fbpx

Izrada završnog računa

Termini

Trajanje

Cijena

Termin:

Mjesto održavanja: Institut za menadžment, Branimirova 25, II kat, dvorana 1.

Tečaj je namijenjen:

 • djelatnicima u računovodstvu,kontrolingu, reviziji i financijama,
 • administrativnim djelatnicima,
 • poduzetnicima, menadžerima, voditeljima odjela.

Polaznici će naučiti:

 • zakonski okvir,
 • izvršiti pripremne radnje u izradi financijskih izvještaja,
 • postupak izrade financijskih izvještaja,
 • analiza i tumačenje poslovnih rezultata,
 • izraditi sve propisane obrasce.

Sadržaj tečaja

 • Zakonska obveza javne objave
 • Financijska izvješća malih poduzetnika za javnu objavu
 • Financijska izvješća  za javnu objavu
 • Tko nema obvezu javne objave financijskih izvješća
 • Odgovornost za podnošenje i sastavljanje financijskih izvješća i rokovi dostave
 • Konačni obračun naknada članarina i doprinosa
 • Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna
 • Zaključna knjiženja u vezi s utvrđivanjem rashoda
 • Zaključna knjiženja u vezi s prihodima
 • Račun dobiti i gubitka (obrazac RDG-POD)
 • Godišnja prijava poreza na dobit (obrazac PD)
 • Bilanca (obrazac BIL-POD)
 • Izvještaj o promjeni kapitala (obrazac POD-PK)
 • Izvještaj o novčanom tijeku (obrazac NTD, NTI)
 • Bilješke uz financijska izvješća

Metode rada:

 • prezentacija,
 • rad na konkretnim primjerima.

 

Kontakt forma