fbpx

Voditelj poslovanja u malom poduzetništvu

Upornost je jedna od glavnih osobina svih uspješnih poduzetnika. Vjera u sebe, konstantan rad i učenje preduvjet su uspješnog bavljenja poduzetništvom!

AAA pečat
Polaznici o programu

Opis

Mnogi sanjaju o tome da postanu poduzetnici, no opet se ne usude napraviti prvi korak. Poduzetnik mora imati jaku želju za stvaranjem nove vrijednosti. On stvara i unapređuje svoje poduzeće, proizvod ili uslugu, stvara poslovne prilike, otvara nova tržište, nove kupce. Upornost je jedna od glavnih osobina svih uspješnih poduzetnika. Vjera u sebe, konstantan rad i učenje preduvjet su uspješnog bavljenja poduzetništvom. Kako poduzeće raste, raspolaže sve većom količinom resursa (fizičkih, financijskih i ljudskih) kojima treba stručno upravljati. Poduzetnik kao vlasnik mora zaposliti stručnjaka ili sam savladati potrebna znanja i vještine, a najčešće jedno i drugo.

U velikim se poduzećima menadžeri specijaliziraju za različita područja: marketing, organizaciju, planiranje, upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje, kontroliranje, računovodstvo, financije, nabavu i slično, a u malim poduzećima i obrtima poduzetnici najčešće sami odrađuju sva ta područja. I u malim i velikim poduzećima svaki bi poduzetnik trebao imati temeljna znanja o svim područjima kako bi lakše mogao voditi poduzeće i upravljati zaposlenicima.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o stručnom osposobljavanju i diploma škole.

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Pisanje završnog rada i izrada prezentacije, a nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Nastavni program

Pokretanje i procjena potencijala poduzetničkog pothvata

 • Poduzetnik i njegove osobine
 • Procjena poslovnog potencijala poduzetničke ideje
 • Procjena vlastitih poduzetničkih sklonostii poslovnog potencijala
 • Mogućnosti financiranja
 • Vrste poduzetništva

Pravni aspekti pokretanja poslovanja

 • Dozvole potrebne za pokretanje poduzetničkog pothvata
 • Zakonski oblici poslovnih organizacija u zapadnim zemljama i u Hrvatskoj
 • Dioničko društvo
 • Društvo s ograničenom odgovornošću
 • Obrt
 • Razlike obrt – d.o.o.
 • Koraci osnivanja trgovačkog društva

Poslovni plan i analiza tržišta

 • Struktura i sadržaj poslovnog plana
 • Ograničenja i poteškoće poduzetničkog planiranja
 • Analiza poslovnog plana za poduzetnički projekt
 • Procjena globalnih trendova i analiza gospodarske grane
 • Prepreke ulaska na tržište
 • Društvena odgovornost poduzeća
 • SWOT analiza
 • Izvori konkurentske prednosti
 • Alati za analizu konkurentnosti
 • Izrada poslovnog plana

Financijska analiza i poslovni pokazatelji

 • Kalkulacija isplativosti (Pay-back kalkulacija)
 • Točka pokrića (Break-even kalkulacija)
 • Oportunitetni troškovi
 • Izračun točke pokrića na poslovnom primjeru

Osnove marketinga i prodaje

 • Marketinški ciljevi
 • Marketinški instrumenti
 • Marketinški miks
 • Osnove upravljanja brandom
 • Osnove internet marketinga
 • Osnovne vještine potrebne za uspješnu prodaju
 • Prodajne aktivnosti
 • Vještine pregovaranja
 • Proces prodajnog pregovaranja

Osnove računovodstva i financija

 • Svrha i ciljevi financijskog izvještavanja
 • Korisnici financijskih izvještaja
 • Osnovno upravljanje računovodstvenim podacima za poduzetnika
 • Računovodstveni izvještaji poduzetnika:
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Prihodi i rashodi
 • Izvještaj o novčanom tijeku

Upravljanje i razvoj poslovanja

 • Temeljne funkcije upravljanja
 • Osnove upravljanja ljudskim potencijalima
 • Odabir zaposlenika
 • Procedure zapošljavanja
 • Treniranje, mentoriranje i razvoj zaposlenika
 • Komunikacija u timu
 • Osnove upravljanja projektima

Ciljevi programa

Nakon završetka programa polaznici će:

 • procijeniti potencijal, mogućnost financiranja i isplativost poduzetničkog projekta
 • odabrati pravni oblik poduzeća
 • izraditi poslovni plan
 • izraditi analizu tržišta i konkurencije
 • izračunati troškove
 • analizirati i segmentirati kupce
 • naučiti osnove pregovaranja s kupcima
 • razumjeti financijske izvještaje
 • naučiti temeljne stvari koje poduzetnik treba znati o financijama i porezima
 • naučiti kako odabrati buduće zaposlenike i voditi ih

Program je namijenjen:

 • vlasnicima poduzeća, obrta, ustanova, zadruga i ostalih organizacija
 • vlasnicima i direktorima klinika, medicinskih ustanova i ordinacija
 • zaposlenima u ljudskim resursima
 • voditeljima projekata
 • rukovoditeljima i voditeljima timova koji žele proširiti svoje znanje
 • osobama koje zanima poduzetništvo
 • osobama koje razmišljaju o otvranju obrta, poduzeća
 • osobama koje žele proširiti poslovanje

Izdvajamo:

 • Rad na praktičnim primjerima domaćih i internacionalnih kompanija
 • Rad sa stručnjacima s izvrsnim poslovnim rezultatima
 • Rad u malim grupama sa individualnim pristupom
 • Sveobuhvatni pregled vođenja poduzeća
 • Networking s kolegama drugih smjerova, razmjena iskustava i poslovnih ideja

Termini

Početak predavanja: listopad/studeni 2020

Trajanje

130 šk. sati.

Cijena

Upisnina 700 kuna + školarina 15.000 kn.

Popust za jesenski upis do 40%

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Amex ili preko tvrtke

Ana Mulović

Viši predavač - Sveučilište Sjever

Jasmin Ibrahimović

Osnivač - Rainmaker d.o.o.

mr.sc. Tomislav Ivezić

Business People Consultant, LEVEL UP Consulting

Saša Stanković

Digital Media Manager - mmb media agentur

Tino Šušković mag.oec., mag.rel.int.

Expert for preparation of feasibility studies, business plans, CBA Analyses and Audit intern

Kontaktirajte nas

Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe