fbpx

Porez na dobit

Termini

Na upit

Trajanje

10 sati

Cijena

197,76€

Seminar je namijenjen:

 • vlasnicima i menadžmentu poduzeća,
 • voditeljima računovodstva i financija,
 • kontrolerima i financijskim analitičarima,
 • revizorima,
 • svim djelatnicima u financijama, računovodstvu i kontrolingu,
 • svima koji se pripremaju za ispit ovlaštenog poreznog savjetnika.

Polaznici će naučiti:

 • navesti zakone i pravilnike koji uređuju porez na dobit,
 • objasniti prava i obveze poreznog obveznika,
 • objasniti poreznu osnovicu i navesti porezne stope u RH,
 • navesti sve oblike poreznih olakšica i oslobođenja,
 • izračunati porez na dobit na primjeru,
 • sastaviti godišnju prijavu poreza na dobit primjenjujući zakonske propise vezane za oporezivanje porezom na dobit.

Sadržaj seminara

 • Temeljna porezna načela
 • Porezne olakšice i oslobođenja
 • Kako kroz računovodstvene postupke platiti manje poreza?
 • Koji je tretman troškova automobila?
 • Što napraviti sa nenaplativim potraživanjima?
 • Koja su rezerviranja utemeljena i porezno priznata s aspekta poreza na dobit?
 • Troškovi reprezentacije
 • Porez po odbitku
 • Kako neoporezivo darovati novac i druge stvari?
 • Koja su ostala umanjenja poreza na dobit?
 • Kada gubimo pravo na porezni gubitak, te kako ga koristiti?
 • Sastavljanje god. prijave poreza na dobit
 • Saznajte na PRAKTIČNIM PRIMJERIMA sve o porezu na dobit i poreznoj optimizaciji!

Metode rada:

 • prezentacija,
 • interaktivne vježbe,
 • grupni i individualni rad,
 • praktični primjeri.

Lokacija: Institut za menadžment,Branimirova 25, Zagreb.

Predavači

Josip Kereta
Prokurist - Foris Savjetovanje
Kontakt forma