorija,
 • ostali uredski i opći poslovi.

Termini

u popodnevnim satima iza 17:30 h

Trajanje

Trajanje ovisi o ranije završenoj školi!

Cijena

Cijena ovisi o ranije završenoj školi - kontaktirajte nas za detaljne informacije!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Amex ili preko tvrtke

Kontaktirajte nas