fbpx

Voditelj ureda

Suvremeni poslovni trendovi od voditelja ureda zahtijevaju brzinu i efikasnost kod obavljanja poslova.

AAA pečat

Opis

Suvremeni poslovni trendovi od voditelja ureda zahtijevaju brzinu i efikasnost kod obavljanja poslova. Voditelji ureda su ogledalo kompanije i zato njihova komunikacija od telefonskog razgovora do slanja poslovnog dopisa mora biti besprijekorna, odnosno ta osoba mora imati uredsko poslovanje u „malom prstu“.

Voditelj ureda danas priprema poslovne sastanke, uspješno vlada pravnim propisima vezanih uz poslovanje tvrtke, poznaje osnove odnosa s javnošću i ima odlične prezentacijske vještine. Program je koncipiran tako da polaznik prođe kroz sve segmente uredskoga poslovanja kako bi bio što produktivniji u obavljanju posla.

Oblici izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije.

Uvjerenje ili diploma

Uvjerenje o stručnom usvršavanju i diploma škole.

Literatura

Obvezna literatura uključena je u cijenu programa.

Ispit

Sastoji se od pisanja završnog rada i izrade prezentacije nakon odslušanog programa.

Nastavni program

Uvod u menadžment

 • Uloge, zadaci i ciljevi menadžera
 • Planiranje, vođenje, delegiranje i kontrola
 • Upravljanje vremenom, stresom i konfliktima
 • Vođenje sastanaka
 • Osnove trgovačkog prava

Komunikacijske vještine u organizaciji

 • Važnost komunikacije u modernoj organizaciji
 • Ključni elementi uspješne komunikacije
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Uspješna verbalna komunikacija
 • Uspješna neverbalna komunikacija
 • Perceptivni stilovi: načini razmišljanja, primanja i davanja informacije
 • Tehnike aktivnog slušanja
 • Važnost davanja i primanja povratne informacije
 • Asertivnost i rješavanje konfliktnih situacija
 • Postavljanje pitanja da dobijemo odgovor koji tražimo

Prezentacijske vještine

 • Ciljevi prezentacije
 • Koraci u planiranju prezentacije
 • Definiranje strukture učinkovite prezentacije
 • 5 faza prezentacije (priprema,otvaranje, izvedba, završavanje, distribucija)
 • Odlike uvjerljivog prezentera
 • Različiti pristupi za siguran nastup
 • Govor tijela pri prezentiranju
 • Kako brzo i spremno odgovarati u svakoj situaciji
 • Najčešći problemi u komuniciranju s auditorijem
 • Jezična, prezentacijska i komunikacijska kompetencija tj. sposobnost adekvatnog reagiranja u različitim situacijama

Definiranje organizacijske strukture i poslovnih procesa

 • Definiranje pojma organizacijske strukture
 • Formalna i neformalna organizacija
 • Organizacijska kultura
 • Metode i modeli u istraživanju organizacijske kulture
 • Sustav za upravljanje poslovnim procesima

Trgovačko pravo

 • Dioničko društvo
 • Društvo s ograničenom odgovornošću
 • Obrt
 • Razlike obrt – d.o.o.
 • Koraci osnivanja trgovačkog društva
 • Trgovački ugovori
 • Pravo društava

Osnove računovodstva

 • Pojmovno određenje knjigovodstva i računovodstva
 • Osnovne materijalnog knjigovodstva
 • Računovodstveni izvještaji
 • Prihodi i rashodi
 • Poslovne isprave i knjige

Upravljanje uredom i uredsko poslovanje

 • Različite tehnike poslovne komunikacije
 • Komunikacija telefonom
 • Pisana poslovna komunikacija uz specifične
 • Primjere (dopis, fakture, narudžbe i sl.)
 • Opći izgled radnog mjesta
 • Vođenje uredskih registara

Ciljevi programa

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:

 • kako uspješno upravljati uredom,
 • učinkovito upravljanje dokumentacijom,
 • komunicirati s klijentima i medijima,
 • kako napraviti maksimum posla za minimum vremena.

Program je namijenjen:

 • tajnicama i asistentima,
 • voditeljima ureda,
 • svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u vođenju uredom.

Termini

Početak predavanja: listopad/studeni 2020

Trajanje

150 šk. sati.

Cijena

Upisnina 700 kuna + školarina 9.000 kn.

Popust na raniju prijavu!

Načini plaćanja

Moguće je plaćanje do 8 rata općim uplatnicama, 12 Diners, 6 Amex ili preko tvrtke

Ana Mulović

Viši predavač - Sveučilište Sjever

Jasmin Ibrahimović

Osnivač - Rainmaker d.o.o.

mr.sc. Tomislav Ivezić

Business People Consultant, LEVEL UP Consulting

Saša Stanković

Digital Media Manager - mmb media agentur

Marija Šinković Bečić

Voditelj nastave, Učilište za poslovno upravljanje

Tino Šušković mag.oec., mag.rel.int.

Expert for preparation of feasibility studies, business plans, CBA Analyses and Audit intern

Kontaktirajte nas

Naši polaznici koje zanima ovaj program često pokazuju zanimanje i za sljedeće programe