fbpx

Budžetiranje u prodaji i marketingu

Termini

Trajanje

Cijena

Seminar je namijenjen:

 • vlasnicima i menadžmentu poduzeća,
 • voditeljima marketinga ili prodaje,
 • voditeljima ureda i administrativnim djelatnicima,
 • zaposlenicima u turističkim agencijama,
 • svima koji žele unaprijediti znanja o budžetiranju u prodaji.

Polaznici će naučiti:

 • što je budžet i koje su vrste budžeta,
 • naučiti prednosti strateškog planiranja prilikom formiranja budžeta,
 • Kako uspješno napraviti budžet.

Kratki sadržaj seminara:

 • budžetiranje – definicija, podjela,
 • pretpostavke za budžetiranje,
 • proces budžetiranja,
 • budžetiranje i strateško planiranje,
 • razlozi neuspješnog budžetiranja,
 • “sponzori” budžetiranja,
 • vrste budžeta i različite podjele,
 • budžet uslužne organizacije,
 • budžet u odnosu na planove,
 • specifični budžeti.

Metode rada:

 • prezentacija,
 • interaktivne vježbe.
Kontakt forma