fbpx

Voditelj nabave

Nabava u kratkom vremenu iz pozicije statične službe prerasta u generatora profita u većini poduzeća.

AAA pečat

Opis

Nabava u kratkom vremenu iz pozicije statične službe prerasta u generatora profita u većini poduzeća. Organizacija i vođenje službe nabave postaje složen proces, a voditelj nabave je stručna osoba dorasla zahtjevnom zadatku kreiranja nabavne politike. Nabavni tim stvara nabavne strategije, upravlja kategorijama, dobavljačima i ugovorima prema načelima moderne nabave. Služba nabave u potpunosti je orijentirana na stvaranje glavne vrijednosti svoga rada: uštede.

Ovaj će program polaznicima omogućiti dopunu i proširivanje znanja kako bi primijenili nove metode rada u nabavi s ciljem postizanja značajnih ušteda te povećanja poslovnog rezultata.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o stručnom usavršavanju i diploma škole.

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Pisanje završnog rada i izrada prezentacije, a nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Nastavni program

Uvod u menadžment

 • Uloge, zadaci i ciljevi menadžera
 • Planiranje, vođenje, delegiranje i kontrola
 • Upravljanje vremenom, stresom i konfliktima
 • Vođenje sastanaka
 • Osnove trgovačkog prava

Komunikacijske i prezentacijske vještine

 • Usavršavanje vještina učinkovite komunikacije
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Umijeće šarma u prodaji
 • Kako učinkovito prezentirati sebe, proizvod i uslugu

Uloga nabave

 • Standardizacija roba i usluga
 • Planiranje nabave
 • Vođenje tendera na bazi skupnih volumena standardnim procesima
 • Ugovaranje s dobavljačima (zaštita prava, opći uvjeti nabave)
 • Specijaliziranje djelatnosti i razvijanje ciljanih stručnih vještina
 • Vođenje baza ugovora, narudžbenica, tendera
 • Vođenje strateških dobavljača
 • Kontrola troškova u odnosu na ugovorene uvjete
 • Izvještavanje

Organizacija službe nabave

 • Organizacijska struktura nabave
 • Organizacija nabavljača
 • Organizacija nabavnih procesa
 • Stilovi rukovođenja
 • Sukobi i njihovo rješavanje

Procesi u nabavi

 • Procedure u nabavi
 • Procesi u nabavi – primjer
 • Proces strateške i taktičke nabave
 • Standardizacija procedura, upita, rada nabavnog tima, internih dokumenata, ugovora

Troškovi u nabavi

 • Stvarni troškovi u nabavi
 • Kako nas gleda naš dobavljač – plan prodaje
 • Kako nas gleda naša prodaja – plan prodaje
 • Kalkulacije prodajnih cijena
 • Provjera kalkulacija nabavnih cijena
 • Izrada plana nabave

Strategije u nabavi

 • Primjeri strategija u nabavi
 • Kako osmisliti strategiju
 • Gost predavač: analiza ponuda i upravljanje odnosima sa strateškim dobavljačima

Nabavne taktike i upravljanje zalihama

 • Primjeri nabavnih taktika
 • Troškovi upravljanja zalihama
 • Analiza zaliha
 • Vrste zaliha

Upravljanje dobavljačima

 • Proces odabira dobavljača
 • Analiza dobavljača
 • Ocjenjivanje dobavljača
 • Strateški savezi u nabavi
 • Pregovaranje s dobavljačima
 • Primjeri alata za upravljanje ugovorima
 • Upravljanje nabavnim kategorijama

Upravljanje nabavnim timom i suradnja s drugim odjelima

 • Plan rada nabavljača
 • Ocjenjivanje nabavljača
 • Usklađivanje s procesima drugih odjela

Stvaranje ušteda

 • Modeli praćenja ušteda u nabavi
 • Primjeri i vježbe
 • Izvještavanje o uštedama

E-nabava

 • Primjena i korištenje prednosti e-nabave
 • Organiziranje i vođenje e-aukcija

 

Ciljevi programa

Nakon programa polaznici će naučiti:

 • organizirati sektor, direkciju ili odjel nabave,
 • izraditi plan nabave i odrediti nabavne strategije,
 • provesti plan nabave maksimalnom učinkovitošću,
 • standardizirati procese u službi nabave i natječajima,
 • voditi natječaje,
 • upravljati ugovorima,
 • upravljati nabavnim kategorijama,
 • odrediti i provesti strategije upravljanja odnosa s dobavljačima,
 • organizirati e-aukcije,
 • mjeriti i izračunati uštede,
 • sastaviti periodične i godišnji izvještaj o radu službe nabave.

Program je namijenjen:

 • voditeljima službe nabave,
 • djelatnicima u nabavi i komercijali,
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u području nabave.

Termini

Početak predavanja: listopad/studeni 2020

Trajanje

150 šk. sati.

Cijena

Upisnina 700 kuna + školarina 15.000 kn.

Popust na raniju prijavu!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Amex ili preko tvrtke

Boris Vulić

Stručnjak za nabavu i prodaju

Darko Šepić

Managing Director - Procurement Services GmbH

Dunja Fuchs Brajković

Viši savjetnik za marketing

Jasmin Ibrahimović

Osnivač - Rainmaker d.o.o.

Lucija Matković

Stručnjak za nabavu

mr.sc. Tomislav Ivezić

Business People Consultant, LEVEL UP Consulting

Kontaktirajte nas

Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe