fbpx

Voditelj poslovanja u malom poduzetništvu

Upornost je jedna od glavnih osobina svih uspješnih poduzetnika. Vjera u sebe, konstantan rad i učenje preduvjet su uspješnog bavljenja poduzetništvom!

AAA pečat
Polaznici o programu

Opis

Mnogi sanjaju o tome da jednoga dana postanu poduzetnici, kako bi napokon mogli sami upravljati svojim vremenom i financijama. Međutim, biti poduzetnik znači preuzeti i velik rizik za ostvarivanje dobiti. Konkurencija na tržištu je velika i pred poduzetnikom je zaista velik izazov za stvaranje nove vrijednosti, kojom će se izdvojiti u oceanu gdje „plivaju“ ostala poduzeća.

Naravno, kako poduzeće raste, poduzetnik treba biti u stanju upravljati sve većom količinom resursa. Da bi u tome uspio, poduzetnik će sam svladati potrebna znanja i vještine potrebne za kvalitetno upravljanje svojim poslovanjem ili će zaposliti stručnjaka koji će ga u tome zamijeniti.

U svakom slučaju, znanje je vaš najveći suradnik u vođenju poduzeća. Nemate li dovoljno znanja, vaše se poslovanje neće moći razvijati ili će se razvijati samo do neke točke. Upravo zato važno je specijalizirati se za različita područja, bez obzira na to jeste li vlasnik poduzeća / mikropoduzetnik ili menadžer tvrtke.

Marketing, organizacija, upravljanje ljudskim potencijalima, vođenje, kontroliranje, računovodstvo, financije i nabava – kao mikropoduzetnik ćete svim ovim područjima trebati upravljati najčešće – sami.

Program za voditelja poslovanja u malom poduzetništvu izuzetno je koristan za postojeće, ali i buduće poduzetnike koji tek kreću u razvoj svoje ideje. Imamo odlična iskustva polaznika ranijih generacija koji su tijekom programa razvili svoje poduzetničke ideje, bilo da su hobi pretvorili u posao, pokrenuli startup ili su temeljem dobivenog iskustva u postojećim i bivšim poduzećima uz osmišljene inovacije pokrenuli vlastiti biznis.

Što možete očekivati na programu Voditelj poslovanja u malom poduzetništvu?

Kroz veoma interaktivni program i puno konkretnih vježbi, vođenih od iskusnih trenera koji dolaze iz poslovnog sektora, imat ćete priliku testirati svoje idejei rješenja primjenom suvremenih alata te ih propitati iz različitih kutova, područja stručnosti i situacija.

Intenzivnim promišljanjima o svim aspektima problema koji ćete pokušati riješiti na poduzetnički način, a korištenjem kreativnih tehnika za razradu ideja te njihovom raščlambom,doći ćete do velikog broja mogućnosti stvaranja jedinstvenih poslovnih modela.

Nedavne radikalne promjene u poslovanju, izazvane epidemijom koronavirusa, ukazale su na važnost fleksibilnih poslovnih modela te brzinu prilagođavanja novim uvjetima poslovanja. Program za Voditelja poslovanja u malom poduzetništvu zato nudi koncentrirani, sažeti uvid u najvažnije aspekte suvremenih poslovnih znanja, vještina i koncepata, ali i osnažuje polaznike za poduzetničko djelovanje.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o usavršavanju za poslove Voditelja/ice poslovanja u malom poduzetništvu

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Pisanje završnog rada i izrada prezentacije, a nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Nastavni program

Pokretanje i procjena potencijala poduzetničkog pothvata

 • Poduzetnik i njegove osobine
 • Kreativne tehnike za razvoj i testiranje poslovnih ideja
 • Mogućnosti financiranja (klasični i alternativni načini)
 • Načini ulaska u poduzetništvo
 • Vrste poduzetničkog djelovanja

Pravni aspekti pokretanja poslovanja

 • Dozvole potrebne za pokretanje poduzetničkog pothvata
 • Zakonski oblici poslovnih organizacija u zapadnim zemljama i u Hrvatskoj
 • Ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o poslovnoj suradnji, itd.
 • Društvo s ograničenom odgovornošću
 • Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
 • Obrt (i sezonski/povremeni obrt)
 • Udruga
 • Zadruga
 • Ustanova
 • Razlike obrt – d.o.o. – j.d.o.o.
 • Koraci pri osnivanju željenog pravnog oblika poslovanja
 • Samostalne djelatnosti, freelancerstvo, i sl.
 • Zaštita intelektualnog vlasništva (patenti, itd.)
 • Značajke online poslovanja

Poslovna skica, poslovni plan i analiza tržišta

 • Struktura i sadržaj poslovne skice i poslovnog plana
 • Ograničenja i poteškoće poduzetničkog planiranja
 • Analiza tržišta za poduzetnički projekt
 • Procjena globalnih trendova i analiza gospodarske grane
 • Prepreke ulaska na tržište
 • Društvena odgovornost poduzeća
 • SWOT i PEST analiza, TOWS matrica
 • Izvori konkurentske prednosti
 • Alati za analizu konkurentnosti
 • Procjena rizika i upravljanje rizikom
 • Upravljanje u kriznim situacijama
 • Poslovni modeli i planiranje različitih poslovnih modela
 • Izrada poslovne skice i/ili poslovnog plana

Financijska analiza i poslovni pokazatelji

 • Kalkulacija isplativosti (Pay-back kalkulacija)
 • Točka pokrića (Break-even kalkulacija)
 • Oportunitetni troškovi
 • Izračun točke pokrića na poslovnom primjeru
 • Stvaranje rezervi za krizne situacije

Osnove komunikacija, marketinga i prodaje

 • Komunikacijske vještine
 • Komuniciranje u kriznim situacijama
 • Prezentacijske vještine
 • Marketinški miks
 • Marketinški ciljevi i instrumenti
 • Oglašavanje i marketinški model AIDA
 • Osnove digitalnog marketinga
 • Kanali oglašavanja i kanali prodaje (klasični, društvene mreže, itd.)
 • Promotivne aktivnosti
 • Osnove upravljanja brandom
 • Osnovne vještine potrebne za uspješnu prodaju
 • Prodajne aktivnosti
 • Vještine i proces prodajnog pregovaranja

Osnove računovodstva i financija

 • Svrha i ciljevi financijskog izvještavanja
 • Formiranje cijene
 • Korisnici financijskih izvještaja
 • Osnovno upravljanje računovodstvenim podacima za poduzetnika
 • Računovodstveni izvještaji poduzetnika:
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Prihodi i rashodi
 • Izvještaj o novčanom tijeku

Upravljanje i razvoj poslovanja

 • Temeljne funkcije upravljanja, osnove menadžmenta
 • Osnove upravljanja ljudskim potencijalima
 • Odabir zaposlenika i opis radnog mjesta
 • Procedure zapošljavanja
 • Treniranje, mentoriranje i razvoj zaposlenika
 • Procjene napretka i planiranje potrebe za edukacijom zaposlenika i menadžmenta
 • Komunikacija u timu i timski rad
 • Delegiranje odgovornosti
 • Osnove upravljanja projektima
 • Strategije rasta
 • Izvori financiranja rasta
 • Planiranje digitalne transformacije poslovanja

Ciljevi programa

Nakon završetka programa polaznici će:

 • procijeniti potencijal, mogućnost financiranja i isplativost poduzetničkog projekta
 • odabrati pravni oblik poduzeća
 • izraditi poslovnu skicu ili poslovni plan
 • izraditi analizu tržišta i konkurencije
 • izračunati troškove
 • analizirati i segmentirati kupce
 • naučiti osnove pregovaranja s kupcima
 • razumjeti financijske izvještaje
 • naučiti temeljne stvari koje poduzetnik treba znati o financijama i porezima
 • naučiti kako odabrati buduće zaposlenike i voditi ih

Program je namijenjen:

 • vlasnicima poduzeća, obrta, ustanova, zadruga i ostalih organizacija
 • voditeljima projekata
 • rukovoditeljima i voditeljima timova koji žele proširiti svoje znanje
 • osobama koje zanima poduzetništvo
 • osobama koje razmišljaju o otvranju obrta, poduzeća
 • osobama koje žele proširiti poslovanje
 • osobama koje žele biti spremne za pokretanje poslovanja kao odgovor na promjene u svom
  statusu zaposlenja

Izdvajamo:

 • Rad na praktičnim primjerima domaćih i internacionalnih kompanija
 • Rad sa stručnjacima s bogatim poslovnim rezultatima
 • Rad u malim grupama sa individualnim pristupom
 • Razvoj kreativnog načina razmišljanja i djelovanja
 • Sveobuhvatni pregled vođenja poduzeća
 • Networking s kolegama drugih smjerova, razmjena iskustava i poslovnih ideja

Termini

Početak predavanja: proljeće 2023.

Trajanje

130 šk. sati. (nastava u učionici ili online u stvarnom vremenu, individualni zadaci, konzultacije i ispit)

Cijena

Upisnina 700 kuna (92,91 €) + školarina 16.000 kn (2.123,56 €)

Odobravamo popust na ranije prijave!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Visa ili preko tvrtke

Jasmin Ibrahimović

Osnivač - Rainmaker d.o.o.

Saša Stanković

Digital marketing manager, Adriatics

Tino Šušković, mag. oec., mag. rel. int.

Expert for preparation of feasibility studies, business plans, CBA Analyses and Audit intern

Gordana Ćorić

Direktorica programa Festina lente; Predavačica poduzetništva na Veleučilištu VERN

Kontaktirajte nas

  Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe