fbpx

Nagrađivanje i motivacija zaposlenika

Termini

Na upit

Trajanje

srijedom od 17:30-21:15

Cijena

197,76 €

Seminar je namijenjen:

 • vlasnicima i menadžmentu poduzeća,
 • voditeljima timova,
 • djelatnicima u službi ljudskih resursa,
 • odgovornima za motiviranje djelatnika u timu,
 • voditeljima ureda.

Polaznici će naučiti:

 • razumjeti izvore motivacije, osnovne motivacijske alate i kako ih primijeniti u praksi,
 • razviti vještinu motiviranja djelatnika u svom timu,
 • što sve utječe na radni učinak i koji je utjecaj motivacije,
 • razumijevanje motivacije: koji su mogući izvori motivacije.

Sadržaj seminara:

 • sustavi plaća i nagrađivanje,
 • razvoj platnih struktura i procedura,
 • praćenje i analiza plaća,
 • evaluacija poslova,
 • ispitivanje tržišta,
 • planiranje troškova,
 • analiza primjerenih sustava nagrađivanja i kompenzacija,
 • sustavi motivacije,
 • životni ciklus motivacije,
 • materijalni i nematerijalni motivacijski faktori.

Metode rada:

 • prezentacija,
 • interaktivne vježbe,
 • grupni i individualni rad,
 • case study

Predavači

Branimir Blajić
General manager - Queo d.o.o.
Kontakt forma