fbpx

Voditelj ureda

Suvremeni poslovni trendovi od voditelja ureda zahtijevaju brzinu i efikasnost kod obavljanja poslova.

AAA pečat
Polaznici o programu

Opis

Prvi kontakt s nekim poduzećem, bilo da se radi o telefonskom razgovoru ili slanju poslovnog dopisa, često je s voditeljem ureda. Jasno je da predstavljanje poduzeća kroz prvi kontakt već samo po sebi nosi veliku odgovornost, a dodamo li k tome suvremene poslovne trendove koji od voditelja ureda zahtijevaju brzinu i efikasnost kod obavljanja poslova, moramo priznati da voditelj ureda nije lako biti.

Voditelj ureda zadužen je za niz važnih aktivnosti: pripremu poslovnih sastanaka, praćenje pravnih propisa vezanih za poslovanje poduzeća, treba poznavati osnove odnosa s javnostima, imati odlične prezentacijske vještine te biti visoko odgovorna i organizirana osoba. Upravo sva ta znanja i vještine svladat ćete na ovom programu.

Program za voditelja ureda koncipirali smo na način da polaznik programa tijekom edukacije prolazi kroz sve segmente uredskog poslovanja, kako bi bio što produktivniji u obavljanju posla.

Što možete očekivati na Programu za voditelja ureda?

Osim intenzivnog učenja kroz teoriju i praktične vježbe o komunikaciji i prezentacijskim vještinama, polaznici programa za voditelje ureda učit će o definiranju organizacijske strukture i poslovnim procesima, trgovačkom pravu, osnovama računovodstva te o upravljanju uredom i uredskim poslovanjem.

Iako je program prvenstveno namijenjen tajnicama, asistentima i voditeljima ureda, program za voditelja ureda mogu upisati i svi oni koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u vođenju ureda, ali i organizaciji poslovanja i vremena.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o usvršavanju za poslove Voditelja/ice ureda

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Sastoji se od pisanja završnog rada i izrade prezentacije nakon odslušanog programa.

Nastavni program

Uvod u menadžment

 • Uloge, zadaci i ciljevi menadžera
 • Planiranje, vođenje, delegiranje i kontrola
 • Upravljanje vremenom, stresom i konfliktima
 • Vođenje sastanaka

Komunikacijske vještine u organizaciji

 • Važnost komunikacije u modernoj organizaciji
 • Ključni elementi uspješne komunikacije
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Uspješna verbalna komunikacija
 • Uspješna neverbalna komunikacija
 • Perceptivni stilovi: načini razmišljanja, primanja i davanja informacije
 • Tehnike aktivnog slušanja
 • Važnost davanja i primanja povratne informacije
 • Asertivnost i rješavanje konfliktnih situacija
 • Postavljanje pitanja da dobijemo odgovor koji tražimo

Prezentacijske vještine

 • Ciljevi prezentacije
 • Koraci u planiranju prezentacije
 • Definiranje strukture učinkovite prezentacije
 • 5 faza prezentacije (priprema,otvaranje, izvedba, završavanje, distribucija)
 • Odlike uvjerljivog prezentera
 • Različiti pristupi za siguran nastup
 • Govor tijela pri prezentiranju
 • Kako brzo i spremno odgovarati u svakoj situaciji
 • Najčešći problemi u komuniciranju s auditorijem
 • Jezična, prezentacijska i komunikacijska kompetencija tj. sposobnost adekvatnog reagiranja u različitim situacijama

Osnove trgovačkog prava 

 • Trgovačka društva
 • Vrste trgovačkih društava
 • Koraci osnivanja trgovačkog društva
 • Sudski registar
 • Postupak sklapanja ugovora
 • Vrste ugovora
 • Elementi ugovora
 • Najčešći ugovori u poslovnoj praksi

Definiranje organizacijske strukture i poslovnih procesa

 • Definiranje pojma organizacijske strukture
 • Formalna i neformalna organizacija
 • Organizacijska kultura
 • Metode i modeli u istraživanju organizacijske kulture
 • Sustav za upravljanje poslovnim procesima

Osnove računovodstva

 • Pojmovno određenje knjigovodstva i računovodstva
 • Osnovne materijalnog knjigovodstva
 • Računovodstveni izvještaji
 • Prihodi i rashodi
 • Poslovne isprave i knjige

Upravljanje uredom i uredsko poslovanje

 • Različite tehnike poslovne komunikacije
 • Komunikacija telefonom
 • Pisana poslovna komunikacija uz specifične
 • Primjere (dopis, fakture, narudžbe i sl.)
 • Opći izgled radnog mjesta
 • Vođenje uredskih registara

Ciljevi programa

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:

 • kako uspješno upravljati uredom,
 • učinkovito upravljanje dokumentacijom,
 • komunicirati s klijentima i medijima,
 • kako napraviti maksimum posla za minimum vremena.

Program je namijenjen:

 • tajnicama i asistentima,
 • voditeljima ureda,
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u vođenju uredom.

Termini

Početak predavanja: 07.11.2023., utorkom od 17:30 do 21:15 uživo u učionici

Trajanje

150 šk. sati (nastava u učionici ili online u stvarnom vremenu, individualni zadaci, konzultacije i ispit)

Cijena

Upisnina 92,91 € (700,00 kn) + školarina 1.592,67 € (12.000,00 kn)

Odobravamo popust na raniju prijavu!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 10 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Visa ili preko tvrtke

Jasmin Ibrahimović

Osnivač - Rainmaker d.o.o.

Saša Stanković

Digital marketing manager, Adriatics

Marija Šinković Bečić

Voditelj nastave, Učilište za poslovno upravljanje

Tino Šušković, mag. oec., mag. rel. int.

Expert for preparation of feasibility studies, business plans, CBA Analyses and Audit intern

Gordana Ćorić

Direktorica programa Festina lente; Predavačica poduzetništva na Veleučilištu VERN

Ivona Anić Miklec, mag. iur.

voditeljica Odjela za pripremu i praćenje koncesija pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, predsjednica Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet

Kontaktirajte nas

  Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe