fbpx

Copywriting akademija

Termini

Na upit

Trajanje

6 dana

Cijena

517,62 €

Ma tko samo smišlja te reklame?!? Osmisliti, napisati i predstaviti nešto jednostavno, pamtljivo, efektno i relevantno temeljni je izazov svake kreativne oglašivačke komunikacije. Od kreativnog koncepta kreće sve – hoće li naše oglašavanje biti prihvaćeno i hoće li biti učinkovito. Zato, osim ljubavi prema reklami, potrebno je dobro upoznati i tehniku oglašavanja, klijenta, njegove ciljeve i očekivanja i pritom zadržati jedinstvenost i kreativnost!

Sadržaj akademije

Uvod

 • Osnove kreativnog razmišljanja
 • Kako odabrati dobru ideju
 • Praktični timski rad
 • Primjeri kreativnog oglašavanja

Strategija – što komunicirati

 • Isčitavanje briefa – komunikacijskog zadatka
 • Razumijevanje branda
 • Kreiranje komunikacijske i kreativne strategije
 • Strategija prema medijima
 • Praktični timski rad

Kreativa – kako komunicirati

 • Stvaranje ideje za cjelovitu kampanju
 • Osmišljavanje ključnih poruka (slogana i naslova)
 • Osmišljavanje TV spotova, radijskih spotova i oglasa (print, web)
 • Strategije i taktike za društvene mreže
 • Praktični timski i individualni rad

Prezentacija ideje

 • Praktični timski i individualni rad

Marketing menadžment u organizaciji

 • definiranje pojma menadžmenta
 • uloga i ciljevi menadžementa
 • definiranje i upravljanje marketinškim procesima
 • vanjsko i unutarnje okruženje
 • kreiranje marketinške strategije

Osnove agencijskog poslovanja

 • struktura agencije
 • strategija izgradnje produktivnih odnosa unutar agencije
 • suradnja s marketinškim odjelom
 • medijska terminologija
 • priprema medija briefa
 • medijska strategija, medijski planovi
 • Kreativna direkcija
 • Vodstvo kreativnog tima

Predavači

Boris Belak
Kreativni Direktor - Studio Nexus
Kontakt forma