fbpx

Voditelj kontrolinga

Poduzeće mora imati dobro ustrojenu funkciju kontrolinga te sposobne i educirane stručnjake – kontrolere.

AAA pečat
Polaznici o programu

Opis

Danas tržište od tvrtki, obrta i društava zahtjeva sve veću fleksibilnost i sposobnost za brže prilagođavanje promjenama. Istovremeno menadžment poduzeća mora ostvarivati rezultate kojima će biti zadovoljni ne samo vlasnici, već i zaposlenici. Da bi se to postiglo, nužna je dobro ustrojena funkcija kontrolinga, koju vode sposobni i educirani stručnjaci – kontroleri.

Izvrsnog kontrolera prije svega karakteriziraju preferencija i znanje iz računovodstva i financija, čime pokazuje svoju motivaciju, ali je isto tako važno da voditelj kontrolinga ima razvijene i meke vještine koje će mu pomoći u komunikaciji prema timu, u učinkovitom upravljanju konfliktima, kao i motiviranju tima. Ima li kontroler sve navedene karakteristike, on može biti velik poticaj i podrška pozitivnim promjenama u poslovanju.

Po završetku Programa za voditelja kontrolinga polaznici će imati uvid u vještine potrebne za donošenje optimalnih poslovnih odluka. Osim što će svladati osnove financija i računovodstva, također će znati prepoznati i graditi dobru poslovnu klimu, kao i nositi se s konkurencijom unutar i izvan svog poslovnog okruženja.

Što možete očekivati na Programu Voditelj kontrolinga?

Kroz Program Voditelj kontrolinga savladat ćete potrebne vještine za donošenje optimalnih poslovnih odluka i dobiti uvid širu sliku poslovanja. Osim osnova menadžmenta i primjene kontrolinga u poduzeću, kroz teorijsku nastavu i praktični rad, s razumijevanjem ćete svladati financijsko računovodstvo, menadžersko računovodstvo i kontroling u poduzeću.

Program je namijenjen vlasnicima poduzeća i menadžmentu; specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji koji žele naučiti više, kao i djelatnicima u bankama, korporacijama, brokerskim kućama, osiguravajućim društvima i vladinima agencijama.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o usavršavanju za poslove Voditelja/ice kontrolinga

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Pisanje završnog rada i izrada prezentacije, a nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Nastavni program

Uvod u kontroling, osnove menadžmenta i primjena kontrolinga u poduzeću

 • Pojmovno određenje kontrolinga
 • Kontroling na različitim razinama menadžmenta
 • Zahtijevani profil kontrolera
 • Upravljačka kontrola i zadaci kontrolinga

Financijsko računovodstvo

 • Pojmovno određenje računovodstva
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Nematerijalna imovina
 • Dugotrajna imovina
 • Kratkotrajna imovina
 • Obveze
 • Zalihe
 • Troškovi
 • Prihodi i rashodi
 • Konačni obračuni i sastavljanje bruto bilance
 • Primjeri knjiženja i sastavljanje financijskih izvještaja

Menadžersko računovodstvo

 • Praćenje uspješnosti poslovanja po centrima odgovornosti
 • Upravljanje troškovima kao način povećanja neto dobiti poduzeća
 • Menadžersko računovodstvo u funkciji upravljanja poduzećem
 • Makroekonomska analiza
 • Horizontalna analiza
 • Vertikalna analiza
 • Analiza pomoću financijskih pokazatelja
 • Analiza na temelju izvještaja o novčanom toku
 • Komparativna analiza
 • Analiza trenda
 • Analiza financijskog rizika
 • Svrha i proces financijskog planiranja
 • Budžetiranje
 • Izrada poslovnog plana

Kontroling u poduzeću

 • Strateški orijentirano poduzeće
 • Model uravnoteženih ciljeva
 • Povezanost financijskih i nefinancijskih pokazatelja
 • Uvođenje kontrolinga u poduzeće
 • Instrumenti strategijskog kontrolinga
 • Instrumenti operativnog kontrolinga
 • Instrumenti investicijskog kontrolinga
 • Projektni kontroling
 • Povezanost kontrolinga s ostalim funkcijama u poduzeću

Ciljevi programa

Polaznik će steći znanja i vještine koje će mu omogućiti:

 • vladati praktičnim metodama kontrolinga koje se koriste u poduzećima,
 • naučiti koristiti razne instrumente strateškog i operativnog kontrolinga,
 • razumjeti jezik upravljačkog i troškovnog računovodstva i koristiti ga pri radu u kontrolingu,
 • naučiti značenje i ocijeniti kvalitetu poslovnih i financijskih izvještaja.

Program je namijenjen:

 • vlasnicima i menadžmentu koji se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima upravljačkog i troškovnog računovodstva u unapređenju poslovanja,
 • djelatnicima u bankama, korporacijama, brokerskim kućama, osiguravajućim društvima i vladinim agencijama,
 • specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji koji žele proširiti svoje znanje.

Termini

Početak predavanja: jesen 2023. (jednom tjedno od 17:30 do 21:15)

Trajanje

150 šk. sati (nastava u učionici, individualni zadaci, konzultacije i ispit)

Cijena

Upisnina 90,00 € + školarina 2.190,00 €

Odobravamo popust na raniju prijavu!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama i putem Internet bankarstva.

Aljoša Šestanović

Predavač i stručnjak za financije i računovodstvo

Kristijan Tole

Voditelj Financija - KING ICT

Davor Špac

Stručnjak za kontroling

Ana Leko

Assistant Manager - Mazars Cinotti Consulting

Kontaktirajte nas

  Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe