fbpx

Voditelj nabave

Nabava u kratkom vremenu iz pozicije statične službe prerasta u generatora profita u većini poduzeća.

AAA pečat
Polaznici o programu

Opis

Kada se radi kvalitetno, nabava u kratkom vremenu iz statične službe prelazi u generator profita u većini poduzeća. Jasno, uspješnost nabave ovisi o nabavnom timu, koji zajedno stvara nabavne strategije, upravlja robama, dobavljačima i ugovorima, prema načelima moderne nabave. Krajnji cilj cijelog odjela nabave je, jasno, ušteda resursa poduzeća.

No da bi provođenje tih kompleksnih postupaka bilo uspješno, potrebna je stručna osoba dorasla zahtjevnom zadatku kreiranja nabavne politike i upravljanja timom – voditelj nabave. Uloga voditelja nabave je organizirati i voditi složene procese nabave, od kvalitetne organizacije tima, analize i brige o optimizaciji troškova nabave robe i troškova samog odjela nabave, praćenja cijena i kretanja ukupne ponude robe i usluga na tržištu, održavanja kontakta s postojećim i aktivnog traženja novih dobavljača, sve do kontinuiranog potraživanja i odabira robe za popunjavanje lagera.

Program za Voditelja nabave polaznicima tako omogućuje dopunu i proširivanje znanja kako bi primijenili nove metode rada u nabavi s ciljem postizanja značajnih ušteda te povećanja poslovnog rezultata.

Polaznici Programa za voditelja nabave će kroz teorijski i praktični rad sa svojim predavačima/mentorima dobiti potrebno znanje za primjenu novih metoda rada u nabavi, s konačnim ciljem postizanja značajnih ušteda u poslovanju i boljih poslovnih rezultata.

Što možete očekivati na Programu za voditelja nabave?

Program za voditelja nabave polaznicima omogućuje dopunu i proširenje znanja iz nabave, kako bi primijenili nove metode rada u nabavi, a pomoću kojih će postići značajne uštede resursa poduzeća, kao i povećati poslovne rezultate. Polaznici programa naučit će koja je uloga nabave, kako se organizira službena nabava i koje sve procese obuhvaća, učit će o troškovima u nabavi, strategijama i nabavnim taktikama te upravljanjima zalihama.

Velik dio edukacije posvetit ćemo i upravljanju timom i suradnji s drugim odjelima, budući da su komunikacija i prezentacijske vještine od velike važnosti i za proces nabave.

Program za voditelja nabave namijenjen je voditeljima službe nabave, djelatnicima u nabavi i komercijali, kao i svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području nabave.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o usavršavanju za poslove Voditelja/ice nabave

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Pisanje završnog rada i izrada prezentacije, a nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Nastavni program

Uvod u menadžment

 • Uloge, zadaci i ciljevi menadžera
 • Planiranje, vođenje, delegiranje i kontrola
 • Upravljanje vremenom, stresom i konfliktima
 • Vođenje sastanaka

Komunikacijske i prezentacijske vještine

 • Usavršavanje vještina učinkovite komunikacije
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Umijeće šarma u prodaji
 • Kako učinkovito prezentirati sebe, proizvod i uslugu

Osnove trgovačkog prava 

 • Trgovačka društva
 • Vrste trgovačkih društava
 • Koraci osnivanja trgovačkog društva
 • Sudski registar
 • Postupak sklapanja ugovora
 • Vrste ugovora
 • Elementi ugovora
 • Najčešći ugovori u poslovnoj praksi

Uloga nabave

 • Standardizacija roba i usluga
 • Planiranje nabave
 • Vođenje tendera na bazi skupnih volumena standardnim procesima
 • Ugovaranje s dobavljačima (zaštita prava, opći uvjeti nabave)
 • Specijaliziranje djelatnosti i razvijanje ciljanih stručnih vještina
 • Vođenje baza ugovora, narudžbenica, tendera
 • Vođenje strateških dobavljača
 • Kontrola troškova u odnosu na ugovorene uvjete
 • Izvještavanje

Organizacija službe nabave

 • Organizacijska struktura nabave
 • Organizacija nabavljača
 • Organizacija nabavnih procesa
 • Stilovi rukovođenja
 • Sukobi i njihovo rješavanje

Procesi u nabavi

 • Procedure u nabavi
 • Procesi u nabavi – primjer
 • Proces strateške i taktičke nabave
 • Standardizacija procedura, upita, rada nabavnog tima, internih dokumenata, ugovora

Troškovi u nabavi

 • Stvarni troškovi u nabavi
 • Kako nas gleda naš dobavljač – plan prodaje
 • Kako nas gleda naša prodaja – plan prodaje
 • Kalkulacije prodajnih cijena
 • Provjera kalkulacija nabavnih cijena
 • Izrada plana nabave

Strategije u nabavi

 • Primjeri strategija u nabavi
 • Kako osmisliti strategiju
 • Gost predavač: analiza ponuda i upravljanje odnosima sa strateškim dobavljačima

Nabavne taktike i upravljanje zalihama

 • Primjeri nabavnih taktika
 • Troškovi upravljanja zalihama
 • Analiza zaliha
 • Vrste zaliha

Upravljanje dobavljačima

 • Proces odabira dobavljača
 • Analiza dobavljača
 • Ocjenjivanje dobavljača
 • Strateški savezi u nabavi
 • Pregovaranje s dobavljačima
 • Primjeri alata za upravljanje ugovorima
 • Upravljanje nabavnim kategorijama

Upravljanje nabavnim timom i suradnja s drugim odjelima

 • Plan rada nabavljača
 • Ocjenjivanje nabavljača
 • Usklađivanje s procesima drugih odjela

Stvaranje ušteda

 • Modeli praćenja ušteda u nabavi
 • Primjeri i vježbe
 • Izvještavanje o uštedama

E-nabava

 • Primjena i korištenje prednosti e-nabave
 • Organiziranje i vođenje e-aukcija

 

Ciljevi programa

Nakon programa polaznici će naučiti:

 • organizirati sektor, direkciju ili odjel nabave,
 • izraditi plan nabave i odrediti nabavne strategije,
 • provesti plan nabave maksimalnom učinkovitošću,
 • standardizirati procese u službi nabave i natječajima,
 • voditi natječaje,
 • upravljati ugovorima,
 • upravljati nabavnim kategorijama,
 • odrediti i provesti strategije upravljanja odnosa s dobavljačima,
 • organizirati e-aukcije,
 • mjeriti i izračunati uštede,
 • sastaviti periodične i godišnji izvještaj o radu službe nabave.

Program je namijenjen:

 • voditeljima službe nabave,
 • djelatnicima u nabavi i komercijali,
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području nabave.

Termini

Početak predavanja: 6.12.2022., utorkom od 17:30 do 21:15

Trajanje

150 šk. sati. (nastava u učionici ili online u stvarnom vremenu, individualni zadaci, konzultacije i ispit)

Cijena

Upisnina 700 kn (92,91 €) + školarina 16.000 kn (2.123,56 €)

Popust na raniju prijavu!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Visa ili preko tvrtke

Boris Vulić

Stručnjak za nabavu i prodaju

Darko Šepić

Managing Director - Procurement Services GmbH

Dunja Fuchs Brajković

Viši savjetnik za marketing

Jasmin Ibrahimović

Osnivač - Rainmaker d.o.o.

Lucija Matković

Stručnjak za nabavu

Ivona Anić Miklec, mag. iur.

voditeljica Odjela za pripremu i praćenje koncesija pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, predsjednica Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet

Kontaktirajte nas

  Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe