fbpx

Projektni menadžer

S obzirom na užurbanu dinamiku poslovanja i potrebu za postizanjem što veće konkurentnosti na tržištu, javlja se potražnja za osobama koje uspješno provode projekte.

AAA pečat
Polaznici o programu

Opis

Potaknute novim prilikama na tržištu mnoge tvrtke užurbano se transformiraju iz klasičnih organizacijskih oblika u dinamične i agilne projektne organizacije. No za uspješno upravljanje projektima potreban je prije svega iskusan Projektni menadžer. Teško ga je pronaći na tržištu jer ovo moderno zanimanje još uvijek nije uvršteno na listu zanimanja koja možete steći klasičnom edukacijom. Poduzeća zato svoje odabrane zaposlenike najčešće šalju na program usavršavanja poput ovog.

Na programu Projektni menadžer Instituta za menadžment usvojit ćete način razmišljanja projektnog voditelja, kao i način provedbe projekta prema priznatom standardu i procesima. Ako sebe smatrate osobom koja može i želi preuzeti odgovornost provedbe projekta prema sistematičnom pristupu i prilagodljivi ste u svim promjenama i otklonima koji se tijekom projekta nameću, ovo bi moglo biti vaše idealno buduće zanimanje.

Program je namijenjen poduzetnicima i menadžerima, voditeljima projekata, članovima projektnih timova, tijelima državne uprave te svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području projektnog menadžmenta.

Što možete očekivati na programu Projektni menadžer?

Kroz program Projektni menadžer Instituta za menadžment dobit ćete praktično znanje uz primjere iz iskustva predavača u radu na projektima raznih veličina i iz različitih industrija. Cilj programa je osposobiti polaznike za samostalno uspješno upravljanje projektima, od komunikacije na projektu, organizacije aktivnosti i upravljanja vremenom, sve do upravljanja nabavom i troškovima te evaluacijom projekta.

Tijekom cijelog programa polaznici će biti pod mentorstvom iskusnih profesora i moći će se redovito konzultirati oko praktičnog dijela projekta i pripadajuće dokumentacije. Sva teorija redovito je popraćena praksom, a po završenom programu svaki polaznik imat će vlastitu raspisanu dokumentaciju za jedan projekt. Program je odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, a po uspješnom završetku zvanje se upisuje u e-radnu knjižicu.

BONUS: Svi zainteresirani Uvjerenje o stručnom usavršavanju mogu iskoristiti za potrebne bodove prilikom prijave za polaganje PMP certifikata.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o usavršavanju za poslove Voditelja/ice projekata

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Samostalna praktična izrada te prezentacija projektnog prijedloga - završnog rada. Pismeni ispit - nastavni sadržaji iz modula.

Nastavni program

Uvod u Upravljanje projektima

 • Standard za upravljanje projektima
 • Što je Projekt
 • Razlike između Projekta, Programa i Portfelja
 • Kodeks i etika
 • Projektna dokumentacija

Upravljanje integracijom i opsegom projekta

 • Projektna povelja
 • Plan upravljanja projektom
 • Izvršavanje projektnog rada
 • Upravljanje projektnim znanjem
 • Nadzor i kontrola projektnog rada
 • Izvedba integrirane kontrole promjena
 • Zatvaranje projekta ili faze projekta
 • Plan upravljanja opsegom
 • Skupljanje i prioritiziranje zahtjeva
 • Definiranje opsega
 • Kreiranje WBS-a
 • Validacija opsega
 • Kontrola opsega

Izrada vremenskog rasporeda, planiranje i procjena resursa

 • Plan upravljanja rasporedom
 • Definiranje aktivnosti
 • Slijed aktivnosti
 • Procjena trajanja aktivnosti
 • Izrada rasporeda
 • Kontrola rasporeda
 • Plan upravljanja resursima
 • Procjena resursa po aktivnostima
 • Skupljanje resursap
 • Podjela uloga i odgovornosti u timu
 • Upravljanje timom
 • Kontrola resursa

Upravljanje troškovima i nabavom

 • Proračun projekta
 • Vrste troškova: direktni, indirektni troškovi
 • Metode procjene troškova
 • Planiranje troškova
 • Plan upravljanja troškovima
 • Definiranje proračuna
 • Kontrola i prognoza troškova
 • Plan nabave
 • Provođenje nabave
 • Kontrola nabave

Upravljanje kvalitetom i rizicima

 • Plan kvalitete
 • Aktivnosti za osiguravanje i provjeru kvalitete
 • Kontrola kvalitete
 • Plan upravljanja rizicima
 • Identifikacija rizika
 • Kvalitativna analiza rizika
 • Kvantitativna analiza rizika
 • Plan odgovora na rizike
 • Provođenje odgovora na rizike
 • Nadzor rizika

Upravljanje komunikacijom i dionicima

 • Plan komunikacije
 • Upravljanje komunikacijama
 • Nadzor komunikacija
 • Identifikacija dionika
 • Plan sudjelovanja dionika
 • Upravljanje sudjelovanjem dionika
 • Nadzor sudjelovanja dionika

Agilno upravljanje projektom

 • Uvod u agilno upravljanje projektima
 • Životni ciklus agilnog upravljanja projektom
 • Što je Scrum?
 • Scrum timovi, procesi, stand-up sastanci
 • Backlog, prioritizacija stavaka, sprint
 • Vještine voditelja projekta u agilnom upravljanju
 • Što je Kanban?
 • Kanban timovi i procesi
 • Sličnosti i razlike Scrum i Kanban okvira za agilno upravljanje projektima

Standard za upravljanje projektima

 • Životni ciklus projekta
 • Životni ciklus upravljanja projektom
 • Životni ciklus proizvoda
 • Procesne grupe upravljanja projektom (Pokretanje, Planiranje, Provedba, Nadzor i kontrola, Zatvaranje)
 • Izrada Projektnog plana
 • Pomoćni planovi za opseg, vrijeme, trošak, resurse, rizike, kvalitetu, komunikaciju, promjene i nabavu
 • Alati za upravljanje promjenama
 • Metode planiranja
 • Tehnike kontrole provedbe projekta

Ciljevi programa

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:

 • pokrenuti, planirati, provesti, nadzirati i zatvoriti projekt
 • razviti projektni plan i sastaviti projektnu povelju primjenjujući tehnike projektnog upravljanja
 • sudjelovati u izradi projektne dokumentacije
 • upravljati integracijom, opsegom, rasporedom, troškovima, kvalitetom, resursima, komunikacijom, rizicima, nabavom i dionicima
 • agilno upravljati projektom

 Program je namijenjen:

 • poduzetnicima i menadžerima,
 • voditeljima projekata,
 • članovima projektnih timova,
 • tijelima državne uprave,
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području projektnog menadžmenta.

Termini

Početak predavanja: 07.11.2024., jednom tjedno od 17:30 do 21:15

Trajanje

150 šk. sati (nastava u učionici, individualni i grupni zadaci, konzultacije i ispit)

Cijena

Upisnina 90,00 € + školarina 2.190,00 €

Popust na raniju prijavu!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama i putem Internet bankarstva.

Ivana Lampek Pavčnik

Konzultant i voditelj projekata

Nikolina Jandrić

SAP Release manager - Pliva

Kontaktirajte nas

  Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe