fbpx

Porez na dohodak

Termini

Trajanje

10 sati

Cijena

1490,00 kn (197,75 €)

Seminar je namijenjen:

 • vlasnicima i menadžmentu poduzeća,
 • voditeljima timova,
 • djelatnicima u službi ljudskih resursa,
 • odgovornima za motiviranje djelatnika u timu,
 • voditeljima ureda,
 • svima koji se pripremaju za ispit ovlaštenog poreznog savjetnika.

Polaznici će naučiti:

 • izmjene i dopune zakona i pravilnika koji uređuju porez na dohodak,
 • objasniti prava i obveze poreznog obveznika,
 • utvrditi poreznu osnovicu i navesti porezne stope u RH,
 • sve oblike poreznih olakšica i oslobođenja,
 • obračunati obvezne doprinose, predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada i prireza porezu na dohodak poreznu osnovicu i pripadajuću stopu poreza na dohodak,
 • sastaviti godišnju prijavu poreza na dobit primjenjujući zakonske propise vezane za oporezivanje porezom na dohodak.

Sadržaj seminara:

 • zakonski okvir poreza na dohodak,
 • izmjene i dopune Zakona i Pravilnika,
 • porezni obveznici(rezidenti i nerezidenti),
 • utvrđivanje porezne osnovice,
 • izvori dohotka,
 • dohodak od imovine i imovinskih prava,
 • dohodak od kapitala,
 • drugi dohodak,
 • zajednički dohodak,
 • porezni gubitak,
 • oblici poreza na dohodak,
 • osobni odbici,
 • stope poreza na dohodak,
 • neoporezivi primici,
 • primici i izdaci nesamostalnog rada,
 • samostalna djelatnost,
 • godišnja prijava poreza na dohodak.

Metode rada:

 • prezentacija,
 • interaktivne vježbe,
 • grupni i individualni rad,
 • case study.

Lokacija: Institut za menadžment,Branimirova 25, Zagreb.

 

Kontakt forma