fbpx

Voditelj kontrolinga

Poduzeće mora imati dobro ustrojenu funkciju kontrolinga te sposobne i educirane stručnjake – kontrolere.

AAA pečat
Polaznici o programu

Opis

Organizacijske strukture poduzeća moraju biti sve fleksibilnije i sposobnije brže se prilagođavati promjenama na tržištu. Istovremeno poduzeća moraju ostvarivati rezultate kojima će biti zadovoljni vlasnici jednako kao i zaposlenici. Da bi se to postiglo, poduzeće mora imati dobro ustrojenu funkciju kontrolinga te sposobne i educirane stručnjake – kontrolere koji će biti u stanju kao eksperti u poduzeću ovladati samom anatomijom poslovnog subjekta te okoline koja ga okružuje.

Završetkom programa polaznici će dobiti uvid u vještine potrebne za donošenje optimalnih poslovnih odluka uz razumijevanje podataka. Savladat će osnove financija i računovodstva, znati će prepoznati i graditi dobru poslovnu klimu te se nositi s konkurencijom unutar i izvan svog poslovnog okruženja.

Ova edukacija skup je svih neophodnih znanja koja daju mogućnost učinkovitog razvoja kontrolera, kao i svih onih koji direktno upravljaju imovinom i resursima poduzeća. Omogućava razumijevanje složene materije upravljanja poduzećem, daje mogućnost kreiranja šire slike koja je neophodna da bi se razumjele sve međuovisnosti.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o stručnom usavršavanju i diploma škole.

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Pisanje završnog rada i izrada prezentacije, a nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Nastavni program

Uvod u kontroling, osnove menadžmenta i primjena kontrolinga u poduzeću

 • Pojmovno određenje kontrolinga
 • Kontroling na različitim razinama menadžmenta
 • Zahtijevani profil kontrolera
 • Upravljačka kontrola i zadaci kontrolinga

Financijsko računovodstvo

 • Pojmovno određenje računovodstva
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Nematerijalna imovina
 • Dugotrajna imovina
 • Kratkotrajna imovina
 • Obveze
 • Zalihe
 • Troškovi
 • Prihodi i rashodi
 • Konačni obračuni i sastavljanje bruto bilance
 • Primjeri knjiženja i sastavljanje financijskih izvještaja

Menadžersko računovodstvo

 • Praćenje uspješnosti poslovanja po centrima odgovornosti
 • Upravljanje troškovima kao način povećanja neto dobiti poduzeća
 • Menadžersko računovodstvo u funkciji upravljanja poduzećem
 • Makroekonomska analiza
 • Horizontalna analiza
 • Vertikalna analiza
 • Analiza pomoću financijskih pokazatelja
 • Analiza na temelju izvještaja o novčanom toku
 • Komparativna analiza
 • Analiza trenda
 • Analiza financijskog rizika
 • Svrha i proces financijskog planiranja
 • Budžetiranje
 • Izrada poslovnog plana

Kontroling u poduzeću

 • Strateški orijentirano poduzeće
 • Model uravnoteženih ciljeva
 • Povezanost financijskih i nefinancijskih pokazatelja
 • Uvođenje kontrolinga u poduzeće
 • Instrumenti strategijskog kontrolinga
 • Instrumenti operativnog kontrolinga
 • Instrumenti investicijskog kontrolinga
 • Projektni kontroling
 • Povezanost kontrolinga s ostalim funkcijama u poduzeću

Ciljevi programa

Polaznik će steći znanja i vještine koje će mu omogućiti:

 • vladati praktičnim metodama kontrolinga koje se koriste u poduzećima,
 • naučiti koristiti razne instrumente strateškog i operativnog kontrolinga,
 • razumjeti jezik upravljačkog i troškovnog računovodstva i koristiti ga pri radu u kontrolingu,
 • naučiti značenje i ocijeniti kvalitetu poslovnih i financijskih izvještaja.

Program je namijenjen:

 • vlasnicima i menadžmentu koji se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima upravljačkog i troškovnog računovodstva u unapređenju poslovanja,
 • djelatnicima u bankama, korporacijama, brokerskim kućama, osiguravajućim društvima i vladinim agencijama,
 • specijalistima u kontrolingu, financijama, računovodstvu i internoj reviziji koji žele proširiti svoje znanje.

Termini

Početak predavanja: listopad/studeni 2020

Trajanje

150 šk. sati.

Cijena

Upisnina 700 kuna + školarina 15.000 kn.

Popust na raniju prijavu!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Amex ili preko tvrtke

Aljoša Šestanović

Predavač i stručnjak za financije i računovodstvo

Kristijan Tole

Voditelj Financija - KING ICT

Davor Špac

Stručnjak za kontroling

Ana Leko

Assistant Manager - Mazars Cinotti Consulting

Kontaktirajte nas

Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe