fbpx

Voditelj poslovanja u malom poduzetništvu

Upornost je jedna od glavnih osobina svih uspješnih poduzetnika. Vjera u sebe, konstantan rad i učenje preduvjet su uspješnog bavljenja poduzetništvom!

AAA pečat
Polaznici o programu

Opis

Mnogi sanjaju o tome da postanu poduzetnici, no opet se ne usude napraviti prvi korak.

Poznato je da se poduzetnikom postaje iz osnovna dva razloga: iz uočene prilike (kada nešto nedostaje na tržištu ili kada uočimo neki novi trend koji pruža mogućnosti za inovativno poduzetničko djelovanje), ili uslijed nedostatka drugih opcija (nezadovoljstvo ili zasićenost postojećim poslom, nemogućnost napredovanja na sadašnjem poslu, mogućnost ostanka bez posla). Stoga je ovaj program jednako koristan
onima koji već imaju ideju i žele ju realizirati, te se pripremiti za vođenje svog poduzetničkog pothvata, ali i onima koji žele biti spremni za proaktivno suočavanje sa mogućnošću promjene sadašnjeg poslovnog statusa.

U intenzivnom i radioničkom interaktivnom programu, uz mentorsko vođenje iskusnih trenera koji dolaze iz poslovnog sektora, imat će priliku testirati svoje ideje i rješenja te ih propitati iz različitih kutova, područja stručnosti i situacija. Intenzivnim promišljanjima o svim aspektima problema koji se pokušava riješiti na poduzetnički način, korištenjem kreativnih tehnika za razradu ideja, te njihovom raščlambom dolazi se do velikog broja mogućnosti stvaranja jedinstvenih poslovnih modela.

Testiranjem različitih pristupa i strategija, te primjernom suvremenih, testiranih alata, polaznici se pripremaju za vođenje dinamičnih poslovnih pothvata u različitim uvjetima. Nedavne radikalne promjene u poslovanju, izazvane epidemijom koronavirusa, ukazale su na važnost fleksibilnih poslovnih modela, te brzine prilagođavanja novim uvjetima poslovanja. Program za Voditelje/ice poslovanja u malom poduzetništvu nudi koncentrirani, sažeti uvid u najvažnije aspekte suvremenih poslovnih znanja, vještina i koncepata te osnažuje polaznike/ce za poduzetničko djelovanje.

Nadalje, ovaj program je izuzetno koristan i onima koji u ovom trenutku nemaju ideju ili nemaju želju/potrebu za poduzetničkim djelovanjem, ali žele biti spremni i osposobljeni za moguće situacije u kojima će morati sami stvoriti svoju poslovnu/poduzetničku mogućnost.

Što možete očekivati na programu Voditelj poslovanja u malom poduzetništvu?

Polaznici ranijih generacija su tijekom programa razvijali različite poduzetničke ideje – od pretvaranja svojih hobija u poduzetničke pothvate, preko realiziranja svojih inovativnih ideja, razvijanja pothvata na temelju iskustva u postojećim poduzećima koja su propuštala neiskorištene prilike ili dopunu asortimana proizvoda i usluga onima koji nedostaju na tržištu, pa do internog poduzetništva i rasta/razvoja postojećih pothvata testiranjem mogućnosti licenciranja ili franšize.

Gotovo svi projekti su imali komponente kreativnog rješavanja problema, te uvodili inovativne elemente (za diferencijaciju od konkurencije), te koristili mogućnost dodavanja komponente šireg društvenog utjecaja kroz svoj poduzetnički pothvat.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o stručnom osposobljavanju i diploma škole.

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Pisanje završnog rada i izrada prezentacije, a nakon odslušanog programa pristupa se pismenom ispitu.

Nastavni program

Pokretanje i procjena potencijala poduzetničkog pothvata

 • Poduzetnik i njegove osobine
 • Kreativne tehnike za razvoj i testiranje poslovnih ideja
 • Mogućnosti financiranja (klasični i alternativni načini)
 • Načini ulaska u poduzetništvo
 • Vrste poduzetničkog djelovanja

Pravni aspekti pokretanja poslovanja

 • Dozvole potrebne za pokretanje poduzetničkog pothvata
 • Zakonski oblici poslovnih organizacija u zapadnim zemljama i u Hrvatskoj
 • Ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o poslovnoj suradnji, itd.
 • Društvo s ograničenom odgovornošću
 • Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
 • Obrt (i sezonski/povremeni obrt)
 • Udruga
 • Zadruga
 • Ustanova
 • Razlike obrt – d.o.o. – j.d.o.o.
 • Koraci pri osnivanju željenog pravnog oblika poslovanja
 • Samostalne djelatnosti, freelancerstvo, i sl.
 • Zaštita intelektualnog vlasništva (patenti, itd.)
 • Značajke online poslovanja

Poslovna skica, poslovni plan i analiza tržišta

 • Struktura i sadržaj poslovne skice i poslovnog plana
 • Ograničenja i poteškoće poduzetničkog planiranja
 • Analiza tržišta za poduzetnički projekt
 • Procjena globalnih trendova i analiza gospodarske grane
 • Prepreke ulaska na tržište
 • Društvena odgovornost poduzeća
 • SWOT i PEST analiza, TOWS matrica
 • Izvori konkurentske prednosti
 • Alati za analizu konkurentnosti
 • Procjena rizika i upravljanje rizikom
 • Upravljanje u kriznim situacijama
 • Poslovni modeli i planiranje različitih poslovnih modela
 • Izrada poslovne skice i/ili poslovnog plana

Financijska analiza i poslovni pokazatelji

 • Kalkulacija isplativosti (Pay-back kalkulacija)
 • Točka pokrića (Break-even kalkulacija)
 • Oportunitetni troškovi
 • Izračun točke pokrića na poslovnom primjeru
 • Stvaranje rezervi za krizne situacije

Osnove komunikacija, marketinga i prodaje

 • Komunikacijske vještine
 • Komuniciranje u kriznim situacijama
 • Prezentacijske vještine
 • Marketinški miks
 • Marketinški ciljevi i instrumenti
 • Oglašavanje i marketinški model AIDA
 • Osnove digitalnog marketinga
 • Kanali oglašavanja i kanali prodaje (klasični, društvene mreže, itd.)
 • Promotivne aktivnosti
 • Osnove upravljanja brandom
 • Osnovne vještine potrebne za uspješnu prodaju
 • Prodajne aktivnosti
 • Vještine i proces prodajnog pregovaranja

Osnove računovodstva i financija

 • Svrha i ciljevi financijskog izvještavanja
 • Formiranje cijene
 • Korisnici financijskih izvještaja
 • Osnovno upravljanje računovodstvenim podacima za poduzetnika
 • Računovodstveni izvještaji poduzetnika:
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Prihodi i rashodi
 • Izvještaj o novčanom tijeku

Upravljanje i razvoj poslovanja

 • Temeljne funkcije upravljanja, osnove menadžmenta
 • Osnove upravljanja ljudskim potencijalima
 • Odabir zaposlenika i opis radnog mjesta
 • Procedure zapošljavanja
 • Treniranje, mentoriranje i razvoj zaposlenika
 • Procjene napretka i planiranje potrebe za edukacijom zaposlenika i menadžmenta
 • Komunikacija u timu i timski rad
 • Delegiranje odgovornosti
 • Osnove upravljanja projektima
 • Strategije rasta
 • Izvori financiranja rasta
 • Planiranje digitalne transformacije poslovanja

Ciljevi programa

Nakon završetka programa polaznici će:

 • procijeniti potencijal, mogućnost financiranja i isplativost poduzetničkog projekta
 • odabrati pravni oblik poduzeća
 • izraditi poslovnu skicu ili poslovni plan
 • izraditi analizu tržišta i konkurencije
 • izračunati troškove
 • analizirati i segmentirati kupce
 • naučiti osnove pregovaranja s kupcima
 • razumjeti financijske izvještaje
 • naučiti temeljne stvari koje poduzetnik treba znati o financijama i porezima
 • naučiti kako odabrati buduće zaposlenike i voditi ih

Program je namijenjen:

 • vlasnicima poduzeća, obrta, ustanova, zadruga i ostalih organizacija
 • voditeljima projekata
 • rukovoditeljima i voditeljima timova koji žele proširiti svoje znanje
 • osobama koje zanima poduzetništvo
 • osobama koje razmišljaju o otvranju obrta, poduzeća
 • osobama koje žele proširiti poslovanje
 • osobama koje žele biti spremne za pokretanje poslovanja kao odgovor na promjene u svom
  statusu zaposlenja

Izdvajamo:

 • Rad na praktičnim primjerima domaćih i internacionalnih kompanija
 • Rad sa stručnjacima s bogatim poslovnim rezultatima
 • Rad u malim grupama sa individualnim pristupom
 • Razvoj kreativnog načina razmišljanja i djelovanja
 • Sveobuhvatni pregled vođenja poduzeća
 • Networking s kolegama drugih smjerova, razmjena iskustava i poslovnih ideja

Termini

Početak predavanja: listopad/studeni 2020

Trajanje

130 šk. sati.

Cijena

Upisnina 700 kuna + školarina 15.000 kn.

Popust za jesenski upis do 40%

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Amex ili preko tvrtke

Ana Mulović

Viši predavač - Sveučilište Sjever

Jasmin Ibrahimović

Osnivač - Rainmaker d.o.o.

mr.sc. Tomislav Ivezić

Business People Consultant, LEVEL UP Consulting

Saša Stanković

Digital Media Manager - mmb media agentur

Tino Šušković mag.oec., mag.rel.int.

Expert for preparation of feasibility studies, business plans, CBA Analyses and Audit intern

Kontaktirajte nas

Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe